Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tiesuunnittelun aloittaminen Pudasjärven Taipaleenharjulla

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 09:20 EEST

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 20 (Ouluntie) Taipaleenharjun kohdalla välillä Kankaanpääntie – Korvenperäntie, Pudasjärven kaupungin alueella.

 

Valtatie 20:n varressa on Taipaleenharjun kohdalla kevyen liikenteen käyttöön tarkoitettu sorapintainen yksityistie, joka on osin sekaliikennetie (tonteille ajo sallittu) ja osin pelkästään kevyelle liikenteelle tarkoitettu väylä. Osalla matkaa kevyen liikenteen väylä kulkee kauempana valtatiestä.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa suunnittelujakson kevyen liikenteen turvallisuutta toteuttamalla yleiseen tiehen kuuluva yhtenäinen kevyen liikenteen väylä. Tämä edellyttää uuden kevyen liikenteen väylän rakentamista nykyisin kauempana valtatiestä kulkevan osuuden kohdalle
noin 750 metrin matkalla. Laadittavalla tiesuunnitelmalla nykyinen yksityistie otetaan osaksi yleistä tietä.

 

Tiesuunnitteluvaiheen aikana pidetään syksyllä 2010 kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja -ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelman on arvioitu valmistuvan tammikuussa 2011.                                

Tiesuunnitelmien valmistuttua tammikuussa 2011 suunnitelmat lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Maantielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmista pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Pudasjärven kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelmat nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmista. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen vuoden 2011 aikana.

 

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 100 000 euroa (alv 0 %). Hankkeen toteutusajankohdasta ei ole vielä tehty päätöstä.

 

 

Lisätietoja antavat hankevastaava Ari Kuotesaho puh. 0400 382 327
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, hankintapalvelukonsultti
Olavi Merjanaho puh. 0400 289 112 TIENEUVOJA.om:sta ja
projektipäällikkö Keijo Körkkö puh. 040 865 6676 Plaana Oy:stä.