Konecranes

TILAUSTEN KASVUA SEKÄ KUNNOSSAPIDOSSA ETTÄ LAITTEISSA

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 13:16 EEST

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon
vuotta aiemmin.

KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

- Saadut tilaukset 373,4 miljoonaa euroa (308,5), +21,0 prosenttia: Kunnossapito
+22,4 prosenttia ja Laitteet +16,5 prosenttia.
- Tilauskannan arvo syyskuun lopussa 679,7 miljoonaa euroa (638,4): 6,5
prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna, 0,8 prosenttia alhaisempi kuin kesäkuun
2010 lopussa.
- Liikevaihto 393,6 miljoonaa euroa (368,7), +6,8 prosenttia: Kunnossapito +9,9
prosenttia ja Laitteet +8,2 prosenttia.
- Liikevoitto oli 34,3 miljoonaa euroa (10,2), 8,7 prosenttia liikevaihdosta
(2,8). Vertailukauden liikevoitto sisälsi 13,9 miljoonaa euroa
uudelleenjärjestelykuluja.
- Laimennettu osakekohtainen tulos 0,39 euroa (0,08).
- Liiketoiminnan nettorahavirta 32,1 miljoonaa euroa (66,2).
- Nettovelka 0,7 miljoonaa euroa (-14,9) ja nettovelkaantumisaste 0,2 prosenttia
(-3,8).

TAMMI-SYYSKUU LYHYESTI

- Saadut tilaukset 1 058,3 miljoonaa euroa (987,7), +7,1 prosenttia:
Kunnossapito +19,8 prosenttia ja Laitteet -2,5 prosenttia.
- Liikevaihto 1 076,9 miljoonaa euroa (1 242,4), -13,3 prosenttia: Kunnossapito
-0,1 prosenttia ja Laitteet -20,6 prosenttia.
- Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 69,2 miljoonaa euroa (91,6), 6,4
prosenttia liikevaihdosta (7,4).
- Uudelleenjärjestelykulut 2,7 miljoonaa euroa (15,8).
- Liikevoitto uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien 66,6 miljoonaa euroa
(75,8), 6,2 prosenttia liikevaihdosta (6,1).
- Laimennettu osakekohtainen tulos 0,80 euroa (0,84).
- Liiketoiminnan nettorahavirta 26,2 miljoonaa euroa (133,2).

Tästä raportista lähtien Konecranes erottaa kysyntäodotuksia kuvaavat
markkinanäkymät taloudellisesta ohjeistuksesta.

MARKKINANÄKYMÄT

Kunnossapitopalvelujen kysynnän odotetaan jatkuvan edellisvuotta korkeammalla
tasolla asiakastoimialojen korkeampien kapasiteetin käyttöasteiden vuoksi.
Uusien laitteiden kysynnän odotetaan säilyvän vahvana Aasian-Tyynenmeren
alueella ja yleisesti kehittyvillä markkinoilla, kun taas läntisen Euroopan ja
Pohjois-Amerikan alueiden asiakkaiden investointipäätökset ovat yhä riippuvaisia
talouskasvun kestävyydestä. Hintakilpailun odotetaan jatkuvan.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Konecranes toistaa aikaisemman vuoden 2010 liikevaihdon ja liikevoiton
ohjeistuksen:

Kysynnän vahvistuminen tukee liikevaihtoamme ja kannattavuuttamme jo vuoden 2010
toisella vuosipuoliskolla. Odotamme kuitenkin vuoden 2010 liikevaihdon olevan
alhaisempi kuin vuonna 2009 johtuen ensimmäisen vuosipuoliskon edellisvuotta
alhaisemmasta liikevaihdosta. Odotamme vuoden 2010 liikevoiton olevan alhaisempi
kuin vuonna 2009 ilman uudelleenjärjestelykuluja.
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUV | Kolmas vuosineljännes | tammi - syyskuu | | |
| UT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | 7-9/ | 7-9/ | Muutos | 1-9/ | 1-9/ | Viim. 12 | 2009 |
| | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | kk | |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut | 373,4 | 308,5| 21,0 | 1 058,3 | 987,7 | 1 419,5 | 1 348,9 |
| tilaukset | | | | | | | |
| , MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskan | 679,7 | 638,4| 6,5 | 679,7 | 638,4 | | 607,0 |
| ta kauden | | | | | | | |
| lopussa, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaih | 393,6 | 368,7| 6,8 | 1 076,9 | 1 242,4 | 1 505,8 | 1 671,3 |
| to | | | | | | | |
| yhteensä, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | 34,3 | 24,0 | 42,5 | 69,2 | 91,6 | 96,5 | 118,8 |
| to ilman | | | | | | | |
| uudelleen | | | | | | | |
| järjeste | | | | | | | |
| ly | | | | | | | |
| kuluja | | | | | | | |
| , MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | 8,7 % | 6,5 % | | 6,4 % | 7,4 % | 6,4 % | 7,1 % |
| toprosent | | | | | | | |
| ti ilman | | | | | | | |
| uudelleen | | | | | | | |
| järjeste | | | | | | | |
| ly | | | | | | | |
| kuluja, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | 34,3 | 10,2 | 236,8 | 66,6 | 75,8 | 88,7 | 97,9 |
| to | | | | | | | |
| sisältäen | | | | | | | |
| uudelleen | | | | | | | |
| järjeste | | | | | | | |
| lykulut, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | 8,7 % | 2,8 % | | 6,2 % | 6,1 % | 5,9 % | 5,9 % |
| toprosent | | | | | | | |
| ti | | | | | | | |
| sisältäen | | | | | | | |
| uudelleen | | | | | | | |
| järjeste | | | | | | | |
| ly | | | | | | | |
| kulut, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto | 32,7 | 7,2 | 354,8 | 65,9 | 70,0 | 84,5 | 88,6 |
| ennen | | | | | | | |
| veroja, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | 23,0 | 4,2 | 442,8 | 46,3 | 49,1 | 59,6 | 62,5 |
| n voitto, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimenta- | 0,39 | 0,08 | 389,9 | 0,80 | 0,85 | 1,03 | 1,08 |
| maton | | | | | | | |
| osake | | | | | | | |
| koh | | | | | | | |
| tainen | | | | | | | |
| tulos, | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennus | 0,39 | 0,08| 388,6 | 0,80 | 0,84 | 1,03 | 1,08 |
| vaikutuks | | | | | | | |
| ella | | | | | | | |
| oikaistu | | | | | | | |
| osake | | | | | | | |
| ko | | | | | | | |
| htainen | | | | | | | |
| tulos, | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, | | | | 0,2 % | -3,8 % | | -19,1 % |
| % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetu | | | | | | 18,8 % | 19,3 % |
| n pääoman | | | | | | | |
| tuotto %, | | | | | | | |
| liukuva | | | | | | | |
| 12 kk | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöst |   |   |   | 9 677 | 9 720 |   | 9 811 |
| ö | | | | | | | |
| keski- | | | | | | | |
| m | | | | | | | |
| äärin | | | | | | | |
| kauden | | | | | | | |
| aikana | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

”Olemme suurelta osin tyytyväisiä kolmanteen vuosineljännekseemme.
Markkinatilanteen hidas paraneminen näkyy sekä käytävien neuvotteluiden että
saatujen tilausten määrässä. Useimmat asiakkailtamme saadut viestit ovat
rohkaisevia, mutta nykyinen tilanne vaatii edelleen varovaisuutta. Vaikka
toimitusvolyymien paraneminen on parhaimmillaankin vain maltillista, voimme olla
kohtuullisen tyytyväisiä liikevoittomme kehittymiseen. Vaikka jäimmekin
raportointikaudella yhä hieman 10 prosentin
liikevoittomarginaalitavoitteestamme, olemme menossa oikeaan suuntaan. Erityisen
tärkeää on, että olemme pystyneet puolustamaan myyntikatteitamme tilanteessa,
jossa pirstaloituneilla markkinoillamme on edelleen paljon ylikapasiteettia.
Siltä osin kun hintaeroosiota on esiintynyt, olemme pystyneet kompensoimaan sen
alentamalla kustannuksiamme.

Päästrategiamme on kasvaa orgaanisesti. Kasvatamme tuotekehitysinvestointejamme
laajentaaksemme tarjontaamme. Laajenemme järjestelmällisesti uusille
markkina-alueille. Yrityskaupoissa meille tärkeimpiä ovat liiketoimintaamme
täydentävät yritysostot, jotka joko laajentavat kunnossapitopalveluidemme
maantieteellistä kattavuutta tai parantavat laiteliiketoimintamme asemaa
erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Kiinalainen Sanma ja intialainen WMI ovat
konkreettisia esimerkkejä jälkimmäisestä. Olemme edelleen vakuuttuneita, että
teollisuudenalamme konsolidaatio on välttämätöntä sellaisten yrityksien
luomiseksi, joilla on globaalissa taloudessa tarvittava riittävä kriittinen
massa.

Lähestyimme Demag Cranes AG:tä 8. syyskuuta 2010 ei-sitovalla ehdotuksella
keskustellaksemme liiketoimintojen yhdistämismahdollisuudesta. Mielestämme
yhdistämistä tukisi vahva teollinen logiikka. Lähestymisemme oli aidosti
ystävällismielinen. Koska emme ole onnistuneet aloittamaan keskusteluja Demagin
kanssa, ja koska Demagin osakekurssi on noussut jyrkästi, mahdollisen
yhdistymisen todennäköisyys on pienentynyt.”


KONECRANES OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010

RAPORTOINTIMENETELMÄN MUUTOS

Konecranes muutti vuoden 2010 alussa rakennettaan siten, että
Standardinostolaitteet- ja Raskasnostolaitteet-liiketoiminta-alueet yhdistettiin
yhdeksi Laitteet-liiketoiminta-alueeksi. Ulkoinen segmenttiraportointi muuttui
myös konsernin uuden liiketoimintarakenteen mukaisesti. Vuoden 2010 alusta
lähtien Konecranes-konsernin raportointi kattaa kaksi segmenttiä: Kunnossapidon
ja Laitteet. Segmenttien lukumäärän vähentyessä kolmesta kahteen, Konecranes
kertoo aiempaa enemmän liiketoiminta-alueista neljännesvuosittain. Uusia tietoja
ovat käyttökate (EBITDA), poistot ja arvonalentumiset, sijoitettu pääoma,
sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ja investoinnit.

Lisäksi konsernikustannusten kohdentaminen liiketoiminta-alueille on määritelty
uudelleen segmenttikohtaisen kannattavuuden läpinäkyvyyden parantamiseksi.
Aiemmin keskitettyjen Market Operations- sekä hankintafunktioiden,
tuotekehityksen ja tietohallinnon kustannukset raportoitiin kohdentamattomina
konsernikustannuksina. Vuoden 2010 alusta lähtien nämä kustannukset kohdennetaan
liiketoiminta-alueille. Keskitettyjen lakiasioiden, markkinoinnin ja viestinnän,
talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon kustannusten raportointi ei muutu, ja ne
esitetään edelleen kohdentamattomina konsernikustannuksina. Lisäksi
vaihto-omaisuuden sisäisten katteiden raportointi (konsolidointierät) on
muuttunut segmenttien lukumäärän vähentymisen vuoksi ja siksi, että kunkin
liiketoiminta-alueen sisällä syntyvät eliminoitavat katteet raportoidaan
kyseisen liiketoiminta-alueen liikevoitossa.

Konecranes julkaisi segmenttiraportointimuutokseen liittyvät vuoden 2009
vertailuluvut pörssitiedotteessa 24. helmikuuta 2010.

Saatavien ja velkojen suojauksessa syntyneet realisoitumattomat kurssierot,
jotka eivät sisälly IFRS:n mukaiseen suojauslaskentaan, on raportoitu vuoden
2010 alusta lähtien osana liikevaihtoa sekä hankinnan ja valmistuksen kuluja
liikevoiton yläpuolella. Aikaisemmin nämä erät raportoitiin rahoitustuotoissa ja
-kuluissa. Muutosta ei ole esitetty vuoden 2009 vertailuluvuissa, koska
muutoksen tarkkoja vaikutuksia on vaikea laskea vuoden 2009 osalta. Muutoksella
kuitenkin arvioidaan olevan vain vähän vaikutusta liiketoiminta-alueiden
liikevoittoihin vuonna 2009. Muutos ei vaikuta lainkaan vuoden 2009 tulokseen
ennen veroja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Maailmantalouden syksyllä 2009 alkanut asteittainen paraneminen jatkui vuoden
2010 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Elvyttävän rahapolitiikan ja
alhaisen korkotason ansiosta maailmanlaajuiset makroindikaattorit paranivat
yleisesti ja useissa tapauksissa jopa ylittivät odotukset. Kehittyvien
markkinoiden kasvuvauhti ylitti yhä kehittyneiden maiden kasvuvauhdin.

Kolmannen vuosineljänneksen talousuutisia hallitsi huoli uudesta taantumasta
pääasiassa Yhdysvalloissa, missä rakennusalalla on ollut hiljaista ja
työttömyysaste korkea. Euroopassa monet maat julkaisivat tiukkoja toimia
budjettivajeiden leikkaamiseksi. Kiinassa talousindikaattorit paranivat
hitaamman toisen vuosineljänneksen jälkeen.

Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste parani ensimmäisen yhdeksän kuukauden
aikana niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin, mutta oli yhä historiallisesti
alhainen. Käyttöaste oli kolmannella vuosineljänneksellä vaatimattomasti vuoden
2001 loppupuolen aallonpohjan yläpuolella. Ostopäälliköiden indeksit olivat
kaikkialla nousujohteisia, vaikka alkoivatkin kolmannella vuosineljänneksellä
olla selvästi maltillisempia.

Uusien laitteiden kysyntä kärsi kaikkialla edelleen asiakassegmenttien
ylikapasiteetista. Prosessiteollisuuden suurten investointien puuttuminen
heikensi raskaiden teollisuusnostureiden kysyntää, kun taas kevyempien
teollisuusnostureiden ja komponenttien kysyntää piristi toiminnan vilkastuminen
konepajateollisuudessa. Kuljetusvolyymien kasvu nosti alkuvuoden verkkaisen alun
jälkeen konttisatamien projektiaktiviteetin määrää raportointikauden
loppupuolella. Myös energia-, teräs-, sellu- ja paperi- sekä
kaivosteollisuudesta saatujen tarjouskyselyjen määrä kasvoi. Kireä hintakilpailu
jatkui nostolaiteteollisuuden ylikapasiteetin vuoksi.

Nostolaitteiden kunnossapitopalveluiden kysyntä parani asiakastoimialojen
kapasiteetin käyttöasteiden paranemisen myötä. Asiakkaat osoittivat yhä
suurempaa kiinnostusta kunnossapitopalvelujen ulkoistamiseen.

Teräksen ja merirahdin markkinahinnat nousivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla,
mutta tasoittuivat kolmannella vuosineljänneksellä. Kuparin hinta on vaihdellut
pysyen korkealla tasolla vuonna 2010. Yhdysvaltain dollari vahvistui selvästi
euroon nähden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta kehitys kääntyi
päinvastaiseksi kolmannella vuosineljänneksellä.


Huom! Ellei toisin mainita, osioiden suluissa ilmoitetut luvut viittaavat
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

SAADUT TILAUKSET

Tammi-syyskuussa saatujen tilausten määrä nousi edellisvuoteen verrattuna 7,1
prosenttia 1 058,3 miljoonaan euroon (987,7). Kunnossapidossa tilausten määrä
nousi 19,8 prosenttia, mutta Laitteissa tilausten määrä laski 2,5 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna. Saatujen tilausten määrä nousi Amerikan sekä
Aasian-Tyynenmeren alueilla, mutta laski Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella
Laitteet-liiketoiminta-alueen alhaisempien tilausmäärien vuoksi.

Kehittyvien markkinoiden tilausten osuus kaikista tilauksista oli
tammi-syyskuussa noin 35 prosenttia, kun se vuonna 2009 oli yli 30 prosenttia.
Yrityshankinnat lisäsivät saatuja tilauksia noin neljä prosenttia
tammi-syyskuussa.

Kolmannen vuosineljänneksen saatujen tilausten määrä nousi 21,0 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna ja oli 373,4 miljoonaa euroa (308,5). Saatujen
tilausten määrä kasvoi Kunnossapidossa 22,4 prosenttia ja Laitteissa 16,5
prosenttia. Saatujen tilausten määrä nousi kaikilla maantieteellisillä alueilla.
Tilausten määrä kasvoi eniten Aasian-Tyynenmeren alueella.

TILAUSKANTA

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 679,7 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi
6,5 prosenttia vuoden 2009 vertailujaksosta, jolloin se oli 638,4 miljoonaa
euroa, mutta laski 0,8 prosenttia kesäkuun 2010 lopusta, jolloin se oli 685,2
miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna tilauskanta kasvoi lähinnä
valuuttakurssimuutosten vuoksi. Syyskuun lopun tilauskannassa Kunnossapidon
osuus oli 111,7 miljoonaa euroa (16 prosenttia) ja Laitteiden 585,6 miljoonaa
euroa (84 prosenttia).

LIIKEVAIHTO

Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto laski edellisvuodesta 13,3 prosenttia
1 076,9 miljoonaan euroon (1 242,4). Kunnossapidon liikevaihto laski 0,1
prosenttia ja Laitteiden 20,6 prosenttia. Yrityshankinnat lisäsivät liikevaihtoa
noin kolme prosenttia tammi-syyskuussa.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 6,8 prosenttia 393,6 miljoonaan
euroon (368,7). Kunnossapidon liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia ja Laitteiden
8,2 prosenttia.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma syyskuun lopussa laskettuna liukuvasti 12
kuukaudelle oli: EMEA 54 (56), Amerikka 30 (29) ja APAC 17 (15) prosenttia.

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon maantieteellinen jakauma, MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muutos| Muutos | Viim. | 2009 |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | | % | 12 kk | |
| | | | | | pro- | vertai-| | |
| | | | | | sent | lukel- | | |
| | | | | | ti | poisin | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | valuut-| | |
| | | | | | | takurs-| | |
| | | | | | | sein | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMEA | 202,0| 201,0 | 565,0 | 683,8 | -17,4 | -19,2 | 809,1 | 928,0 |
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| AME | 122,0| 111,9 | 332,4 | 365,9 | -9,2 | -13,8 | 446,1 | 479,5 |
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC | 69,5 | 55,7 | 179,5 | 192,7 | -6,8 | -14,1 | 250,6 | 263,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteen | 393,6| 368,7 | 1076,9 | 1242,4 | -13,3 | -16,8 | 1 505,8 | 1 671,3 |
| sä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


VALUUTTAKURSSIEN VAIKUTUS

Valuuttakurssivaihteluilla oli tammi-syyskuussa positiivinen vaikutus saatujen
tilausten arvoon ja liikevaihtoon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta
aikaisemmin. Raportoitu saatujen tilausten määrä nousi 7,1 prosenttia ja
vastaavasti 3,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.
Raportoitu liikevaihto väheni 13,3 prosenttia ja 16,8 prosenttia
vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Raportoitu saatujen tilausten määrä
nousi kolmannella vuosineljänneksellä 21,0 prosenttia ja 13,1 prosenttia
vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Raportoitu liikevaihto kasvoi 6,8
prosenttia, mutta laski 1,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla
laskettuna.

Tammi-syyskuussa Kunnossapidon raportoitu 19,8 prosentin nousu saatujen
tilausten määrässä ylitti vertailukelpoisilla valuutoilla lasketun 14,0
prosentin nousun. Laitteiden raportoitu saatujen tilausten määrä laski 2,5
prosenttia ja 5,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.
Kunnossapidon raportoitu saatujen tilausten määrä nousi kolmannella
vuosineljänneksellä 22,4 prosenttia ja 12,7 prosenttia vertailukelpoisilla
valuutoilla laskettuna. Laitteiden vastaavat luvut olivat 16,5 prosenttia ja
10,0 prosenttia.

Valuuttakurssivaihteluilla oli tammi-syyskuussa vähäinen positiivinen vaikutus
konsernin liikevoittomarginaaliin verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta
aikaisemmin.

TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 66,6 miljoonaa euroa (75,8), mikä
merkitsee 9,2 miljoonan euron laskua. Liikevoitto sisältää 2,7 miljoonaa euroa
(15,8) toisella vuosineljänneksellä kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja, jotka
johtuvat Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitsevan Windsorin
kokoonpanotehtaan ilmoitetusta sulkemisesta. Liikevoittomarginaali nousi 6,2
prosenttiin (6,1). Kunnossapidon liikevoittomarginaali laski 8,1 prosenttiin
(8,9), kun taas Laitteiden liikevoittomarginaali pysyi 5,6 prosentissa (5,6).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 34,3 (10,2) miljoonaa euroa.
Vertailukaudella oli 13,9 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
Liikevoittomarginaali nousi kolmannella vuosineljänneksellä 8,7 prosenttiin
(2,8). Kunnossapidon liikevoittomarginaali laski 8,4 prosenttiin (8,5), kun taas
Laitteiden liikevoittomarginaali nousi 8,7 prosenttiin (0,3).

Hankintakustannussäästöt ja tuotantokapasiteetin sopeuttaminen kompensoivat
tuotteiden hintapaineet sekä tammi-syyskuussa että kolmannella
vuosineljänneksellä.

Tammi-syyskuussa osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista oli 1,3
miljoonaa euroa (-2,1).

Nettorahoituskulut olivat 2,0 miljoonaa euroa (3,7). Nettokorkokulut olivat 2,3
miljoonaa euroa (2,0).

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 65,9 miljoonaa euroa (70,0).

Tammi-syyskuun tuloverot olivat -19,6 miljoonaa euroa (-20,9). Konsernin
efektiivinen verokanta oli 29,8 prosenttia (29,8).

Tammi-syyskuun tilikauden voitto oli 46,3 miljoona euroa (49,1).

Laimennettu osakekohtainen tulos tammi-syyskuussa oli 0,80 euroa (0,84).

Viimeiseltä 12 kuukaudelta laskettu sijoitetun pääoman tuotto oli 18,8
prosenttia (32,7) ja oman pääoman tuotto 14,8 prosenttia (26,7).

Tase

Konsernin tase oli syyskuun lopussa 1 140,7 miljoonaa euroa, eli 92,4 miljoonaa
enemmän kuin 30. syyskuuta 2009, mutta 4,8 miljoonaa vähemmän kuin 30. kesäkuuta
2010. Raportointikauden lopussa oma pääoma oli yhteensä 415,7 miljoonaa euroa
(389,1). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 30. syyskuuta
410,9 miljoonaa euroa (387,1), eli 6,97 euroa osakkeelta (6,59).

Nettokäyttöpääoma oli syyskuun lopussa 183,3 miljoonaa euroa, mikä oli 27,8
miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 9,7 miljoonaa euroa vähemmän
kuin 30. kesäkuuta 2010. Nettokäyttöpääoman lasku kolmannella
vuosineljänneksellä johtui pääasiassa valuuttakurssimuutoksista.

Kassavirta ja rahoitus

Tammi-syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli 26,2 miljoonaa euroa (133,2),
eli 0,44 euroa laimennusvaikutuksella oikaistua osaketta kohti (2,25). Kolmannen
vuosineljänneksen liiketoiminnan nettorahavirta oli 32,1 miljoonaa euroa (66,2).
Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja oli -28,6 miljoonaa euroa (110,3).
Kolmannen vuosineljänneksen kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja oli 21,2
miljoonaa euroa (57,0).

Ennakkomaksut liittyen käyttöomaisuusinvestointeihin olivat 8,5 miljoonaa euroa
(4,0) tammi-syyskuussa ja 4,9 miljoonaa euroa (1,8) kolmannella
vuosineljänneksellä.

30.syyskuuta 2010 korollinen nettovelka oli 0,7 miljoonaa euroa (-14,9).
Omavaraisuusaste oli 42,9 prosenttia (43,7) ja nettovelkaantumisaste (gearing)
0,2 prosenttia (-3,8).

Konsernin likviditeetti pysyi hyvänä. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa rahat
ja pankkisaamiset olivat 103,3 miljoonaa euroa (88,5). Konsernin 200 miljoonan
euron suuruinen komittoitu valmiusluottolimiitti ei ollut kauden lopussa
lainkaan käytössä.

INVESTOINNIT

Tammi-syyskuun investoinnit ilman yritysostoja ja osakkuusyhtiöhankintoja olivat
11,3 miljoonaa euroa (13,9). Investoinnit koostuivat lähinnä koneiden,
laitteiden ja tietojärjestelmien uudistamisesta sekä näihin liittyvän
kapasiteetin lisäämisestä. Yritysostot ja osakkuusyhtiöhankinnat mukaan lukien
investoinnit olivat yhteensä 46,5 miljoonaa euroa (25,1).

YRITYSOSTOT

Investoinnit yritysostoihin ja osakkuusyhtiöihin olivat 35,1 miljoonaa euroa
(11,2). Konecranes teki tammi-syyskuun aikana kuusi pientä yritysostoa, joista
viisi oli työstökonehuoltoyrityksiä Tanskasta, Isosta-Britanniasta ja
Yhdysvalloista. Yritysostojen nettovarallisuudeksi kirjattiin 5,9 miljoonaa
euroa, ja ne nostivat liikearvoa 2,2 miljoonaa euroa.

Konecranes ja japanilainen nostimien, nostureiden ja
materiaalinkäsittelylaitteiden valmistaja Kito Corporation (“Kito”) sopivat
strategisen allianssin muodostamisesta. Yritysten edustajat allekirjoittivat
23.3.2010 asiaa koskevan sopimuksen. Jotta maailmanlaajuinen markkinapotentiaali
hyödynnetään ja yritykset täydentävät toisiaan mahdollisimman hyvin, Konecranes
tekee sopimuksen Kiton manuaalisten tuotteiden myymisestä, ja Kito ryhtyy
myymään Konecranes-konsernin valmistamia köysinostimia. Lopulliset jakelu- ja
lisenssisopimukset neuvotellaan lähitulevaisuudessa. Allianssin hyödyillä ei
odoteta olevan merkittävää vaikutusta Konecranes-konsernin liikevaihtoon ja
liikevoittoon vuonna 2010.

Strategista allianssia lujittaakseen Konecranes osti 29 750 (22,0 prosenttia
osakepääomasta ja äänivallasta) Kiton osaketta 24.3.2010. Osakkeiden
kokonaisostohinta oli noin 3,3 miljardia Japanin jeniä (27 miljoonaa euroa).
Kito osti lisäksi 10 prosenttia vastaavan määrän omia osakkeitaan 24.3.2010.
Konecranes-konsernin osakeoston ja Kiton omien osakkeiden oston jälkeen
Konecranes-konsernilla on hallussaan noin 24,4 prosenttia Kiton äänivallasta.

Kito on sisällytetty Konecranes-konsernin taseeseen 31. maaliskuuta osana
sijoituksia pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Kito on sisällytetty
Konecranes-konsernin tuloslaskelmaan osakkuusyhtiönä kolmannen vuosineljänneksen
aikana.

Konecranes ja Kito allekirjoittivat osana 23. maaliskuuta 2010 julkaistua
strategista allianssia aiesopimuksen, joka mukaan Konecranes-konserni aikoo
myydä japanilaisen MHS Konecranes -tytäryhtiönsä nostinjakelutoiminnan Kitolle.
Valmistelevana toimenpiteenä siirrolle Konecranes kasvatti 4. kesäkuuta 2010
omistusosuutensa MHS Konecranes-yrityksestä 100 prosenttiin ostamalla loput 35
prosenttia Meidensha Corporationilta. Aiesopimuksensa perusteella MHS Konecranes
ja Kito ovat 20. lokakuuta 2010 sopineet liiketoiminnan siirrosta
liiketoimintakaupalla. Siirto on tarkoitus saattaa loppuun 1. marraskuuta 2010.


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 9 677 työntekijää
(9 720). Henkilöstömäärä oli 30. syyskuuta yhteensä 9 795 työntekijää (9 419).
Syyskuun lopussa henkilöstömäärä jakautui liiketoiminta-alueittain seuraavasti:
Kunnossapito 5 125 työntekijää (5 033), Laitteet 4 626 työntekijää (4 334) ja
konserni 44 työntekijää (52). Konsernilla oli 5 562 työntekijää (5 646)
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella, 2 217 työntekijää (2 298)
Amerikan alueella ja 2 016 työntekijää (1 475) Aasian-Tyynenmeren (APAC)
alueella.

Konecranes ilmoitti 3. kesäkuuta 2010 sulkevansa Wisconsinin osavaltiossa
Yhdysvalloissa sijaitsevan Windsorin kokoonpanotehtaan lokakuun 2010 loppuun
mennessä. Alhainen laitekysyntä kehittyneillä markkinoilla, Morris Material
Handing Inc:n (P&H) liiketoiminnan läheisempi yhdistäminen Konecranes-konsernin
toimintoihin ja lisääntyvä konserninlaajuisten tuotteiden käyttö ovat
vähentäneet Windsorin tehtaan tuotantovolyymeja vuonna 2010. Tarkoitus on
lopettaa Windsorin tehtaan toiminta ja siirtää jäljelle jäävät toiminnot muihin
Konecranes-konsernin Yhdysvalloissa toimiviin tehtaisiin. Windsorin 47
työntekijästä 27 siirtyi muihin toimipisteisiin, jolloin henkilöstövähennykseksi
tuli 20 työntekijää.


LIIKETOIMINTA-ALUEET

--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapito  |
|   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muutos | Viim. | 2009 |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | pro- | 12 kk | |
| | | | | | sentti | | |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut | 152,4 | 124,5 | 451,3 | 376,5 | 19,8 | 573,1 | 498,4 |
| tilaukset, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, | 111,7 | 88,1 | 111,7 | 88,1 | 26,8 |   | 75,9 |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huoltosopimus | 146,6 | 122,6 | 146,6 | 122,6 | 19,5 |   | 121,3 |
| kannan | | | | | | | |
| arvo, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, | 173,2 | 157,6 | 496,5 | 496,8 | -0,1 | 666,9 | 667,2 |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 17,4 | 16,0 | 48,5 | 51,2 | -5,4 | 65,8 | 68,6 |
| (EBITDA), | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 10,0% | 10,1% | 9,8 % | 10,3 % |   | 9,9 % | 10,3 % |
| (EBITDA), % | | | | | | | |
-----------------------------------------
---------------------------------------
| Poistot ja | -2,8 | -2,6 | -8,1 | -7,2 | 12,0 | -11,2 | -10,3 |
| arvon-alentumi | | | | | | | |
| set, MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 14,6 | 13,9 | 40,4 | 45,2 | -10,6 | 56,2 | 61,0 |
| (EBIT) ilman | | | | | | | |
| uudelleen-järj | | | | | | | |
| estelykuluja, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 8,4 % | 8,8 % | 8,1 % | 9,1 % |   | 8,4 % | 9,1 % |
| (EBIT) ilman | | | | | | | |
| uudelleen-järj | | | | | | | |
| estelykuluja, | | | | | | | |
| % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleen-järj | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -1,2 |   | -1,5 | -2,7 |
| estelykulut, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 14,6 | 13,4 | 40,4 | 44,0 | -8,2 | 54,7 | 58,3 |
| (EBIT), | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 8,4 % | 8,5 % | 8,1 % | 8,9 % |   | 8,2 % | 8,7 % |
| (EBIT), % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu | 152,7 | 143,7 | 152,7 | 143,7 | 6,3 |   | 130,7 |
| pääoma, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun |   |   |   |   |   | 36,9 % | 43,8 % |
| pääoman | | | | | | | |
| tuotto, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit, | 1,7 | 2,0 | 5,8 | 4,9 | 18,1 | 8,6 | 7,7 |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 5 125 | 5 033 | 5 125 | 5 033 | 1,8 |   | 4 991 |
| kauden | | | | | | | |
| lopussa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-syyskuun saadut tilaukset olivat 451,3 miljoonaa euroa (376,5), mikä
merkitsee 19,8 prosentin kasvua. Kunnossapitopalvelujen kysyntä kasvoi kaikilla
maantieteellisillä alueilla. Saatujen tilausten määrä kasvoi kaikissa
liiketoimintayksiköissä, etenkin Modernisaatiot-yksikössä. Myös varaosien
kysyntä oli vahvaa. Tilauskanta nousi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta
26,8 prosenttia 111,7 miljoonaan euroon (88,1). Kesäkuun lopusta tilauskanta
kasvoi 4,9 prosenttia. Liikevaihto laski 0,1 prosenttia 496,5 miljoonaan euroon
(496,8). Liikevoitto oli 40,4 miljoonaa euroa (44,0) ja liikevoittomarginaali
8,1 prosenttia (8,9). Vuoden 2009 tammi-syyskuun liikevoitto sisälsi 1,2
miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten määrä kasvoi 22,4
prosenttia ja oli 152,4 miljoonaa euroa (124,5). Tilausmäärä kasvoi ensimmäisten
yhdeksän kuukauden tavoin kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kaikissa
liiketoimintayksiköissä asiakastoimialojen korkeampien kapasiteetin
käyttöasteiden ansiosta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 173,2
miljoonaa euroa (157,6), mikä on 9,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Liikevoitto oli 14,6 miljoonaa euroa (13,4) ja liikevoittomarginaali 8,4
prosenttia (8,5). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa heikensi 1,5
miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka johtui toimintojen
rationalisoinnista. Vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto sisälsi
0,5 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

Huoltosopimuskannan arvo oli 146,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin
oli 122,6 miljoonaa euroa ja kesäkuun lopussa 145,7 miljoonaa euroa. Viime
vuoden takaiseen verrattuna suurin osa huoltosopimuskannan arvon noususta oli
orgaanista ja loput johtui valuuttakurssimuutoksista. Huoltosopimuskannassa
olevien laitteiden määrä kasvoi syyskuun lopussa 376 523 laitteeseen, kun
laitteita edellisvuonna samaan aikaan oli 370 549 ja kesäkuun 2010 lopussa 371
387 laitetta.

