Valtioneuvosto

Tilaavastuulain laiminlyöntimaksuun tulossa korotus

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 17:07 EEST

Eduskunnalle on annettu 1.10.2010 hallituksen esitys tilaajavastuulain muutoksesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.

Esityksen mukaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettuun lakiin lisätään säännös, jonka perusteella valtioneuvoston asetuksella tarkistetaan kolmivuotiskausittain laissa säädetyn laiminlyöntimaksun enimmäis- ja vähimmäismäärää rahanarvon muutosta vastaavasti.

Samalla voimassa olevan laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä tarkistettaisiin 1 500 eurosta 1 600 euroon ja enimmäismäärä 15 000 eurosta 16 000 euroon.

Laiminlyöntimaksu määrätään esimerkiksi silloin, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt käsittää, että sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimusosapuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan.

Viranomaisilla oltava esteetön mahdollisuus tehdä valvontaa

Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Sen tehtävänä on myös antaa yrityksille mahdollisuuksia varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.

Työsuojeluviranomaisilla on pyynnöstä oikeus saada tilaajalta nähtävikseen selvitysvelvollisuuteen liittyvät asiakirjat ja tarvittaessa jäljennökset niistä.

Työministeri Anni Sinnemäki korostaa, että viranomaisilla on aina oltava esteetön mahdollisuus tehdä lain mukaista valvontaa. Olkiluodon ydinvoimalatyömaan kohdalla viranomaisen mahdollisuus ennalta ilmoittamattomiin tarkastuksiin vaarantui 30.9.2010.

- Yhdyn täysin siihen mitä työsuojelusta vastaava ministeri eilen eduskunnan kyselytunnilla totesi. Työsuojeluviranomaisten pysäyttäminen Olkiluodon työmaan portille on hyvin moitittavaa ja tapahtunut vaatii perusteellista selvittämistä. On saatava varmuus siitä, että Olkiluodon työmaan asiat saadaan kuntoon, toteaa Sinnemäki.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Tapio Laakso, puh. 050 396 0006

hallitusneuvos Raila Kangasperko, TEM, puh. 010 604 8935