Valtioneuvosto

Terrorismi, työvoiman maahanmuutto ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen esillä EU:n OSA-neuvostossa 7. - 8.10. 2010

Lehdistötiedote   •   Loka 06, 2010 18:49 EEST

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 7.-8. lokakuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustavat oikeusministeri Tuija Brax, sisäasiainministeri Anne Holmlund ja maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors.

Sisäasiainministerit saavat tilannekatsauksen SIS II ja VIS -tietojärjestelmistä. Komissio antaa myös tiedonannot tiedonhallinnasta, PNR-tietojen keruusta sekä terrorismin torjunnan saavutuksista ja tulevaisuuden haasteista. Terrorismia käsittelevästä tiedonannosta on tarkempi kuvaus sisäministeriön verkkosivuilla: http://www.intermin.fi/

Maahanmuuttoministerit saavat tilannekatsauksen yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä sekä keskustelevat ns. kausityöntekijädirektiiviehdotuksesta sekä direktiiviehdotuksesta, joka koskee yritysten työntekijöiden sisäisiä siirtoja. Näistä uusista direktiiviehdotuksista on lisätietoa sisäministeriön verkkosivuilla: http://www.intermin.fi/

Oikeusministereille esitellään kokouksessa tuore direktiiviehdotus vähimmäissäännöiksi, joilla turvattaisiin epäillyn ja syytetyn oikeus saada tietoa oikeuksistaan ja syytteen sisällöstä. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumista koskevan direktiiviehdotuksen osaltahaetaan yhteisymmärrystä eri rikostyyppien rangaistustasoista.

Neuvostossa käydään myös keskustelua lentomatkustajien rekisteritietojen vaihtamisesta kolmansien valtioiden kanssa. Komissio on juuri julkaissut tiedonannon yleisistä periaatteista, joita tietojenvaihdossa tulee aina noudattaa. EU:n on tarkoitus lähiaikoina käynnistää neuvottelut uusista ns. PNR-sopimuksista (Passenger Name Record) Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian kanssa.

Matkan yhteydessä oikeusministeri Tuija Brax tapaa torstaina 7.10. Berliinissä Saksan oikeusministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenbergerin. Keskustelunaiheina tapaamisessa ovat ajankohtaiset EU:ssa vireillä olevat oikeusasiat. Ministerit keskustelevat mm. perusoikeuksien aseman vahvistamisesta EU:ssa ja henkilötietojen suojan kannalta keskeisistä EU-hankkeista. Nämä teemat sivuavat myös oikeusministereiden lounaskeskustelua terrorismin torjunnasta neuvoston kokouksessa perjantaina.

Lisätietoja:

sisäasiat: valtiosihteeri Antti Pelttari, 071 878 8202, ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, 071 878 8250, neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki (terrorismin torjunta), 071 878 8556, erityisasiantuntija Marja Kartila, EUE, +32 2 2878 504

maahanmuuttoasiat: erityisavustaja Thomas Bergman, 071 878 8212, ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, 071 878 8250, ylitarkastaja Elina Setälä (kausityöntekijädirektiivi), 071 878 8606, ylitarkastaja Mirkka Mykkänen (yritysten sisäiset siirrot), 071 878 8618, erityisasiantuntija Wivi-Ann Wagello-Sjölund, EUE, +32 2 2878 420

oikeusasiat: neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, 09 1606 7896, 040 749 0465, sekä erityisasiantuntijat Mikko Monto, EUE, +32 2 2878 594, +32 475 751 495 ja Tiina Kangas-Alku, EUE, puh. +32 2 2878 431, GSM +32 477 732 698

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:

Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Council Live (englanniksi): http://www.consilium.europa.eu/videostreaming

Lisätietoa oikeus- ja sisäasioiden neuvostosta ja aikaisempia lehdistötiedotteita: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=249&lang=fi