Deloitte

Tietohallinto ei täytä liiketoiminnan tarpeita

Lehdistötiedote   •   Marras 08, 2013 09:29 EET

ICT-ala panostaa vahvasti uusien teknologioiden kehittämiseen. Niiden soveltaminen liiketoiminnan tueksi vaatii kuitenkin parempaa liiketoimintaosaamista tietohallinto-organisaatioilta.

Kansainvälisen asiantuntijaorganisaatio Deloitten toteuttama globaali CIO Survey 2013 -tutkimus keräsi näkemyksiä yli 700 tietohallinto- ja IT-johtajalta 36 eri maasta. Kyselyn tulokset olivat yllättävän samankaltaisia riippumatta vastaajan toimialasta tai maantieteellisestä sijainnista.

Tutkimuksen mukaan investoinnit IT:hen ovat hienoisessa kasvussa. Lähes 80 % IT-budjeteista on joko kasvanut tai pysynyt samana. Panostukset kohdistuvat erityisesti liiketoimintamallien uudistamiseen ja liiketoiminnan digitalisoitumiseen.

”Näyttää siltä, että pelkkien budjettileikkausten aika alkaa olla ohi. Yritykset investoivat nyt enemmän teknologian hyödyntämiseen kasvun mahdollistajana, innovaatioihin ja digitaalisen murroksen tuomiin muutoshankkeisiin”, toteaa Suomen Deloitten konsultointipalveluista vastaava partneri Seppo Kokko.

Liiketoiminnan muutos on sekä lähtöisin että riippuvainen nopeasti kehittyvästä teknologiasta. Näin ollen tietohallintojohtajan rooli tulee väistämättä lähivuosina muuttumaan enemmän strategisen neuvonantajan kaltaiseksi ja fokus siirtyy lähempänä asiakkaita ja liiketoimintaa olevaan teknologiaan.

Organisaatioiden kyky uusiutua on välttämätöntä. ”On positiivista huomata, että 75 % tietohallintojohtajista sanoo ymmärtävänsä, miten tietohallinto voi tukea organisaation innovaatiostrategiaa. Merkitys korostuu, kun yhä useammat liiketoiminnan innovaatiot kytkeytyvät tiiviisti teknologiaan. Tietohallinto haluaa kasvattaa rooliaan näiden kehittäjänä, mutta liiketoiminta ei näe tietohallinnon roolia samalla tavalla”, Kokko toteaa.

Tutkimuksen mukaan vain 35 % vastaajista uskoo, että liiketoiminta pitää tietohallintoa varteenotettavana kumppanina uusien innovaatioiden kehittämisessä. Liiketoiminnan näkökulmasta tietohallintoa ohjaa sovellus- ja tuoteorientoituneisuus.

”Uuden teknologian käyttöönotto ei itsessään ole innovointia”, muistuttaa Deloitten johtaja Markku Viitanen. ”Liiketoiminta tarvitsee tietohallinnolta selkeän näkemyksen, miten teknologia voi mahdollistaa uusia tuote- tai palveluinnovaatioita – tai miten sen avulla voidaan luoda kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja.”

Yhteistyö liiketoiminnan kanssa koetaan haastavaksi myös Suomessa. Kyselyyn vastanneista suomalaisista 68 % on ohjannut resursseja liiketoimintayhteistyöhön, mutta tuloksiin ei olla tyytyväisiä. Suurimpana haasteena pidetään tietohallinnon kykyä ajatella liiketoiminnan näkökulmasta.

”Liiketoiminta näkee yhteistyön tietohallinnon kanssa ongelmana, joka näkyy tarpeiden tunnistamisessa ja viestimisessä. Lisäksi liiketoiminta toivoo tietohallinnolta proaktiivista otetta liiketoiminnan kehittämiseksi. Osaavan henkilöstön löytäminen on suuri haaste”, Viitanen huomauttaa.

Tietohallintojohtajat maailmalla näkevät urapolkunsa siirtyvän lähemmäs liiketoimintaa tai yrityksen ylintä johtoa kun taas kollegat Suomessa näkevät uransa kulkevan enemmän tietohallintojohtaja-polkua pitkin.

Lue lisää: The Deloitte CIO Survey 2013

Lisätietoja:

Seppo Kokko
Managing Partner
Consulting, Deloitte
puh. 020 755 5473
seppo.kokko@deloitte.fi

Markku Viitanen
Director
Enterprise Technology Advisory, Deloitte
puh. 020 755 5443
markku.viitanen@deloitte.fi

 


Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 200 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 4 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi