Valtioneuvosto

Tietohallintolaki voimaan syyskuussa

Lehdistötiedote   •   Kesä 09, 2011 18:02 EEST

Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausta koskeva laki tulee voimaan 1.9.2011. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 10.6.2011. Laki määrittää julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen valtiovarainministeriön tehtäväksi.

Laki painottuu julkisen hallinnon, eli valtion ja kuntien, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämiseen. Tämän toteutumiseksi laki edellyttää julkisen hallinnon viranomaisten käyttävän yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä palveluita sekä järjestelmien olevan yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten mukaisia.

Kokonaisarkkitehtuurin sisältö annetaan julkisen hallinnon suosituksina (JHS), julkisen hallinnon tietohallinnon standardeina ja asetuksina. Asetuksenanto-oikeus on valtioneuvostolla koskien julkista hallintoa ja valtionhallintoa, ja kullakin ministeriöllä koskien ministeriönsä toimialaa.

Lisäksi laissa määriteltyjen asetuksenantovaltuuksien nojalla on mahdollista antaa asetuksia koskien valtionhallinnon ja koko julkisen hallinnon pakollisia yhteisiä ICT-palveluja.

Laissa ja tulevissa asetuksissa on tarkoituksenmukaiset siirtymäajat, jonka aikana nykyiset järjestelmät on saatettava tietohallintolain mukaisiksi.

Täytäntöönpanon ohjaamiseksi valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon ICT-toiminnossa on käynnissä kokonaisarkkitehtuurimenettelyyn, JHS-järjestelmän uudistamiseen, tietojärjestelmien arviointitoimintaan ja lausuntomenettelyyn, lain täytäntöönpanon yleisohjeen valmisteluun sekä yhteisten ICT-palvelujen kehittämiseen ja asetuksenannon kohdevalintaan liittyvät työt.

Eduskunta edellytti 7.12.2009 hallituksen ryhtyvän valmistelemaan julkisen hallinnon tietohallinnon yhteentoimivuutta koskevaa lainsäädäntöä. Valtiovarainministeriö valmisteli lakiehdotuksen kyseisen toimeksiannon pohjalta ja hallitus antoi sen eduskunnan käsiteltäväksi 6.11.2010.

 

Lisätietoja laista antavat:

Valtion IT-toiminnan johtamisyksikön johtaja Mikael Kiviniemi, puh. 09 160 33269

KuntaIT:n johtaja Ville-Veikko Ahonen, puh. 09 160 33227

Lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen, puh. 09 160 33212