Tieto

Tiedon Capital Market Day Helsingissä tänään 25.11.

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 01:11 EET

Tieto järjestää vuosittaisen sijoittajille ja analyytikoille suunnatun Capital
Market Day -tapahtumansa tänään 25.11. alkaen kello 9.30 Helsingissä.
Tilaisuudessa keskustellaan yhtiön strategiasta ja viimeaikaisesta kehityksestä
sekä valituista tietotekniikkatoimialalle keskeisistä aiheista. Päivän teemana
on "Best service experience in IT".

Tilaisuudessa esiintyvät seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Syrjälä,
talousjohtaja Seppo Haapalainen, Willem Hendrickx (Telecom & Media), Ilkka
Korkiakoski (IT as a Service), Sampo Salonen (Global Service Lines) ja Tuomo
Summanen (Venäjä).

Toimitusjohtaja Hannu Syrjälä puhuu esityksessään tietoliikennemarkkinoiden
trendeistä, yhtiön strategiasta ja valituista fokusalueista sekä kasvusta.
Markkinaennusteet perustuvat toimiala-analyytikkojen arvioihin. Tiedon vahvuudet
pohjautuvat syvälliseen teknologiaosaamiseen ja vahvaan infrastruktuurialustaan
sekä vakaaseen taloudelliseen asemaan, edistykselliseen globaaliin
toimitusmalliin ja hyviin asiakassuhteisiin. Tämä on perusta yrityksen kasvulle
jatkossa sen kaikilla päämarkkinoilla. Ulkoistuspalvelut tarjoavat jatkossakin
hyviä kasvumahdollisuuksia. Palvelupohjainen tietotekniikka on trendi, joka
vaikuttaa koko tietotekniikkasektoriin ja tarjoaa myös Tiedolle mielenkiintoisia
mahdollisuuksia. Toimialoista palvelusektorin, kuten julkishallinto,
terveydenhuolto- ja hyvinvointisektori sekä energia- ja finanssisektori,
uskotaan tarjoavan parhaat kasvunäkymät. Venäjän ja Puolan markkinat nähdään
niin ikään mahdollisuutena.

Talousjohtaja Seppo Haapalainen puhuu kannattavuuden ajureista, erityisesti
Tieto Internationalin osalta sekä offshoring-toiminnan ja tarjoomien kehityksen
merkityksestä yhtiön suorituskyvyn parantamisessa. Tieto kertoi lokakuussa
vahvistavansa ja järjestelevänsä uudelleen Tieto Internationalin toimintaa
kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiö kertoo näistä toimista myöhemmin kuluvan
vuosineljänneksen aikana, eivätkä ne siten ole osa tämänpäiväistä esitystä.
Tieto Internationalin kannattavuudesta kuitenkin todetaan, että noin kolmannes
liiketoiminnasta yltää yli 8 %:n liikevoittomarginaaliin ja että mahdollisesti
myytävien, tappiollisten liiketoimintojen vuotuinen liikevaihto on 30-50
miljoonaa euroa. Offshoring-toimintaan liittyvät herkkyyslaskelmat osoittavat,
että offshoring-asteen viiden prosenttiyksikön nousulla saattaa olla noin kolmen
prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus liikevaihtoon, mutta yhden
prosenttiyksikön positiivinen vaikutus liikevoittomarginaaliin. Nämä luvut ovat
suuntaa-antavia ja pohjautuvat laskennalliseen analyysiin, jossa muut
kannattavuuteen vaikuttavat tekijät on pidetty ennallaan.

Muiden esitysten keskeiset teemat:
-       - IT as a Service: palvelupohjainen tietotekniikka eli pilvipalvelut
muuttavat tietotekniikan osto- ja toimitusmalleja. Vahvistaakseen asemaansa
tässä markkinassa Tieto on päättänyt keskittyä tiettyihin tarjoomiin ja
palveluihin ja haluaa toimia asiakkaidensa muutoskumppanina ja
palveluintegraattorina.
-       - Delivery excellence -esitys kertoo yhtiön globaalista toimitusmallista
ja sen ja kehityksestä nykymuotoonsa. Tehtyjen kehitystoimenpiteiden ansiosta
Tiedon offshoring-aste on yli 35 %, ja käyttöaste on parantunut vuodesta 2009.
-       - Venäjä-esitys kuvailee Venäjän tietotekniikkamarkkinoita sekä Tiedon
toimintaa maassa. Vuosina 2010-2012 Venäjän tietotekniikan palvelumarkkinoiden
keskimääräisen kasvun arvioidaan olevan 17 %. Bruttokansantuotteen odotetaan
kasvavan samanaikaisesti 3,5-4,5 %.
-       - Telecom & Media: tietoliikenteen osuus yhtiön liikevaihdosta on noin
34 %, ja tämän toimialan kehityksellä on aina ollut suuri vaikutus yhtiön
toimintaan. Esityksen keskeisenä teemana on yhtiön R&D-toiminta ja yhtiön
transformaatio tällä alueella. Nykyään 55 % R&D-toimintaan liittyvistä
työtunneista tehdään edullisen kustannustason maissa. Mobiilisuus on esityksen
toinen keskeinen teema.

Kaikki eritykset ovat saatavilla pdf-muodossa yhtiön internetsivuilla noin klo
9.00. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa http://www.tieto.com">www.tieto.com
Tilaisuus alkaa kello 9.30. Kaikki esitykset ovat myöhemmin saatavilla on-
demand-versioina yhtiön internetsivuilla.


Lisätietoja:
Reeta Kaukiainen, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 02072 68711 tai
050 522 0924, reeta.kaukiainen@tieto.com


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja
konsultointipalveluja. Noin 17 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden
johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjois-Euroopassa ja tietyillä
segmenteillä globaalin markkinajohtajan. Olemme erikoistuneet alueisiin, joilla
asiakkaiden liiketoiminnan ja tarpeiden tuntemuksemme on syvintä. Vahva
asiakaskeskeisyys ja sähköisten palveluiden asiantuntemus erottavat meidät
kilpailijoistamme.
http://www.tieto.com">www.tieto.com
[HUG#1465223]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Tieto Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug