Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tiedote Pohjois-Savon ELY-keskusLaadullinen haastattelututkimus Pohjois-Savossa olevien maahanmuuttajien työllistymisen edistämisestä viranomaiskeinoin

Lehdistötiedote   •   Loka 25, 2010 15:45 EEST

Haastattelututkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa ja kehittää maassa olevien maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä viranomaistoimenpiteitä ja -työkäytäntöjä Pohjois-Savossa. Lisäksi tavoitteena on ollut tunnistaa maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen liittyviä lainsäädännön ja viranomaisohjeiden kehittämistarpeita. Maahanmuuttajien työllistymistä - työllistymisen esteitä ja työllistymistä edistäviä tekijöitä - on käsitelty selvityksissä ja tutkimuksissa viime vuosina melko kattavasti. Työmarkkina-asema on maahanmuuttajilla usein epävakaa, erityisesti pakolaistaustaisilla. Lisäksi maahanmuuttajien epävakaa työura koostuu monesti useista peräkkäisistä työssäkäynti- ja työttömyysjaksoista. Maahanmuuttajat työllistyvät tyypillisesti koulutustaan vastaamattomiin töihin. Työllisyys paranee ja sukupuolten väliset erot tasoittuvat kuitenkin maahanmuutosta kuluneen ajan kasvaessa. Pohjois-Savossa toteutetuissa haastatteluissa maahanmuuttajien työllistymisen esteistä vaikeimpana ylitettävänä pidettiin maahanmuuttajien puutteellista ammatillista osaamista ja olemassa olevan ammatillisen osaamisen puutteellista tunnistamista. Lisäksi korostettiin tavoitteellisten sekä vaiheittain ja aidosti eteenpäin vievien kotoutumis- ja työllistymispolkujen luomisen vaikeuksia. Haastatteluissa esitettiin kuitenkin lukuisia ideoita viranomaistoimenpiteiden ja -työkäytäntöjen kehittämiseksi. Ratkaisut maahanmuuttajien työllistymisen kokonaisvaltaiseen edistämiseen eivät kuitenkaan ole yksittäisen toimijan käsissä, vaan kyse on siitä, miten hyvin eri viranomaistoimijoiden muodostama kokonaisuus Pohjois-Savossa saadaan toimimaan ja miten hyvin tämän verkoston toimenpiteet aidosti tukevat työnantajaa ja työnhakijaa. Työllistymisestä puhuttaessa päähuomion tulee kohdistua työnantajien tarpeisiin ja siihen miten hyvin koko julkinen palveluverkko kykenee edistämään osaavan työvoiman saantia. Toisin sanoen jos Pohjois-Savon toimialojen, klustereiden ja viime kädessä yksittäisten työnantajien nykyisiä tarpeita ei tunneta eikä tulevia tarpeita kyetä ennakoimaan, on melko mahdotonta onnistua myöskään maahanmuuttajien työllistymisen – ja sitä myöten kotoutumisen - edistämisessä. Peruskysymys on, millaista osaamista jatkossa tarvitaan ja miten Pohjois-Savossa jo olemassa oleva maahanmuuttajien muodostama työvoimaresurssi saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön. Kyse on työnantajien tarpeita vastaavan osaamisen kehittämisestä ja työllistymisen edistämisestä siinä muuttuvassa tilanteessa, jossa kasvava osa työvoimasta on maahanmuuttajataustaista. Työnantaja palkkaa aina osaamista, ei ”valtaväestön edustajaa” tai ”maahanmuuttajaa”. Useisiin työllistymisen esteisiin ensimmäisenä ratkaisuna voi nähdä maahanmuuttaja-asiakkaan nykyistä yksilöllisemmän kotoutumis- ja työllistymispolun, joka konkretisoidaan nykyisin TE-toimistossa tai kunnassa kotoutumissuunnitelmaksi. Kotoutumissuunnitelma tulisi laatia kokonaisvaltaisesti perehtyen maahanmuuttaja-asiakkaan tilanteeseen sekä hänen aitoihin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Toinen keskeinen kehittämisen kohde on maahanmuuttajien kielitaito. Sekä tutkimuksissa että haastatteluissa korostettiin kielitaidon keskeistä roolia työllistymisessä. Kehittämisen pääsuunta on ammatillisen osaamisen kehittämisen entistä tiukempi yhteen nivominen kielitaidon kehittämisen kanssa sekä kielikoulutusten tehokas ulottaminen olemassa oleviin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Maahanmuuttajien kotoutumis- ja työllistymispolkujen kannalta erilaiset harjoittelu- ja työssäoppimispaikat ovat avainasemassa – puhumattakaan tietysti itse varsinaisista työpaikoista. Kolmas pääviesti liittyy työnantajiin. Vaikka Pohjois-Savossa on maahanmuuttajien työllistymisen edistämisen näkökulmasta aktiivisia työnantajia, on niitä kaiken kaikkiaan liian vähän. Mikäli haluat haastatella tutkimuksessa haastateltuja maahanmuuttajia tai työnantajia, ota yhteyttä tutkimukseen toteuttajaan, joka toimittaa sinulle haastateltujen yhteystietoja (Ramboll Management Consulting / Risto Karinen, 050-535 1820 tai risto.karinen@r-m.com). Tutkimus on osa M14 – Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi -hanketta, jota rahoittavat alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tutkimuksen on toteuttanut Ramboll Management Consulting. Lehdistötiedote on pdf-muodossa tässä linkissä Lisätietoja: Lisbeth Mattsson, Maahanmuuttopäällikkö Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri –vastuualue lisbeth.mattsson@ely-keskus.fi puh. +358 40 718 1414, fax. +358 17 580 8950 Risto Karinen, Manager Ramboll Management Consulting Mobile: +358 50 535 1820 Email: risto.karinen@r-m.com Ramboll Management Sentnerikuja 2, FIN-00440 HELSINKI www.ramboll-management.com ”M 14 -hanke on neljän Itä-Suomen maakunnan ELY -keskuksien ESR -rahoitteinen yhteishanke, jonka tarkoituksena on kehittää työperusteista maahanmuuttoa ja edistää jo maassa olevien maahanmuuttajien työllistymistä. Lisätietoa M 14 –hankkeesta löytyy osoitteesta http://www.workinfinland.fi/