Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tieliikenteen turvallisuuskehitys myönteistä Lapissa

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 11:43 EET

Tieliikenteen turvallisuuskehitys on kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta ollut Lapissa pitkään hyvä. Sama suunta on jatkunut kuluvan vuoden aikana. Myös henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on kääntynyt laskuun.  

Lapin liikenneturvallisuusryhmän havaintojen mukaan osalla teillä liikkuvista näyttää olevan vaikeuksia sovittaa ajokäyttäytymisensä alkutalven yllättäviin olosuhteisiin sopivaksi. Liian monella jää päälle ns. "kesävaihde", mikä lisää onnettomuusriskiä ja näkyy onnettomuustilastoissa.  

Positiivisen kehityksen jatkumiseksi Lapin liikenneturvallisuusryhmä kehottaa teillä liikkuvia muistamaan ainakin seuraavat talveen ja pimeään vuodenaikaan liittyvät riskitekijät. 

Normaalilla talvikelilläkin syytä varovaisuuteen 

Onnettomuustutkinnat ovat paljastaneet, että liukas tie ei yksin ole onnettomuuden syy. Normaalilla talvikelilläkin renkaiden pito on pienempi kuin kesällä. Kuljettaja voi omalla toiminnallaan säädellä riskitasoaan valitsemalla ajonopeutensa vastaamaan vallitsevia sää- ja keliolosuhteita. Keliolosuhteet saattavat muuttua merkittävästi matkan aikana. Talvella kannattaa aina varata aikaa matkaa varten enemmän kuin valoisana kesäaikana. Myös matkaan lähteminen vie enemmän aikaa kuin kesällä – pelkästään lumen ja jään poistaminen auton ikkunoista vaatii oman aikansa. 

”Liisan liukkaat ja Kaisan kaljamat” yllättävät joka vuosi. Talven kuluessa sataa usein alijäähtynyttä vettä, joka jäätyy tien pintaan ja aiheuttaa yllättäviä paikallisia poikkeamia ajo-olosuhteissa. Mustaa jäätä on vaikea havaita, mutta sen tunnistaa kevyellä jarruttamisella.  

Talvirenkaita on käytettävä joulukuun alusta helmikuun loppuun. Niiden kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 3 mm. Paremmat renkaat laitetaan aina taakse ja ilmanpaineet tarkistetaan kohdalleen määräajoin. Ajovalojen toiminta ja puhtaus on myös syytä tarkistaa pimeänä aikana. 

Eläinonnettomuusriski kasvaa pimeällä 

Eläinonnettomuusriski on Lapin teillä suurimmillaan syyskuusta tammikuuhun. Hirvikolaririski pienenee lokakuun jälkeen. Porokolaririski puolestaan kasvaa marraskuun ja tammikuun välisenä aikana. Eläinonnettomuuksia sattuu kuitenkin ympäri vuoden. Parhaiten kuljettaja voi vähentää eläinonnettomuusriskiä laskemalla ajonopeuksiaan. 

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset ovat tulleet voimaan koko maantieverkolla. Tutkimusten mukaan talvirajoitukset alentavat henkilövahinko-onnettomuuksien määrää. Myös liikenteen melu, päällysteiden kuluminen ja pakokaasupäästöt vähenevät.  

Pyöräilijä ja jalankulkija eivät näy koskaan liian hyvin pimeällä ja hämärässä 

Tieliikennelain mukaan polkupyörissä tulee käyttää ajovaloa pimeän aikaan. Jalankulkijan tulee käyttää asianmukaista heijastinta pimeänä aikana tiellä liikkuessaan. Ajovalojen ja heijastimien käyttö lisää turvallisuutta myös taajamissa. Kaukovaloilla ajava autoilija näkee pimeällä tiellä ilman heijastinta kulkevan jalankulkijan vaatetuksesta riippuen noin 100 metrin etäisyydeltä. Heijastinta käyttävän hän huomaa jopa 300 metrin päästä. Havaittavuuteen voi jokainen vaikuttaa valitsemalla heijastavia vaatteita, näkymistä voi vielä täydentää repuilla ja laukuilla, joissa on käytetty heijastavaa materiaalia.  

Näkyvyyttä voidaan parantaa erityisen hyvin heijastavalla turvaliivillä, joka erottuu paljon paremmin kuin pelkkää heijastin. Lapissa heijastimen käyttöaste on selvitysten mukaan muuta maata pienempi. Monessa onnettomuustutkintatapauksessa on todettu, että turvaliiviä käyttämällä olisi voinut välttää onnettomuuden. Heijastimien ja turvaliivien hankinnassa tulee varmistua siitä, että tuote täyttää standardien vaatimukset (CE –hyväksyntä ja EN –merkinnät). 

Moottorikelkkailijan tunnistettava vaaratekijät 

Tilastojen mukaan Lapin alueella menehtyy moottorikelkka-onnettomuuksissa vuosittain 4 – 5 henkilöä. Lisäksi lähes 300:lle kelkkailussa loukkaantuneelle maksetaan korvauksia liikennevakuutuksesta. Moottorikelkkailijan ajoympäristö poikkeaa suuresti muiden käyttämistä väylistä. Talvinen lumipeitteinen maasto näyttää usein vaarattomalta. Tunnistamalla vaaratekijät, kuten esim. liiallisen tilannenopeuden, reitistön puutteet sekä toiset maastossa liikkujat, ne voidaan ottaa huomioon ja ne voidaan välttää. 

Aina muistettava 

 Alkoholi ja huumaavat aineet eivät kuulu liikenteeseen. Lapin liikenneturvallisuusryhmä muistuttaa, että liikenteessä liian moni vaarantaa oman ja muiden turvallisuuden päihteiden vaikutuksen alaisena. Riittävä lepo ja oikea ravinto parantavat ajovireyttä. Turvavyö tulee kiinnittää paikoilleen aina - myös lyhyillä matkoilla ja kaupunkialueilla. Lapissa turvavyön käyttöaste on huolestuttavasti muuta maata pienempi. Tavaroiden asianmukaisessa sijoittelussa ja kiinnittämisessä on myös puutteita. Onnettomuuksia tutkittaessa on havaittu, että turvavyön käyttäminen ja tavaroiden kiinnittäminen vähentäisi Lapissakin kuolemantapauksia ja vakavia loukkaantumisia useissa tapauksissa joka vuosi.

Tieliikenteessä kuolleiden määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana 

 

Lapin liikenneturvallisuusryhmä on valtionhallinnon toimijoiden perustama yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on edistää maakunnan liikenneturvallisuustyötä. Ryhmässä on edustus Lapin ELY-keskuksesta, Liikkuvasta poliisista, Peräpohjolan poliisilaitoksesta, Lapin poliisilaitoksesta, Liikenneturvasta ja Lapin pelastuslaitoksesta. Rovaniemen kaupunki edustaa ryhmässä kuntasektoria.

LISÄTIETOJA  
Liikenneturva: Petri Niska puh. 020 7282 383 ja Pentti Tervo puh. 020 7282 384
Lapin ELY- keskus: Erkki Hulkko puh. 040 516 1058 ja Juha Tapio puh. 040 577 0116
Liikkuva poliisi: Rauno Pätsi puh. 071 878 2770
Lapin poliisilaitos: Arto Pekkala puh. 071 876 0321
Peräpohjolan poliisilaitos: Pertti Haapasalo puh. 071 876 0331
Lapin pelastuslaitos: Martti Soudunsaari puh. 020 131 1300
Rovaniemen kaupunk:i Lauri Sääskilahti puh. 040 536 1084