Huoltoteknikoita oli syyskuun lopussa 3 286, mikä on 51 henkilöä ja 1,6
prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 syyskuun lopussa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muutos- | Viim. | 2009 |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | prosent-| 12 kk | |
| | | | | | ti | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut | 240,0 | 205,9 | 655,7 | 672,5| -2,5 | 917,9 | 934,6 |
| tilaukset, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, | 585,6 | 565,6 | 585,6 | 565,6| 3,5 |   | 547,8 |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, | 252,6 | 233,5 | 660,1 | 831,1| -20,6 | 944,1 | 1 115,1 |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 27,0 | 5,2 | 52,0 | 59,2 | -12,3 | 72,2 | 79,5 |
| (EBITDA), MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 10,7 | 2,2 % | 7,9 % | 7,1 |   | 7,6 % | 7,1 % |
| (EBITDA), % | % | | | % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -4,9 | -4,5 | -14,7 | -12,5| 17,3 | -23,1 | -21,0 |
| arvon-alentumise | | | | | | | |
| t, MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 22,0 | 14,0 | 39,9 | 61,4 | -34,9 | 55,3 | 76,7 |
| (EBIT) ilman | | | | | | | |
| uudelleen-järje | | | | | | | |
| stelykuluja, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 8,7 % | 6,0 % | 6,1 % | 7,4 |   | 5,9 % | 6,9 % |
| (EBIT) ilman | | | | % | | | |
| uudelleen-järjes | | | | | | | |
| telykuluja, % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleen-järjes | 0,0 | -13,4 | -2,7 | -14,6|   | -6,3 | -18,2 |
| telykulut, MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 22,0 | 0,7 | 37,3 | 46,7 | -20,2 | 49,1 | 58,5 |
| (EBIT), MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 8,7 % | 0,3 % | 5,6 % | 5,6 |   | 5,2 % | 5,2 % |
| (EBIT), % | | | | % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu | 223,7 | 264,4 | 223,7 | 264,4| -15,4 |   | 208,7 |
| pääoma, MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun |   |   |   |   |   | 20,1 % | 22,9 % |
| pääoman tuotto, | | | | | | | |
| % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit, | 0,4 | 2,1 | 5,5 | 8,1 | -31,9 | 14,4 | 17,0 |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 4 626 | 4 334 | 4 626 | 4 33 | 6,7 |   | 4 742 |
| kauden lopussa | | | | 4 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-syyskuun saatujen tilausten määrä oli yhteensä 655,7 miljoonaa euroa
(672,5), mikä merkitsee 2,5 prosentin laskua. Saadut tilaukset kasvoivat
Aasian-Tyynenmeren alueilla mutta laskivat Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä
Amerikan alueilla. Noin puolet saaduista tilauksista oli
teollisuusnosturitilauksia, joiden määrä oli viime vuoden tasolla. Noin 30
prosenttia uusista tilauksista oli komponenttitilauksia, joita saatiin enemmän
kuin edellisvuonna. Muiden liiketoimintayksiköiden (Ydinvoimalanosturit,
Satamanosturit ja Trukit) yhteenlasketut tilaukset edustivat noin 20 prosenttia
saaduista tilauksista. Niiden määrä laski viime vuoteen verrattuna, koska viime
vuoden lukuja kasvattaneet merkittävät yksittäiset satamanosturitilaukset
puuttuivat.

Tilauskanta kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 3,5 prosenttia, mutta
laski kesäkuun 2010 lopusta 2,1 prosenttia 585,6 miljoonaan euroon (565,6).
Liikevaihto laski 20,6 prosenttia 660,1 miljoonaan euroon (831,1). Liikevoitto
ilman 2,7 miljoonan euron (14,6) uudelleenjärjestelykuluja oli 39,9 miljoonaa
euroa (61,4) ja liikevoittomarginaali 6,1 prosenttia (7,4).
Liikevoittomarginaali uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien oli 37,3 miljoonaa
euroa (46,7), 5,6 prosenttia (5,6) liikevaihdosta.

Kolmannen vuosineljänneksen saatujen tilausten määrä kasvoi 16,5 prosenttia ja
oli 240,0 miljoonaa euroa (205,9). Saatujen tilausten määrä nousi Euroopan,
Lähi-idän ja Afrikan sekä Aasian-Tyynenmeren alueilla, mutta laski Amerikan
alueella satamanosturitilausten puuttuessa. Uusien tilausten arvo oli
liiketoiminta-alueella edellisvuotta korkeampi kaikissa liiketoimintayksiköissä
Satamanostureita lukuun ottamatta. Trukkien kysyntä jatkui vuoden ensimmäisen
vuosipuoliskon tapaan vahvana myös kolmannella vuosineljänneksellä. Kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 252,6 miljoonaa euroa (233,5), mikä tarkoittaa
8,2 prosentin kasvua edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto
oli 22,0 miljoonaa euroa (0,7) ja liikevoittomarginaali oli 8,7 prosenttia
(0,3). Liikevoitto kasvoi korkeampien volyymien, saavutettujen
kustannussäästöjen, suotuisan tuotemixin ja positiivisten
valuuttakurssimuutosten ansiosta. Vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen
liikevoitto sisälsi 13,4 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

Konsernikustannukset

Raportointikauden liiketoiminta-alueille kohdentamattomat konsernikustannukset
ja eliminoinnit olivat -11,1 miljoonaa euroa (-15,0), mikä vastaa 1,0 prosenttia
liikevaihdosta (1,2).

HALLINTO

Konecranes-konsernin yhtiökokous pidettiin 25.3.2010. Yhtiökokous vahvisti
vuoden 2009 yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle
ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinkoa
maksettiin 59 426 320 osakkeelle yhteensä 53 483 688 euroa. Osinko maksettiin 9.
huhtikuuta 2010.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen ja vahvisti
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Vuoden 2009 yhtiökokouksen
valitsemat hallituksen jäsenet Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran, Stig
Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen
valittiin uudelleen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot:
Hallituksen puheenjohtaja: 100 000 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja: 64 000 euroa
Muut hallituksen jäsenet: 40 000 euroa

Lisäksi valiokunnan kokoukseen osallistumisesta myönnetään 1 500 euron suuruinen
palkkio.

Tilintarkastajien valinta ja palkkio

Yhtiökokous vahvisti, että Ernst & Young Oy jatkaa yhtiön ulkoisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että
kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään kolme viikkoa ennen
yhtiökokouksen päivämäärää, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous päätti myös, että kutsu voidaan
toimittaa hallituksen päätöksen mukaan julkaisemalla kutsu yhtiön
internetsivuilla tai sanomalehdessä tai lähettämällä kirjallinen kutsu postitse
osakkeenomistajille. Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiökokous voidaan pitää
yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
9 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 14,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.

Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan yhtiön omia osakkeita

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
määrä ei saa ylittää 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön
koko osakemäärästä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka,
kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisesta

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 24.9.2011 asti.

Lahjoitus yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous päätti antaa 1 250 000 euron lahjoituksen yhdelle tai useammalle
suomalaiselle yliopistolle tai korkeakouluille tarkoituksenaan tukea koulutusta
ja tutkimusta tekniikan, talouden tai taiteen aloilla. Oma pääoma pieneni 0,9
miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä maksetun lahjoituksen vuoksi.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
Stig Gustavsonin jatkamaan puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Svante Adde ja jäseniksi Kim Gran, Tapani Järvinen ja
Mikael Silvennoinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Matti Kavetvuo ja jäseniksi Tomas Billing, Stig Gustavson ja Malin
Persson.

Muut jäsenet paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin
mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.9.2010 oli 30,1 miljoonaa euroa. Osakkeiden
määrä mukaan lukien omat ja KCR Management Oy:n omistamat osakkeet oli 30.9.2010
yhteensä 62 002 120 osaketta. Konecranes-konsernin hallussa oli pois lukien KCR
Management Oy:n omistamat osakkeet 30.9.2010 yhteensä 2 524 760 omaa osaketta,
jotka vastaavat 4,1 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä, ja joiden
markkina-arvo kyseisenä päivämääränä oli 69,3 miljoonaa euroa. 29.4.2010
Konecranes luovutti 12 000 omaa osakettaan myyntinä apporttiomaisuutta vastaan.
Lisäksi 26.8.2010 Konecranes luovutti 5 840 omaa osakettaan hallituksen
palkkioiden suorittamiseksi 25.3.2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti.

OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSIEN PERUSTEELLA

Tammi-syyskuussa Konecranes-konsernin optio-ohjelmien perusteella
kaupparekisteriin merkittiin 129 200 uutta osaketta. Osakemerkintöjen
seurauksena Konecranes-konsernin (mukaan lukien omat ja KCR Management Oy:n
omistamat osakkeet) osakkeiden määrä nousi 62 002 120 osakkeeseen.

Konecranes-konsernin 2001B-optio-ohjelman merkintäaika päättyi 31.3.2010.
Viimeinen erä 2001B-optio-ohjelman mukaisista osakkeista merkittiin
kaupparekisteriin noin 5.5.2010.

Konecranes Oyj:n voimassaolevien optio-ohjelmien (2007 ja 2009) puitteissa
annetut optio-oikeudet syyskuun 2010 lopussa oikeuttavat haltijansa merkitsemään
yhteensä 3 370 000 osaketta, mikä kasvattaisi Konecranes-konsernin kaikkien
osakkeiden (mukaan lukien omat ja KCR Management Oy:n omistamat osakkeet) määrää
65 372 120 osakkeeseen. Optio-ohjelmiin kuuluu noin 210 avaintyöntekijää.

