Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu kantatielle 86 Vihannissa

Lehdistötiedote   •   Joulu 01, 2011 11:17 EET

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen maantielle 86 Petäjäkankaan kohdalla Vihannin kunnan alueella.

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 86, Petäjäkankaan ylikulkusillan kohdalla n. 5 km vihannin taajamasta Oulaisten suuntaan. Suunnittelu kohteen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Suunnittelu käsittää maantiellä 86 Petäjäkankaan kohdalla sijaitsevan vanhan Lampinsaaren kaivosradan ylittävän ylikulkusillan purkamisen tarpeettomana ja silta-aukon täyttämisen maapenkereellä sekä kantatien leventämisen nykyisen ylikulkusillan molemmin puolin yhteensä noin 800 metrin matkalla.

Suunnittelutyö on käynnistynyt lokakuussa 2011.
Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 8.12.2011 klo 17.30 – 19.00 Vihannin kunnanvirastolla, osoite Kirkkotie 2.

Tiesuunnitelmien valmistuttua tammikuussa 2012 suunnitelmat lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä maantielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmista pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Vihannin kunnalta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelmat nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmista. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen vuoden 2012 aikana.

Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 450 000 euroa
(alv 0 %). Hankkeen toteutusajankohdasta ei ole vielä tehty päätöstä.

Lisätietoja:
hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0400 382 327, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
hankintapalvelukonsultti Olavi Merjanaho, puh. 0400 289 112, TIENEUVOJA.om., projektipäällikkö Keijo Körkkö, puh. 040 865 6676, Plaana Oy, kunnanrakennusmestari Olli Silvennoinen, puh. 040 311 0410, Vihannin kunta.                                                             

Liite 1: Kartta suunnittelukohteen sijainnista. pdf (252 kt)