Euro RSCG

Tietotyö vuonna 2020

Lehdistötiedote   •   Syys 08, 2010 02:31 EEST

7.9.2010 – Xeroxin PARC-tutkimuskeskuksen johtaja Mark Bernstein on visioinut minkälaista tietotyö on vuonna 2020. Bernsteinin näkemykset pohjautuvat Xerox Innovation Groupin tekemään tuoreeseen The Knowledge Work 2020 -tutkimukseen. Siinä arvioidaan keskeisimpiä tietotyöhön vaikuttavia trendejä, jotka nivoutuvat  Bernsteinin mukaan neljän osa-alueen ympärille: teknologia, tieto, ihminen ja organisaatio.

Vuonna 2020 teknologia ympäröi meidät

Vuonna 2020 ihmiset ovat tuhansien tietokoneiden ympäröimiä. Tietoteknologia  sisältyy lähes kaikkeen mahdolliseen, kuten erilaisiin laitteisiin, huonekaluihin, rakennuksiin, vaatteisiin ja ihmisiin. Niissä on yhteys internetiin ja ne on varustettu älykkäillä ja helppokäyttöisillä käyttöliittymillä. Teknologia on hyvin edullista, ja esimerkiksi 100 gigahertsin tietokone maksaa kymmenen vuoden päästä noin tuhat dollaria.

Tietokoneiden suorittimien ’älykkyys’ lähestyy ihmisaivojen päättelykykyä.  Ne  tunnistavat ihmisen ilmeitä, eleitä ja puhetta. Tietokoneilla voidaan automatisoida yksinkertaiseen päättelyyn ja työnkulkuun liittyviä tehtäviä. Vaativampaa päättelyä edellyttävää tietotyötä tekevät edelleen ihmiset.

Tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti ja sitä on myös tarjolla yhä enemmän. Tämä johtaa yhä voimistuvaan tietotulvaan, siitä huolimatta että käytössämme on yhä tehokkaampia työkaluja sen hallintaan.

Reaalimaailma ja virtuaalimaailma ovat yhä lähemmin linkittyneet toisiinsa.

 

Vuonna 2020 kaikki tieto on digitaalisessa muodossa

Kymmenen vuoden päästä tietoa on yhä enemmän ja yhä laajemmin käytössä, usein  ilmaiseksi. Kaikki tieto on käytännössä saatavissa digitaalisessa muodossa. Tiedon luottamuksellisuus on varmistettu edistyksellisillä tietoturvaominaisuuksilla. Paperin käyttö vähenee yrityksissä.

Tieto tallennetaan ja kootaan tietokantoihin, joita myös muut verkon käyttäjät voivat  käyttää.

 

Vuonna 2020 ihminen keskittyy vaativaan päättelytyöhön

Kymmenen vuoden sisällä teollisen automaation evoluutiota seuraa tietotyön automaation aikakausi. Tärkeät ja työläät rutiinitehtävät automatisoidaan. Vaativaa päättelytyötä tekevät edelleen pääosin ihmiset.

Toisin kuin tuotantotyötä, tietotyötä voi tehdä kuka tahansa missä tahansa, esimerkiksi virtuaaliympäristössä erilaisia mobiililaitteita hyödyntäen. Mikäli töiden suorittaminen edellyttää työntekijän fyysistä läsnäoloa, voidaan työ tehdä matalamman osaamistason henkilöllä etäohjausta hyödyntäen.   

Tietotyötä tekevät ihmiset ovat kymmenen vuoden päästä jakautuneet karkeasti ottaen kahteen leiriin, huippuosaajiin sekä perusosaajiin. Tietotyöläiset voivat kouluttautua jatkuvasti, kun tietoa on vapaasti saatavissa.

Työväestö ikääntyy ja myös tietotyötä tekevistä huippuosaajista on kova pula. Yritysten on hyödynnettävä yhä enemmän helposti omaksuttavia ohjelmistoja ja automaatiota.

 

Vuonna 2020 organisaatio toimii ’pilvessä’

Eri maanosiin levittäytyneet pienet yritykset sekä itsenäiset työntekijät ja yrittäjät tekevät vuonna 2020 suurimman osan tietotyöstä. Suuret yritykset koostuvat pienestä, vakiintuneesta ytimestä sekä suuresta ’pilvestä’ itsenäisiä, määräaikaisia, paikallisia ja liikkuvia työntekijöitä sekä alihankkijoita ja toimittajia. Useimmat tietotyöläiset työskentelevät hajautetuissa tiimeissä, ja keskinäinen kanssakäyminen ja yhteydenpito tapahtuu virtuaaliympäristössä.             

Yritysten on sopeuduttava nopeasti uudenlaisiin tilanteisiin, joissa on pakko hajauttaa toimintaa, hyödyntää ulkoistusta ja avointa innovointia. Monet tuotteet suunnitellaan, kootaan ja myydään tietyn määräajan yhdessä toimivien liittymien toimesta, jotka  kootaan globaaleista resursseista.    

      

Xerox on maailman kuudenneksi suurin tietotekniikkayritys. Xerox Oy markkinoi Xeroxin tuotteita, ratkaisuja ja palveluita Suomessa. Yrityksellä on laaja valikoima tuotteita toimistoille ja graafiseen teollisuuteen. Xeroxin palvelut kattavat konsultoinnin, dokumenttien hallintaratkaisut ja ulkoistuksen. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Ranskan Grenoblessa. Lisätietoja Xeroxista saat verkko-osoitteesta www.xerox.fi

Xerox®, the Xerox wordmark and the spherical connection symbol are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. Prices, features, specifications, capabilities, appearance and availability of Xerox products and services are subject to change without notice.