Kaikki osakkeet oikeuttavat yhteen ääneen ja yhtäläiseen osinko-oikeuteen.

Optio-ohjelmien ehdot löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta
www.konecranes.fi.

MARKKINA-ARVO JA OSAKEVAIHTO

Konecranes Oyj:n osakkeen päätöskurssi 30.9.2010 oli 27,43 euroa.
Tammi-syyskuussa osakkeen kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 22,55 euroa.
Korkein hinta oli 27,60 euroa syyskuussa ja alhaisin 19,08 euroa tammikuussa.
Tammi-syyskuun aikana Konecranes Oyj:n osakevaihto NASDAQ OMX Helsingissä oli
71,8 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 1 619 miljoonan euron vaihtoa.
Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 379 831 osaketta, mikä vastaa 8,6
miljoonan euron päivittäistä keskivaihtoa.

Konecranes Oyj:n markkina-arvo, johon sisältyvät yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet ja KCR Management Oy:n omistamat osakkeet, oli 30.9.2010 yhteensä 1 701
miljoonaa euroa. Markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja
KCR Management Oy:n omistamia osakkeita oli 1 617 miljoonaa euroa.

LIPUTUKSET

HTT 2 Holding Oy Ab ilmoitti Konecranes-konsernille 24.2.2010, että yhtiön
omistamien Konecranes-konsernin osakkeiden kokonaismäärä on ylittänyt viisi
prosenttia. HTT 2 Holding Oy Ab:llä oli 24.2.2010 hallussaan yhteensä 3 129 500
Konecranes-konsernin osaketta, mikä vastaa 5,06 prosenttia Konecranes-konsernin
osakepääomasta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc. ilmoitti Konecranes-konsernille 9.4.2010, että yhtiön omistamien
Konecranes-konsernin osakkeiden kokonaismäärä on ylittänyt kymmenen prosenttia.
BlackRockilla oli 9.4.2010 hallussaan yhteensä 6 228 000 Konecranes-konsernin
osaketta, mikä vastaa 10,05 prosenttia Konecranes-konsernin osakepääomasta ja
äänimäärästä.

BlackRock, Inc. ilmoitti Konecranes-konsernille 4.6.2010, että yhtiön omistamien
Konecranes-konsernin osakkeiden kokonaismäärä on laskenut alle kymmeneen
prosenttiin. BlackRockilla oli 4.6.2010 hallussaan yhteensä 6 181 787
Konecranes-konsernin osaketta, mikä vastaa 9,97 prosenttia Konecranes-konsernin
osakepääomasta ja äänimäärästä.

HTT 2 Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab ja Rönnäs
Invest AG ilmoittivat Konecranes-konsernille 23.6.2010, että niiden
yhteenlaskettu omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt
kymmenen prosenttia. Osakkeenomistajilla oli 23.6.2010 hallussaan yhteensä
6 207 968 Konecranes Oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,01 prosenttia Konecranes
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Kaikki ilmoituksessa mainitut
osakkeenomistajat tekevät käytännössä yhteistyötä omistusosuuttaan
Konecranes-konsernissa koskevissa asioissa. HTT 2 Holding Oy Ab on Hartwall
Capital Oy Ab:n tytäryhtiö.

HTT 2 Holding Oy Ab ilmoitti Konecranes-konsernille 2.7.2010, että yhtiön
omistamien Konecranes-konsernin osakkeiden kokonaismäärä on ylittänyt kymmenen
prosenttia. HTT 2 Holding Ltd:llä oli 2.7.2010 hallussaan yhteensä 6 215 568
Konecranes-konsernin osaketta, mikä vastaa 10,02 prosenttia Konecranes-konsernin
osakepääomasta ja äänimäärästä. K. Hartwall Invest Oy Ab:lla, Fyrklöver-Invest
Oy Ab:lla ja Rönnäs Invest AG:lla, jotka tekevät käytännössä yhteistyötä HTT 2
Holding Oy Ab:n kanssa omistusosuuttaan Konecranes Oyj:ssä koskevissa asioissa,
oli 2.7.2010 hallussaan 6 357 968 Konecranes Oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,25
prosenttia Konecranes-konsernin osakepääomasta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc. ilmoitti Konecranes-konsernille 20.8.2010, että yhtiön
omistamien Konecranes-konsernin osakkeiden kokonaismäärä on ylittänyt kymmenen
prosenttia. BlackRockilla oli 19.8.2010 hallussaan yhteensä 6 200 223
Konecranes-konsernin osaketta, mikä vastaa 10,00 prosenttia Konecranes-konsernin
osakepääomasta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc. ilmoitti Konecranes-konsernille 30.8.2010, että yhtiön
omistamien Konecranes-konsernin osakkeiden kokonaismäärä on laskenut alle
kymmeneen prosenttiin. BlackRockilla oli 24.8.2010 hallussaan yhteensä 6 192 571
Konecranes-konsernin osaketta, mikä vastaa 9,99 prosenttia Konecranes-konsernin
osakepääomasta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc. ilmoitti Konecranes-konsernille 8.9.2010, että yhtiön omistamien
Konecranes-konsernin osakkeiden kokonaismäärä on ylittänyt kymmenen prosenttia.
BlackRockilla oli 7.9.2010 hallussaan yhteensä 6 271 713 Konecranes-konsernin
osaketta, mikä vastaa 10,12 prosenttia Konecranes-konsernin osakepääomasta ja
äänimäärästä.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konecranes julkaisi 8.10.2010 seuraavan pörssitiedotteen:

”Viimeaikaisesta lehdistössä esiintyneestä Demag Cranes AG:ta ("Demag")
koskevasta yritysjärjestelyspekulaatiosta ja Demagin tämänpäiväisestä
tiedotteesta johtuen Konecranes Oyj ("Konecranes") vahvistaa lähestyneensä
Demagia 8.9.2010 keskustellakseen mahdollisesta yhdistymisestä. Tämä oli
alustava yhteydenotto, johon Demagin johto on vastannut, ettei heillä ole mitään
kiinnostusta tällaiseen keskusteluun. Tähän mennessä yhtiöiden välillä ei ole
käyty mitään konkreettisia neuvotteluita asiasta.

Konecranes näkee tarvetta nosturiteollisuuden konsolidaatiolle, erityisesti
Euroopassa, kuten yhtiö on aiemmin todennut. Konecranes arvioi jatkuvasti
strategisia vaihtoehtojaan tästä näkökulmasta. Uskomme, että
Konecranes-konsernin ja Demagin yhdistymistä tukisi vahva teollinen logiikka ja
että siitä olisi merkittävää hyötyä molemmille yhtiöille sidosryhmineen.
Konecranes on vakuuttunut, että mikäli Demag olisi halukas dialogiin,
mahdollinen liiketoimintojen yhdistäminen olisi rakennettavissa siten, että se
olisi molempien yhtiöiden sidosryhmien intressien mukainen ja
toteuttamiskelpoinen myös kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta. Tällä hetkellä
ei ole kuitenkaan mitään varmuutta mahdollisen yritysjärjestelyn toteutumisesta.

Konecranes ei tällä hetkellä kommentoi asiaa enempää. Asiasta tiedotetaan lisää
ainoastaan tarpeen vaatiessa.”

Konecranes ilmoitti 11.10.2010 tehneensä sopimuksen intialaisen nostureita
valmistavan WMI Cranes Ltd. -yrityksen (“WMI”) ostosta. Yritys on yksi Intian
johtavista raskaiden nostureiden valmistajista. WMI:n liikevaihto oli 31.
maaliskuuta 2010 päättyneellä tilikaudella noin 30 miljoonaa euroa. Yrityksen
tilauskannan arvo on yli 50 miljoonaa euroa, ja sen tilausnäkymät ovat hyvät.
WMI työllistää noin 350 työntekijää, minkä lisäksi sillä on noin 600
sopimustyöntekijää.

Konecranes ostaa WMI:n osakkeet kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
Konecranes ostaa 51 prosenttia osakkeista 1 690 miljoonalla Intian rupialla (28
miljoonaa euroa). Toisessa vaiheessa, noin vuoden kuluttua, Konecranes ostaa
loput 49 prosenttia osakkeista. Myyjät ovat oikeutettuja tulokseen perustuvaan
ostohinnan osaan, jolloin kokonaishinta 100 prosentille WMI:n osakkeita voi olla
korkeintaan noin 3 600 miljoonaa Intian rupiaa (60 miljoonaa euroa). Yritysosto
on peruuttamaton. Kauppa rahoitetaan olemassa olevilla kassavaroilla.

WMI sisällytetään Konecranes-konsernin taloudelliseen raportointiin, kun
vaadittavat viranomaishyväksynnät on saatu. Hyväksynnät odotetaan saatavan
vuoden 2010 neljännen vuosineljänneksen aikana. Kaupalla ei odoteta olevan
merkittävää vaikutusta Konecranes-konsernin tulokseen vuonna 2010.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Konsernin lyhyen aikavälin pääasialliset riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
siihen, että maailmantalous lähtee uudelleen laskuun valtioiden luottokriisin
tai muiden odottamattomien tapahtumien vuoksi. Konecranes-konsernin tuotteiden
ja palvelujen kysynnän väheneminen voi vaikuttaa negatiivisesti konsernin
hinnoitteluvoimaan, ja siten johtaa voiton pienenemiseen ja liikearvon tai muun
varallisuuden mahdolliseen alaskirjaamiseen sekä varastojen epäkuranttiuteen.

Luoton saannin vaikeutuminen uudelleen voi aiheuttaa haasteita
Konecranes-konsernin asiakkaille, alihankkijoille sekä rahoituslaitoksille ja
muille yhteistyökumppaneille. Riski voi konkretisoitua toimitus- ja
maksuvaikeuksina.

Toimitusketjua on supistettu tuotteiden alhaisen kysynnän vuoksi. On
mahdollista, etteivät Konecranes ja sen alihankkijat kykene kysynnän piristyessä
heti reagoimaan tilanteeseen, mikä voi johtaa toimitusten viivästymiseen ja
siten kustannusten kasvuun. Konecranes-konsernin omien kokoonpanotoimintojen
lisäksi myös raaka-aineiden ja komponenttien puute voivat aiheuttaa
pullonkauloja.

Talouskasvu erityisesti Kiinassa on nostanut raaka-ainehintoja, mikä saattaa
vaikuttaa Konecranes-konsernin voittoon, jos tuotteiden hintoja ei voida
esimerkiksi tiukan kilpailun vuoksi muuttaa vastaavasti. Toisaalta Konecranes
palvelee useita tuottajia, joiden investointihalukkuus voi kasvaa kannattavuuden
parantuessa korkeampien raaka-ainehintojen myötä.

