Tieto

Tiedolle tunnustusta ilmastonmuutoksen torjuntatoimista

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 11:59 EEST

Tieto on saanut tunnustusta ilmastonmuutoksen torjuntatoimistaan 534
institutionaalista sijoittajaa edustavalta Carbon Disclosure Project
-organisaatiolta (CDP). Yhtiö saavutti CDP:n vuotuisessa Nordic 200 -raportissa
korkeat pisteet ja sai erityismaininnan siitä, että yhtiö paransi asemaansa
merkittävästi viime vuodesta.

Tunnustus on tulos Tiedon vakaasta ja jatkuvasta työstä kestävän kehityksen
edistämiseksi, johon kuuluu muun muassa investoinnit ympäristöystävällisiin ja
viimeisintä tekniikkaa edustaviin konesaleihin sekä Tiedon työntekijöiden ja
asiakkaiden tehokkaisiin yhteistyö- ja viestintävälineisiin.

Nordic 200 -raportissa tunnusta saavat ne pohjoismaiset pörssiyhtiöt, joiden
panostus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on ammattimaista. Yhtiöt pisteytetään
toimenpiteiden perusteella, ja korkeat pisteet kertovat hyvästä sisäisestä
tiedonhallinnasta sekä yhtiöön kohdistuvien ilmastonmuutosvaikutusten
ymmärtämisestä.

Tiedon Green IT -ohjeistus koskee yhtiön kaikkia toimistoja, konesaleja ja
digitaalisia työpaikkoja sekä vihreän teknologian hankintasuosituksia. Lisäksi
yhtiö tarjoaa asiakkailleen lukuisia kestävän kehityksen IT-ratkaisuja.

"Olen ylpeä CDP:n antamasta tunnustuksesta Tiedon kestävää kehitystä edistävälle
työlle. Olemme ottamassa seuraavia askelia lisäämällä tarjontaamme
asiakaskeskeisiä pilvi-, konsultointi- ja Sustainability Intelligence
-palveluja. Vihreä tietotekniikka on kehittynyt reaktiivisesta proaktiiviseksi
ja tarjoaa nykyään yhtiöille ja yhteisöille erinomaiset mahdollisuudet toiminnan
suorituskyvyn valvontaan, johtamiseen ja raportointiin kestävällä tavalla",
toteaa Tiedon toimitusjohtaja Hannu Syrjälä.

"Carbon Disclosure -pisteytys antaa tunnustusta yhtiöille, joilla on hyvät
sisäiset tiedonhallintakäytännöt kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankäytön
ymmärtämisen tukemiseksi. Korkeat pisteet saaneet yhtiöt ovat myös osoittaneet
tiedostavansa, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa niiden liiketoimintaan nyt ja
tulevaisuudessa. Samalla kun yhtiöiden ymmärrys ilmastonmuutoksesta kasvaa, ne
voivat valmistautua paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallintaan",
kommentoi Carbon Disclosure Projectin pääjohtaja Paul Dickinson.

Lisätietoja:

Carl-Harald Andersson, Senior Vice President ja yritysvastuuasioiden johtaja,
Tieto Corporation, puh. +46 7053 53601, carl-harald.andersson@tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja
konsultointipalveluja. Noin 17 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden
johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjois-Euroopassa ja tietyillä
segmenteillä globaalin markkinajohtajan. Olemme erikoistuneet alueisiin, joilla
asiakkaiden liiketoiminnan ja tarpeiden tuntemuksemme on syvintä. Vahva
asiakaskeskeisyys ja sähköisten palveluiden asiantuntemus erottavat meidät
kilpailijoistamme.
http://www.tieto.com">www.tieto.com

Carbon Disclosure Project (CDP) on itsenäinen voittoa tavoittelematon
organisaatio. Sillä on maailman suurin yritysten ilmastonmuutostietoa sisältävä
tietokanta. Tuhannet organisaatiot kaikista maailman suurimmista talouksista
mittaavat ja ilmoittavat nykyään kasvihuonekaasupäästönsä ja
ilmastonmuutosstrategiansa CDP:n kautta pystyäkseen asettamaan
päästövähennystavoitteita ja parantamaan toimintaansa. Tiedot kerätään
534 yhteisösijoittajan puolesta, joiden yhteenlasketut hallinnoitavat varat ovat
yli 64 triljoonaa dollaria, sekä ostojärjestöjen ja valtioiden elinten puolesta.
Sen tiedot annetaan yritysten ja päätöksentekijöiden käyttöön. Lisätietoja
projektista saatavilla osoitteesta http://www.cdproject.net">www.cdproject.net

[HUG#1454945]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Tieto Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug