VTT Info

TIEDOTE 9.6.2011: TVO:n historian suurin vuosihuolto päättyi

Lehdistötiedote   •   Kesä 10, 2011 00:59 EEST

  

TVO:n ydinvoimalaitoksen tähän asti suurin vuosihuolto Olkiluoto 2 -laitosyksiköllä päättyi 8.6. illalla, jolloin laitosyksikkö tahdistettiin valtakunnan kantaverkkoon. Tehtyjen uudistusten myötä Olkiluoto 2:n tekninen luotettavuus parani entisestään, ja laitosyksikön nettosähköteho kasvoi noin 20 megawattia turbiinilaitoksen hyötysuhteen parantuessa. Olkiluoto 1:llä vastaavanlainen suuri vuosihuolto oli viime vuonna.

– Olkiluoto 2:n vajaat 29 vuorokautta kestänyt vuosihuolto oli voimalaitoksen historian laajin. Sen merkittävimpiä töitä olivat matalapaineturbiinien, lauhduttimen sisäpuolisten väliottohöyrylinjojen, generaattorin ja sen jäähdytysjärjestelmän sekä lauhteenpuhdistuksen automaation, päähöyrylinjojen sisempien eristysventtiilien, pienjännitekojeistojen ja päämerivesipumppujen uusinnat. Turbiinilaitoksen hyötysuhteen paraneminen lisäsi laitosyksikön nettosähkötehoa lähes 20 megawattia. Nyt valmiiksi tulevan, molempia laitosyksiköitä koskevan uudistushankkeen kokonaiskustannus on noin 160 miljoonaa euroa, kertoo tuotantojohtaja Mikko Kosonen.  

Vuoden 2011 vuosihuollot alkoivat vapunpäivän iltana, jolloin Olkiluoto 1 irrotettiin valtakunnan kantaverkosta. Olkiluoto 1:llä oli tänä vuonna lyhyt, vajaat yhdeksän vuorokautta kestänyt polttoaineenvaihtoseisokki, jossa tehtiin myös ennakkohuoltotöitä sekä tarkastuksia ja koestuksia.

TVO:laisten lisäksi vuosihuolloissa työskenteli urakoitsijoiden väkeä enimmillään noin puolitoista tuhatta henkilöä, joista noin 1 200 suomalaisia. Olkiluodon majoituskylät olivat vuosihuoltoväen käytössä, ja niissä majoittui enimmillään noin 550 työntekijää.      

Ylipainesuojausjärjestelmän venttiileissä havaittiin poikkeamia

Olkiluoto 2:lla havaittiin vuosihuollon aikana reaktorin ylipainesuojausjärjestelmän venttiileissä poikkeamia. Järjestelmään kuuluvia varo-, ulospuhallus- ja pika-avausventtiileitä tarkastettiin vuosihuollossa yhteensä 12 kappaletta. Osassa niistä havaittiin toimintaa haittaamattomia poikkeamia. TVO esitti Säteilyturvakeskukselle poikkeamahavainnot ja toimenpiteet, jotka Säteilyturvakeskus hyväksyi ennen laitosyksikön käynnistystä.

TVO on ehdottanut Säteilyturvakeskukselle tapahtuman turvallisuusmerkitykseksi alinta luokkaa 1 kansainvälisellä seitsenportaisella INES-asteikolla. Säteilyturvakeskus on vahvistanut luokituksen.

Vastaavat venttiilit Olkiluoto 1:llä tutkitaan ja tarvittaessa vaihdetaan kesäkuussa. Olkiluoto 2:lla venttiileitä uusitaan myöhemmin kesällä. Korjaustyön ajan kyseinen laitosyksikkö on seisokissa.

Venttiilit ovat osa järjestelmää, jonka tehtävänä on huolehtia ydinreaktorin ylipainesuojauksesta ja jälkilämmönpoistosta tilanteissa, joissa reaktorissa syntyvän höyryn pääsy turbiinilaitokseen on estynyt.

Lisätietoja:
Tuotantojohtaja Mikko Kosonen, puh. (02) 8381 2100.

 

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti kohtuuhintaista sähköenergiaa suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2010 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Liitetiedostot