Rahoitushaasteet saattavat ajaa asiakkaat lykkäämään projektejaan tai jopa
perumaan jo tehtyjä tilauksia. Maailmantalouden ajautuminen uuteen laskukauteen
lisäisi toimitusten lykkääntymisiä ja tilausten peruutuksia. Ennakkomaksut ovat
olennainen osa Konecranes-konsernin projektitoimintaa, ja ne ovat merkittävästi
lieventäneet lykkääntyneiden toimitusten ja pienten tilausperuutusten
haitallisia vaikutuksia. Konecranes pyrkii varmistamaan, etteivät käynnissä
olevien isojen projektien kertyneet kustannukset ylitä ennakkomaksuja.
Konecranes soveltaa jatkossakin tiukkaa politiikkaa tässä asiassa.

Valuuttakurssivaihtelut ovat lisääntyneet, mikä voi vaikuttaa merkittävästi
yrityksen tulokseen. Yhdysvaltain dollarin ja euron vaihtokurssilla on suurin
vaikutus tulokseen muuntovaikutuksen ja transaktioriskin yhdistelmän kautta.

Tästä raportista lähtien Konecranes erottaa kysyntäodotuksia kuvaavat
markkinanäkymät taloudellisesta ohjeistuksesta.

MARKKINANÄKYMÄT

Kunnossapitopalvelujen kysynnän odotetaan jatkuvan edellisvuotta korkeammalla
tasolla asiakastoimialojen korkeampien kapasiteetin käyttöasteiden vuoksi.
Uusien laitteiden kysynnän odotetaan säilyvän vahvana Aasian-Tyynenmeren
alueella ja yleisesti kehittyvillä markkinoilla, kun taas läntisen Euroopan ja
Pohjois-Amerikan alueiden asiakkaiden investointipäätökset ovat yhä riippuvaisia
talouskasvun kestävyydestä. Hintakilpailun odotetaan jatkuvan.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Konecranes toistaa aikaisemman vuoden 2010 liikevaihdon ja liikevoiton
ohjeistuksen:

Kysynnän vahvistuminen tukee liikevaihtoamme ja kannattavuuttamme jo vuoden 2010
toisella vuosipuoliskolla. Odotamme kuitenkin vuoden 2010 liikevaihdon olevan
alhaisempi kuin vuonna 2009 johtuen ensimmäisen vuosipuoliskon edellisvuotta
alhaisemmasta liikevaihdosta. Odotamme vuoden 2010 liikevoiton olevan alhaisempi
kuin vuonna 2009 ilman uudelleenjärjestelykuluja.


Helsingissä 21.10.2010
Konecranes Oyj
Hallitus

Yleislauseke

Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat
lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Tällaisia ovat
esimerkiksi
- arviot yleisestä taloudellisesta kehityksestä ja markkinatilanteesta
- arviot toimialan yleisestä kehityksestä
- asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja investointihalukkuutta koskevat
arviot
- arviot yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta
- yhtiön tuotteiden ja palveluiden markkinakysyntää koskevat arviot
- arviot, jotka koskevat yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista
oikea-aikaisesti ja yhtiön kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet ja synergiaedut
- arviot kilpailuolosuhteista
- arviot kustannussäästöistä
- sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida" tai
"arvioida" taikka muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat
tämänhetkisiin odotuksiin, päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä,
joiden toteutuessa yhtiön todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti
yhtiön tämänhetkisistä odotuksista. Tällaisia epävarmuustekijöitä ja riskejä
ovat muun muassa
- yleinen taloudellinen tilanne valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut
mukaan luettuina
- kilpailutilanne, erityisesti yhtiön kilpailijoiden kehittämät merkittävät
tuotteet tai palvelut
- toimialan tilanne
- yhtiön oman toimintaan liittyvät tekijät, kuten onnistumiset tuotannossa,
tuotekehityksessä, projektinjohdossa, laadussa, tuotteiden ja palveluiden
oikea-aikaisessa toimituksessa sekä näiden jatkuvassa kehittämisessä
- vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laadintaperiaatteet |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Esitetty taloudellinen informaatio on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34, |
| osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on soveltanut 1.1.2010 |
| alkaen yhtä uudistettua standardia: IFRS 3, Business Combinations (Revised). |
| Tarkistetun IFRS 3:n mukaisesti yritysostoihin liittyvät välittömät |
| hankinnan kustannukset kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan |
| suoriteperusteisesti. Tämä on merkittävä ero aikaisempaan käytäntöön, jossa |
| nämä kulut sisältyivät hankintamenoon ja olivat sitä kautta osa liikearvon |
| määritystä. Muilla vuoden 2010 standardeilla on merkityksetön vaikutus |
| tuleviin tilinpäätöksiin. |
| Konecranes ottaa myös käyttöön uudet |
| raportointisegmentit. Vuoden 2010 alusta lähtien Konecranes-konserni |
| raportoi kaksi liiketoiminta-aluetta: Kunnossapidon ja Laitteet. Aiemmin |
| raportointisegmenttejä oli kolme: Kunnossapito, Standardinostolaitteet ja |
| Raskasnostolaitteet. Uusi raportointimalli sisältää lisätietoa |
| raportoitavista segmenteistä ja konsernikustannusten kohdentaminen |
| liiketoiminta-alueille on määritelty uudelleen segmenttien läpinäkyvyyden |
| parantamiseksi. Vuoden 2009 vertailuluvut ovat muutettu vastaavasti. |
| Muilta |
| osin Konecranes soveltaa samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2009 |
| tilinpäätöksessä. |
| Alla olevien taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen |
| desimaaliin, joka pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. |
| |
| Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tuloslaskelma |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muutos | 1-12/ |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | | 2009 |
| | | | | | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |   | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 393,6 | 368,7 | 1 076,9 | 1 242,4 | -13,3 | 1 671,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 0,8 | 0,4 | 2,4 | 1,9 |   | 2,9 |
| muut tuotot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -7,8 | -7,4 | -23,1 | -20,7 |   | -32,5 |
| arvonalentumise | | | | | | |
| t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -352,3 | -351,5 | -989,6 | -1147,8 |   | -1543,8 |
| muut kulut | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
-------
| Liikevoitto | 34,3 | 10,2 | 66,6 | 75,8 | -12,1 | 97,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 0,3 | -0,7 | 1,3 | -2,1 |   | -2,2 |
| osakkuusyhtiöid | | | | | | |
| en ja | | | | | | |
| yhteisyritysten | | | | | | |
| tuloksista | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -1,8 | -2,3 | -2,0 | -3,7 |   | -7,1 |
| ja -kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | 32,7 | 7,2 | 65,9 | 70,0 | -5,9 | 88,6 |
| veroja | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | -9,7 | -3,0 | -19,6 | -20,9 |   | -26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | 23,0 | 4,2 | 46,3 | 49,1 | -5,8 | 62,5 |
| VOITTO | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |   |   |   |   |
| voiton | | | | | | |
| jakautuminen: | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 23,1 | 4,7 | 47,1 | 49,9 |   | 63,6 |
| omistajille | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | -0,1 | -0,5 | -0,8 | -0,8 |   | -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 0,39 | 0,08 | 0,80 | 0,85 | -5,6 | 1,08 |
| osakekohtainen | | | | | | |
| tulos (EUR) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennus-vaiku | 0,39 | 0,08 | 0,80 | 0,84 | -5,8 | 1,08 |
| tuksella | | | | | | |
| oikaistu | | | | | | |
| osakekohtainen | | | | | | |
| tulos (EUR) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muutos | 1-12/ |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | % | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 23,0 | 4,2 | 46,3 | 49,1 | -5,8 | 62,5 |
| voitto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut | | | | | | |
| laajan tuloksen | | | | | | |
| erät verojen | | | | | | |
| jälkeen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen | -14,3 | -4,4 | 14,7 | -4,2 | | -1,1 |
| yksikköön | | | | | | |
| liittyvät | | | | | | |
| muuntoerot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | 2,7 | 2,3 | -3,6 | 4,4 | | 1,9 |
| suojaukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan | -0,7 | -0,6 | 0,9 | -1,2 | | -0,5 |
| tuloksen eriin | | | | | | |
| liittyvät verot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut | -12,3 | -2,7 | 12,1 | -0,9 |   | 0,3 |
| laajan tuloksen | | | | | | |
| erät verojen | | | | | | |
| jälkeen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | 10,7 | 1,5 | 58,3 | 48,2 | 21,0 | 62,8 |
| LAAJA TULOS | | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 11,4 | 2,0 | 59,3 | 49,1 | | 64,0 |
| omistajille | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | -0,7 | -0,5 | -1,0 | -0,9 | | -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |   | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase |
|   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | 30.9.2010 | | 30.9.2009 | | 31.12.2009|
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaika | | | | | |
| iset | | | | | |
| varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 76,3 | | 64,4 | | 71,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettom | 63,5 | | 60,5 | | 65,8 |
| at | | | | | |
| hyödykkee | | | | | |
| t | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellis | 96,1 | | 76,6 | | 91,3 |
| et | | | | | |
| hyödykkee | | | | | |
| t | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkoma | 20,6 | | 11,5 | | 11,8 |
| ksut ja | | | | | |
| keskenerä | | | | | |
| iset | | | | | |
| hankinnat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituks | 32,2 | | 4,5 | | 4,5 |
| et | | | | | |
| pääomaosu | | | | | |
| us-menete | | | | | |
| lmää | | | | | |
| käyttäen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytäviss | 1,6 | | 2,1 | | 1,8 |
| ä olevat | | | | | |
| sijoituks | | | | | |
| et | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaika | 3,4 | | 2,1 | | 2,7 |
| iset | | | | | |
| lainasaam | | | | | |
| iset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennal | 44,5 |   | 34,6 |   | 37,3 |
| linen | | | | | |
| verosaami | | | | | |
| nen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaika | 338,1 | | 256,3 | | 286,7 |
| iset | | | | | |
| varat | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaika | | | | | |
| iset | | | | | |
| varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-om |   | |   | |   |
| aisuus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet, | 118,5 | | 146,7 | | 125,0 |
| tarvikkee | | | | | |
| t ja | | | | | |
| puolivalm | | | | | |
| isteet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskenerä | 149,7 | | 145,4 | | 114,3 |
| iset työt | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkoma | 11,3 |   | 10,9 |   | 8,9 |
| ksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-om | 279,6 | | 303,0 | | 248,2 |
| aisuus | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaa | 264,4 | | 264,5 | | 265,4 |
| miset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaam | 2,1 | | 2,9 | | 2,9 |
| iset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 24,8 | | 21,9 | | 23,5 |
| saamiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtosaa | 128,5 | | 111,2 | | 96,1 |
| miset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja | 103,3 |   | 88,5 |   | 137,5 |
| pankkisaa | | | | | |
| miset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaika | 802,6 | | 792,1 | | 773,7 |
| iset | | | | | |
| varat | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | 1 140,7 |   | 1 048,4 |   | 1 060,4 |
| YHTEENSÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 30.9.2010 | | 30.9.2009 | | 31.12.2009|
| PÄÄOMA JA | | | | | |
| VELAT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | | | | | |
| osakkeeno | | | | | |
| mistajill | | | | | |
| e kuuluva | | | | | |
| oma | | | | | |
| pääoma | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääo | 30,1 | | 30,1 | | 30,1 |
| ma | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssi | 39,3 | | 39,3 | | 39,3 |
| rahasto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuut | -0,4 | | 4,2 | | 2,3 |
| os- ja | | | | | |
| suojausra | | | | | |
| hasto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | -3,5 | | -21,6 | | -18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetu | 10,5 | | 8,8 | | 9,0 |
| n vapaan | | | | | |
| oman | | | | | |
| pääoman | | | | | |
| rahasto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliste | 287,9 | | 276,4 | | 276,6 |
| n | | | | | |
| tilikausi | | | | | |
| en voitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | 47,1 |   | 49,9 |   | 63,6 |
| n voitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 410,9 | | 387,1 | | 402,5 |
| osakkeeno | | | | | |
| mistajill | | | | | |
| e kuuluva | | | | | |
| oma | | | | | |
| pääoma | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmist | 4,8 |   | 2,0 |   | 4,6 |
| öosuus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 415,7 | | 389,1 | | 407,1 |
| pääoma | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaika | | | | | |
| iset | | | | | |
| velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollise | 39,2 |   | 18,0 |   | 38,6 |
| t velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 57,1 | | 56,5 | | 56,1 |
| pitkäaika | | | | | |
| iset | | | | | |
| velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennal | 18,1 |   | 18,9 |   | 18,6 |
| linen | | | | | |
| verovelka | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaika | 114,4 | | 93,5 | | 113,3 |
| iset | | | | | |
| velat | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 53,2 | | 54,9 | | 61,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaika | | | | | |
| iset | | | | | |
| velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollise | 70,3 | | 60,6 | | 26,9 |
| t velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut | 170,8 | | 157,3 | | 156,7 |
| ennakot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskutetu | 11,9 | | 11,4 | | 18,9 |
| t ennakot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat | 89,1 | | 75,1 | | 83,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 14,8 | | 20,3 | | 13,8 |
| velat | | | | | |
| (korottom | | | | | |
| at) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtovel | 200,4 |   | 186,2 |   | 178,7 |
| at | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaika | 557,4 | | 510,9 | | 478,9 |
| iset | | | | | |
| velat | | | | | |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 725,0 | | 659,3 | | 653,3 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 1 140,7 |   | 1 048,4 |   | 1 060,4 |
| PÄÄOMA JA | | | | | |
| VELAT | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman muutokset |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |
| |   |
| | Emoyhtiö omistajille kuuluva om pääoma
| |   |
| |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Osake- | Ylikurssi- | Osakeanti | Tulevien | Muun- |
| | pääoma | rahasto | | rahavirtojen | toero |
| | | | | suojaus | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 30,1 | 39,3 | 0,0 | 2,3 | -18,4 |
| pääoma | | | | | |
| 1.1.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt | | | | | |
| optio-oik | | | | | |
| eudet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut | | | | | |
| osingot | | | | | |
| emoyhtiön | | | | | |
| omistajil | | | | | |
| le | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan | | | | | |
| pääomaan | | | | | |
| kirjatut | | | | | |
| osakeperu | | | | | |
| steiset | | | | | |
| maksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshan | | | | | |
| kinnat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahjoituk | | | | | |
| set*** | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | | |   | -2,7 | 14,9 |
| n laaja | | | | | |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 30,1 | 39,3 | 0,0 | -0,4 | -3,5 |
| pääoma | | | | | |
| 30.9.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 30,1 | 39,3 | 0,1 | 0,9 | -17,4 |
| pääoma | | | | | |
| 1.1.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt | | | | | |
| optio-oik | | | | | |
| eudet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | | -0,1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut | | | | | |
| osingot | | | | | |
| emoyhtiön | | | | | |
| omistajil | | | | | |
| le | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan | | | | | |
| pääomaan | | | | | |
| kirjatut | | | | | |
| osakeperu | | | | | |
| steiset | | | | | |
| maksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon | | | | | |
| kannustin | | | | | |
| järjestel | | | | | |
| mä* | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaikutusv | | | | | |
| allan | | | | | |
| muutos | | | | | |
| osakkuusy | | | | | |
| htiössä** | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshan | | | | | |
| kinnat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   |   |   | 3,3 | -4,2 |
| n laaja | | | | | |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 30,1 | 39,3 | 0,0 | 4,2 | -21,6 |
| pääoma | | | | | |
| 30.9.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| |   | | |
| | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | | |
| | pääoma | | |
| |   | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | SVOP- | Kertyneet | Yhteensä | Vähem.- | Oma |
| | rahas- | voitto-varat | | osuus | pääom |
| | to | | | | a |
| | | | | | yhtee |
| | | | | | nsä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 9,0 | 340,2 | 402,5 | 4,6 | 407,1 |
| pääoma | | | | | |
| 1.1.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 |
| optio-oik | | | | | |
| eudet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | | 0,0 | | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut | | -53,5 | -53,5 | 0,5 | -53,0 |
| osingot | | | | | |
| emoyhtiön | | | | | |
| omistajil | | | | | |
| le | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan | | 2,7 | 2,7 | | 2,7 |
| pääomaan | | | | | |
| kirjatut | | | | | |
| osakeperu | | | | | |
| steiset | | | | | |
| maksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshan | | -0,6 | -0,6 | 0,7 | 0,1 |
| kinnat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahjoituk | | -0,9 | -0,9 | | -0,9 |
| set*** | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | | 47,1 | 59,3 | -1,0 | 58,3 |
| n laaja | | | | | |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 10,5 | 335,0 | 410,9 | 4,8 | 415,7 |
| pääoma | | | | | |
| 30.9.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 7,3 | 338,5 | 398,8 | 1,9 | 400,7 |
| pääoma | | | | | |
| 1.1.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt | 1,6 | | 1,6 | | 1,6 |
| optio-oik | | | | | |
| eudet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | | -0,1 | | -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut | | -53,3 | -53,3 | | -53,3 |
| osingot | | | | | |
| emoyhtiön | | | | | |
