Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu kantatiellä 86 Vihannissa

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2011 08:28 EET

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen kantatielle 86 Petäjäkankaan kohdalla Vihannin kunnan alueella.

Suunnittelukohde sijaitsee kantatiellä 86, Petäjäkankaan ylikulkusillan kohdalla
n. 5 km Vihannin taajamasta Oulaisten suuntaan. Suunnittelukohteen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Suunnittelu käsittää kantatiellä 86 Petäjäkankaan kohdalla sijaitsevan
vanhan Lampinsaaren kaivosradan ylittävän ylikulkusillan purkamisen
tarpeettomana ja silta-aukon täyttämisen maapenkereellä sekä kantatien leventämisen nykyisen ylikulkusillan molemmin puolin yhteensä noin 800 metrin matkalla.

Tiesuunnitteluvaiheen aikana pidetään marras-joulukuussa 2011 kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelma-luonnoksia ja -ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelma valmistuu tammikuussa 2012.              

Tiesuunnitelmien valmistuttua tammikuussa 2012 suunnitelmat lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä maantielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmista pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Vihannin kunnalta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelmat nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmista. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen vuoden 2012 aikana.

Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 450 000 euroa
(alv 0 %). Hankkeen toteutusajankohdasta ei ole vielä tehty päätöstä.

Lisätietoja antavat hankevastaava Ari Kuotesaho puh. 0400 382 327,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankintapalvelukonsultti Olavi
Merjanaho puh. 0400 289 112,TIENEUVOJA.om., projektipäällikkö
Keijo Körkkö puh. 040 865 6676 Plaana Oy.

LIITE 1. Kartta suunnittelukohteen sijainnista.