Matilda

Tiken ennakkotietoja lopullisesta satotilastosta:

Lehdistötiedote   •   Marras 25, 2011 07:30 EET

Viljantuotanto palautui notkahduksesta

Tiken satotilaston ennakkotietojen mukaan vuonna 2011 viljan kokonaissato on noin 3,7 miljardia kiloa. Viljasato kasvoi edellisestä vuodesta neljänneksen, noin 755 miljoonaa kiloa. Kaikkien viljalajien viljelypinta-alat ja hehtaarisadot kasvoivat vuodesta 2010. Eniten kasvoi kauran ja vehnän tuotanto. Yli 980 miljoonan kilon vehnäsato on kaikkien aikojen suurin Suomessa.


Vehnän viljelypinta-ala kasvoi viidenneksen vuodesta 2010. Suhteellisesti eniten kasvoi syysvehnän viljelyala, 76 %. Syysvehnän tuotanto lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta, kun viljelyalan lisäksi myös satotaso nousi. Kevätvehnän tuotanto kasvoi 27 %.

Rukiin viljelyala kasvoi kymmenyksen vuodesta 2010. Myös satotaso nousi, joten rukiin tuotanto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 14 % ja oli nyt noin 78 miljoonaa kiloa.

Rehuviljasato kasvoi yli viidenneksen

Ohra on edelleen Suomen eniten viljelty viljalaji. Viime kesän 1,5 miljardin kilon ohrasato, on 13 % suurempi kuin vuonna 2010, mutta kasvusta huolimatta ohran kokonaissato on toiseksi huonoin 2000-luvulla.

Rehuohran tuotanto kasvoi 9 %. Kasvu johtui lähinnä hehtaarisatojen noususta, sillä viljelyala kasvoi vain hyvin vähän. Mallasohran viljelyala kasvoi 11 % ja hehtaarisadot nousivat 18 %. Mallasohran tuotanto kasvoi vajaan kolmanneksen.

Kaurasatoa kasvattivat edellisestä vuodesta sekä suurentunut kylvöala (+16 %), että kasvanut hehtaarisato (+18 %). Kauran kokonaissato, noin 1,1 miljardia kiloa, on yli 36 % suurempi kuin vuonna 2010.

Rypsintuotanto romahti

Vuonna 2010 rypsin viljelyala kaksinkertaistui edellisestä vuodesta yli 140 000 hehtaariin. Viljelyn laajentuminen jäi lyhytaikaiseksi ilmiöksi, sillä 2011 rypsin viljelyala laski alle 77 000 hehtaariin (-46 %). Rypsin hehtaarisato nousi  edellisen vuodesta 1120 kilosta 1200 kiloon ja tämä loivensi kokonaistuotannon laskua. Rypsin kokonaistuotanto laski noin 159 miljoonasta kilosta noin 92 miljoonaan kiloon (-42 %).

Rapsin viljelyala laski edellisestä vuodesta noin kymmenyksen. Hehtaarisato kasvoi kuitenkin yli 40 %, jonka johdosta rapsin kokonaistuotanto kasvoi noin 20 miljoonasta kilosta noin 26 miljoonaan kiloon (+ 29 %).

Perunasato parani hieman

Perunan hehtaarisato nousi 7 % viimevuotista suuremmaksi. Perunan viljelyala laski, mutta kokonaissato, 687 miljoonaa kiloa, oli noin 4 % viimevuotista suurempi. Sokerijuurikkaan viljelyala laski edellisestä vuodesta 4 %, mutta hehtaarisato nousi viidenneksen lähes 45 000 kiloon. Sokerijuurikkaan kokonaissato nousi 17 % vuodesta 2010 ja on noin 632 miljoonaa kiloa.

Härkäpapu nousi ja herne laski

Härkäpapu oli mukana satotutkimuksessa toista vuotta. Härkäpavun viljelyala on vakiintumassa noin 10 000 hehtaariin, sillä viljelyala kasvoi edellisestä vuodesta vain 3 %. Härkäpavun hehtaarisato nousi neljänneksen ja kokonaistuotanto nousi lähes 21 miljoonaan kiloon. Herneen viljelyala laski viidenneksen, mutta hehtaarisato kasvoi 15 %. Herneen kokonaistuotanto laski hieman yli miljoona kiloa reilusta 13 miljoonasta kilosta noin 12 miljoonaan kiloon.

Tilaston taustaa

Tämä on ennakkotieto lopullisesta satotilastosta, joka julkaistaan 28.2.2012. Satotilasto perustuu viljelijöiden antamiin tietoihin. Tiedot on kerätty verkkopalvelun ja puhelinhaastattelujen avulla noin 4200 viljelijältä. Viljelykasvien korjuualat on laskettu vähentämällä maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevista viljelyaloista tällä hetkellä tiedossa oleva katoala.

Lisätietoja:
Tike, Tilastopalvelut
Tutkija Lauri Juntti, puh. 020 77 21251
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike