Euro RSCG

Tietoinfrastruktuurin turvaaminen vaatii yhtenäisempiä toimia

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 11:47 EEST

Informaation hallinta ja monimutkaisemmat turvallisuusuhat vaativat tietoturvalta uusia, yhtenäisempiä toimintamalleja. EMC:n tietoturvadivisioona RSA perää tiedon turvaamiseen kokonaisvaltaista ratkaisua, jotta yritykset kykenisivät hallinnoimaan tietoturvaansa tehokkaammin sekä itse laitteissa että virtualisoidussa ympäristössä. Mallia RSA ehdottaa otettavaksi ilmailualan huippukoordinoidusta liikenteenvalvonnasta. Tänä päivänä tietoturvaratkaisuja hallitaan vielä toisistaan eristettyinä.

Tietoturvaan liittyvä informaation hallinta ja monimutkaistuvat turvallisuusuhat vaativat EMC:n tietoturvadivisioona RSA:n mukaan uutta, yhtenäisempää toimintamallia. Yksittäisistä tuotteista ja hajanaisista käytännöistä olisi siirryttävä infrastruktuurin sisään rakentuviin laajoihin ja yhtenäisiin ratkaisuihin. Näin yritykset voisivat paremmin varmistaa tietoturvansa tason niin fyysisessä laitteessa kuin virtuaalisissa ja pilvessä sijaitsevissa tietojärjestelmissä.

RSA:n ehdottaa, että uuteen ratkaisuun voisi ottaa mallia ilmaliikennettä valvovalta, huippukoordinoidulta lennonjohdolta. Tiedon turvaamisessa kun ei toistaiseksi ole vastaavanlaista toimintamallia, jossa yhdistyvät niin ihmiset, yleiset menettelytavat kuin turvallisuuden käytännön tarkkailu. Sen sijaan tietoturvaratkaisuja hallitaan toisistaan eristettyinä.

”Esimerkiksi palomuurit, virusskannerit ja lokien seuranta ovat erillisiä saarekkeita eikä näiden välillä ole minkäänlaista yhteyttä. Tämä vastaa tilannetta että jokainen lentoyhtiö lentäisi taivaalla omilla pelisäännöillä tietämättä muista lentoyhtiöistä mitään”, sanoo teknologiakonsultti Jon Estlander RSA:sta.

Kokonaisvaltaisemmasta toimintamallista olisi yrityksille hyötyä: tietoturvan hallinnointi olisi varmempaa ja helpompaa. Samalla varmistuttaisiin paremmin myös siitä, että kaikkia säännöksiä ja ohjeistuksia noudatetaan.

Lisätietoja:
Teknologiakonsultti Jon Estlander
Puh: 040 5946 418
E-mail: Jon.estlander@rsa.com


EMC Computer-Systems Oy:n emoyhtiö EMC Corporation (NYSE: EMC) on maailman johtava tietoinfrastruktuuriin keskittynyt teknologia- ja ratkaisutoimittaja. Yhtiön tuotteet ja palvelut auttavat organisaatioita muuttamaan toimintaansa ja hyödyntämään tietopääomaansa. EMC:n liikevaihto vuonna 2009 oli 14 miljardia dollaria. www.emc.fi