Tieto

Tiedon hallituksen ehdotukset 24.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 20:41 EET

1 Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2011
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden
AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 13.4.2011 alkaen.

2 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 osaketta, joka tänä ajankohtana
vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä.
Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat
vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Yhtiön osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä ostopäivänä
muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, millä tavalla omia osakkeita hankitaan, ja niitä voidaan
hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia.Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 24.9.2012 asti.

3 Lahjoituksen antaminen yleishyödylliseen tarkoitukseen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi
valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 150 000 euron lahjoituksista
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin vuoden 2012
varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä sekä valtuuttaa hallituksen päättämään
lahjoitustensaajista ja käyttökohteista.

Helsingissä, 9.2.2011

Tieto Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Jouko Lonka, lakiasiainjohtaja, puh.
0207 268719, 0400 424451,jouko.lonka@tieto.com


JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet


Tieto on Pohjois-Euroopan johtava tietotekniikka- ja tuotekehityspalveluyhtiö.
Pitkälle erikoistuneiden tietotekniikkaratkaisujemme ja -palvelujemme sekä
vahvan teknologia-alustamme ansiosta voimme tarjota merkittäviä
liiketoimintahyötyjä niin paikallisille kuin kansainvälisesti toimiville
asiakkaillemme. Olemme luotettu kumppani liiketoiminnan muutoksessa ja riittävän
lähellä asiakkaitamme ymmärtääksemme näiden yksilölliset tarpeet.
Palveluksessamme on yli 17 000 tietotekniikan asiantuntijaa, ja yhteisenä
tavoitteenamme on olla johtava palveluintegraattori, joka luo parhaita
palvelukokemuksia tietotekniikan http://alueella.www.tieto.fi">alueella.www.tieto.fi

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Tieto Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1487647]

Source: Millistream