| omistajil | | | | | |
| le | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan | | 2,6 | 2,6 | | 2,6 |
| pääomaan | | | | | |
| kirjatut | | | | | |
| osakeperu | | | | | |
| steiset | | | | | |
| maksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdon | | -8,4 | -8,4 | 1,3 | -7,1 |
| kannustin | | | | | |
| järjestel | | | | | |
| mä* | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaikutusv | | -3,0 | -3,0 | | -3,0 |
| allan | | | | | |
| muutos | | | | | |
| osakkuusy | | | | | |
| htiössä** | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshan | | | 0,0 | -0,3 | -0,3 |
| kinnat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | | 49,9 | 49,0 | -0,9 | 48,1 |
| n laaja | | | | | |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 8,8 | 326,3 | 387,1 | 2,0 | 389,1 |
| pääoma | | | | | |
| 30.9.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| * KCR Management Oy:n konsolidointi (Konecranes-konsernin johdon |
| kannustinjärjestelmä) |
--------------------------------------------------------------------------------
| ** Vaikutusvallan kasvu ukrainalaisen osakkuusyhtiön ZAO Zaporozhje Kranin |
| johtamisessa |
--------------------------------------------------------------------------------
| *** Yhtiökokouksen päätökseen perustuvat suomalaisille yliopistoille |
| myönnetyt lahjoitukset (verojen jälkeen) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-9/2010 | | 1-9/2009 | | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | | | | | |
| n rahavirrat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 46,3 | | 49,1 | | 62,5 |
| voitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut | | | | | |
| tilikauden | | | | | |
| voittoon | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | 19,6 | | 20,9 | | 26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuoto | 2,2 | | 4,0 | | 7,5 |
| t ja -kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | -1,3 | | 2,1 | | 2,2 |
| osakkuusyhtiö | | | | | |
| iden ja | | | | | |
| yhteisyrityst | | | | | |
| en tuloksista | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | -0,2 | | -0,2 | | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | 23,1 | | 20,7 | | 32,5 |
| arvonalentumi | | | | | |
| set | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuu | -0,1 | | -0,2 | | 0,6 |
| den | | | | | |
| myyntivoitot | | | | | |
| ja -tappiot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut | 0,1 |   | 0,2 |   | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 89,7 | | 96,5 | | 132,9 |
| ennen | | | | | |
| käyttöpääoman | | | | | |
| muutosta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomien | 4,5 | | 151,3 | | 171,8 |
| lyhytaikaiste | | | | | |
| n | | | | | |
| liikesaamiste | | | | | |
| n muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisu | -18,7 | | 39,1 | | 94,9 |
| uden muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomien | -0,9 |   | -100,0 |   | -111,9 |
| lyhytaikaiste | | | | | |
| n velkojen | | | | | |
| muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman | -15,1 | | 90,4 | | 154,8 |
| muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | 74,6 | | 187,0 | | 287,7 |
| n rahavirrat | | | | | |
| ennen | | | | | |
| rahoituseriä | | | | | |
| ja maksettuja | | | | | |
| tuloveroja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot | 1,7 | | 1,0 | | 1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut | -4,2 | | -4,2 | | -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -3,2 | | 1,7 | | -1,6 |
| rahoitustuoto | | | | | |
| t ja -kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut | -42,7 |   | -52,3 |   | -59,6 |
| verot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät | -48,4 | | -53,8 | | -64,6 |
| ja maksetut | | | | | |
| tuloverot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | 26,2 | | 133,2 | | 223,0 |
| n | | | | | |
| nettorahavirt | | | | | |
| a | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöide | -9,2 | | -6,2 | | -12,3 |
| n hankinta | | | | | |
| vähennettynä | | | | | |
| hankintahetke | | | | | |
| n | | | | | |
| rahavaroilla | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöide | 0,0 | | 0,6 | | -0,4 |
| n myynti | | | | | |
| vähennettynä | | | | | |
| myyntihetken | | | | | |
| rahavaroilla | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiö | -27,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| hankinnat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 0,0 | | -0,1 | | -0,2 |
| osakeinvestoi | | | | | |
| nnit | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuu | -19,8 | | -17,8 | | -29,7 |
| s-investoinni | | | | | |
| t | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuu | 1,0 | | 0,5 | | 0,9 |
| den myynnit | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut | 0,2 |   | 0,2 |   | 0,4 |
| osinkotuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien | -54,8 | | -22,8 | | -41,2 |
| nettorahavirt | | | | | |
| a | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta | -28,6 | | 110,3 | | 181,8 |
| ennen | | | | | |
| rahoituksen | | | | | |
| rahavirtoja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt rahavarat |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden | 1,1 | | 1,5 | | 1,7 |
| perusteella | | | | | |
| tapahtuneista | | | | | |
| osakemerkinnö | | | | | |
| istä ja | | | | | |
| osakeannista | | | | | |
| saadut maksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiirin | 0,0 | | -7,1 | | -7,1 |
| sijoitus | | | | | |
| Konecranes | | | | | |
| Oyj:n | | | | | |
| osakkeisiin | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiste | 2,8 | | 100,0 | | 132,6 |
| n lainojen | | | | | |
| nostot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiste | -3,8 | | -197,6 | | -207,2 |
| n lainojen | | | | | |
| takaisinmaksu | | | | | |
| t | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiste | 39,0 | | 38,1 | | -8,4 |
| n lainojen | | | | | |
| nostot(+), | | | | | |
| takaisinmaksu | | | | | |
| t (-) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiste | -0,9 | | -0,2 | | -0,9 |
| n | | | | | |
| lainasaamiste | | | | | |
| n muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiste | 1,2 | | -2,6 | | -2,6 |
| n | | | | | |
| lainasaamiste | | | | | |
| n muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut | -53,0 |   | -53,3 |   | -53,3 |
| osingot | | | | | |
| emoyhtiön | | | | | |
| omistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen | -13,6 | | -121,3 | | -145,2 |
| nettorahavirt | | | | | |
| a | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen | 7,9 | | -1,5 | | 0,0 |
| muuntoerot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen | -34,3 | | -12,4 | | 36,6 |
| muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 137,5 | | 100,9 | | 100,9 |
| tilikauden | | | | | |
| alussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 103,3 |   | 88,5 |   | 137,5 |
| tilikauden | | | | | |
| lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen | -34,3 | | -12,4 | | 36,6 |
| muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssimuutosten vaikutus on eliminoitu rahavirtalaskelmaa |
| laadittaessa muuntamalla alkava tase raportointikauden |
| päättymispäivän |
| kurssin mukaan. |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttikohtaiset tiedot |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. LIIKETOIMINTASEGMENTIT |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut | 1-9/ | % | 1-9/ | % | 1-12/ | % |
| tilaukset | 2010 | kokonais | 2009 | kokonais- | 2009 | kokonais|
| liiketoimi | | tilauk-s | | tilauk- | | tilauk- |
| nta-alueit | | ista | | sista | | sista |
| tain | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapi | 451,3 | 41 | 376,5 | 36 | 498,4 | 35 |
| to 1) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 655,7 | 59 | 672,5 | 64 | 934,6 | 65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. | -48,7 |   | -61,3 |   | -84,1 |   |
| Sisäinen | | | | | | |
| osuus | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 1 | 100 | 987,7 | 100 | 1 348,9 | 100 |
| | 058,3 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Ilman | | | | | | |
| huollon | | | | | | |
| vuosisopim | | | | | | |
| us-kantaa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2 | % | 30.9. | % | 31.12. | % |
| | 010 | kokonais | 2009 | kokonais- | 2009 | kokonais|
| | | tilaus- | | tilauskan | | tilaus- |
| | | kannasta | | nasta | | kannasta|
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskant | | | | | | |
| a yhteensä | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapi | 111,7 | 16 | 88,1 | 13 | 75,9 | 12 |
| to | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 585,6 | 84 | 565,6 | 87 | 547,8 | 88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. | -17,6 |   | -15,3 |   | -16,8 |   |
| Sisäinen | | | | | | |
| osuus | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 679,7 | 100 | 638,4 | 100 | 607,0 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) | | | | | | |
| Osatuloute | | | | | | |
| ttu | | | | | | |
| liikevaiht | | | | | | |
| o | | | | | | |
| vähennetty | | | | | | |
| nä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 1-9/ | %liike- | 1-9/ | % | 1-12/ | % |
| o | 2010 | vaihdos | 2009 | liike- | 2009 | liike- |
| liiketoimi | | ta | | vaihdosta | | vaihdos |
| nta-alueit | | | | | | ta |
| tain | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapi | 496,5 | 43 | 496,8 | 37 | 667,2 | 37 |
| to | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 660,1 | 57 | 831,1 | 63 | 1 115,1 | 63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. | -79,7 |   | -85,5 |   | -111,1 |   |
| Sisäinen | | | | | | |
| osuus | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 1076,9 | 100 | 1 242,4 | 100 | 1 671,3 | 100 |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | 1-9/ | | 1-9/ | | 1-12/ | |
| o (EBIT) | 2010 | | 2009 | | 2009 | |
| liiketoimi | | | | | | |
| nta-alueit | | | | | | |
| tain | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman | MEUR | EBIT % | MEUR | EBIT % | MEUR | EBIT % |
| uudelleenj | | | | | | |
| ärjestelyk | | | | | | |
| uluja | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapi | 40,4 | 8,1 | 45,2 | 9,1 | 61,0 | 9,1 |
| to | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 39,9 | 6,1 | 61,4 | 7,4 | 76,7 | 6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | -11,1 |   | -15,0 |   | -18,9 |   |
| kulut ja | | | | | | |
| eliminoinn | | | | | | |
| it | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 69,2 | 6,4 | 91,6 | 7,4 | 118,8 | 7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |1-9/2010| | 1-9/ | | 1-12/ | |
| o (EBIT) | | | 2009 | | 2009 | |
| liiketoimi | | | | | | |
| nta-alueit | | | | | | |
| tain | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisältäen | MEUR | EBIT % | MEUR | EBIT % | MEUR | EBIT % |
| uudelleenj | | | | | | |
| ärjestelyk | | | | | | |
| ulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapi | 40,4 | 8,1 | 44,0 | 8,9 | 58,3 | 8,7 |
| to | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 37,3 | 5,6 | 46,7 | 5,6 | 58,5 | 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | -11,1 |   | -15,0 |   | -18,9 |   |
| kulut ja | | | | | | |
| eliminoinn | | | | | | |
| it | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 66,6 | 6,2 | 75,8 | 6,1 | 97,9 | 5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu | 1-9/ | | 1-9/ | | 1-12/ | |
| pääoma ja | 2010 | | 2009 | | 2009 | |
| sijoitetun | | | | | | |
| pääoman | | | | | | |
| tuotto % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | MEUR | | MEUR | | MEUR | Sijoi-t |
| | | | | | | etun |
| | | | | | | pääoman |
| | | | | | | tuotto |
| | | | | | | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapi | 152,7 | | 143,7 | | 130,7 | 43,8 |
| to | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 223,7 | | 264,4 | | 208,7 | 22,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistama | 148,8 |   | 59,7 |   | 133,2 |   |
| ttomat | | | | | | |
| erät | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 525,2 | | 467,7 | | 472,6 | 19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 30.9. | % | 30.9. | % | 31.12. | % |
| liiketoimi | 2010 | kokonais | 20 | kokonais | 2009 | kokonais|
| nta-alueit | | määrästä | 09 | määrästä | | määräs |
| tain | | | | | | tä |
--------------------------------------------------------------------------------
| (kauden | | | | | | |
| lopussa) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapi | 5 125 | 52 | 5 033 | 53 | 4 991 | 51 |
| to | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 4 626 | 47 | 4 334 | 46 | 4 742 | 48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | 44 | 0 | 52 | 1 | 49 | 1 |
| yhteiset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 9 795 | 100 | 9 419 | 100 | 9 782 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. MAANTIETEELLISET SEGMENTIT |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 1-9/ | % | 1-9/ | % | 1-12/ | % |
| o | 2010 | liike | 2009 | liike- | 2009 | liike- |
| maantietee | | vaih | | vaihdosta | | vaihdosta |
| lli-sen | | dosta | | | | |
| sijainnin | | | | | | |
| mukaan | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa, | 565,0 | 52 | 683,8 | 55 | 928,0 | 56 |
| Lähi-itä | | | | | | |
| ja Afrikka | | | | | | |
| (EMEA) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka | 332,4 | 31 | 365,9 | 29 | 479,5 | 29 |
| (AME) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja | 179,5 | 17 192,7 | 1
| Tyynenmere | | | | | | |
| n alue | | | | | | |
| (APAC) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 1 | 100 | 1 242,4 | 100 | 1 671,3 | 100 |
| | 076,9 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 30.9. | % | 30.9. | % | 31.12. | % |
| maantietee | 2010 | koko- | 2009 | kokonais- | 2009 | kokonais-mä |
| lli-sen | | nais- | | määrästä | | ärästä |
| jakauman | | mää-r | | | | |
| mukaan(kau | | ästä | | | | |
| den | | | | | | |
| lopussa) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa, | 5 562 | 57 | 5 646 | 60 | 5 533 | 57 |
| Lähi-itä | | | | | | |
| ja Afrikka | | | | | | |
| (EMEA) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka | 2 217 | 23 | 2 298 | 24 | 2 236 | 23 |
| (AME) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja | 2 016 | 21 | 1 475 | 16 | 2 013 | 21 |
| Tyynenmere | | | | | | |
| n alue | | | | | | |
| (APAC) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 9 795 | 100 | 9 419 | 100 | 9 782 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liitetiedot | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA | 30.9.2010| | 30.9.2009 | Muutos % | 31.12.2009 | | |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 0,80 | | 0,85 | -5,6 | 1,08 | | |
| osakekohtaine | | | | | | | |
| n tulos (EUR) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaik | 0,80 | | 0,84 | -5,8 | 1,08 | | |
| utuksella | | | | | | | |
| oikaistu | | | | | | | |
| osakekohtain | | | | | | | |
| en tulos | | | | | | | |
| (EUR) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun | 18,8 | | 32,7 | -42,5 | 19,3 | | |
| pääoman | | | | | | | |
| tuotto %, | | | | | | | |
| liukuva 12 kk | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | 14,8 | | 26,7 | -44,6 | 15,5 | | |
| tuotto %, | | | | | | | |
| liukuva 12 kk | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / | 6,97 | | 6,59 | 5,8 | 6,84 | | |
| osake (EUR) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Current ratio | 1,3 | | 1,4 | -7,1 | 1,4 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing % | 0,2 | | -3,8 | -105,3 | -19,1 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusa | 42,9 | | 43,7 | -1,8 | 45,1 | | |
| ste % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 89,7 | | 96,5 | -7,0 | 130,4 | | |
| (EBITDA), | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit, | 11,3 | | 13,9 | -18,3 | 25,7 | | |
| yhteensä | | | | | | | |
| (ilman | | | | | | | |
| yritysostoja) | | | | | | | |
| , MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen | 0,7 | | -14,9 | -105,0 | -77,7 | | |
| nettovelka, | | | | | | | |
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpä | 183,3 | | 211,1 | -13,2 | 138,8 | | |
| äoma, MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 9 677 | | 9 720 | -0,4 | 9 811 | | |
| keskimäärin | | | | | | | |
| kauden aikana | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkona | 58 909 | | 58 967 880 | -0,1 | 58 922 323 | | |
| olevien | 006 | | | | | | |
| osakkeiden | | | | | | | |
| keskimääräine | | | | | | | |
| n | | | | | | | |
| kappalemäärä, | | | | | | | |
| laimentamaton | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkona | 59 205 | | 59 105 324 | 0,2 | 59 085 936 | | |
| olevien | 578 | | | | | | |
| osakkeiden | | | | | | | |
| keskimääräine | | | | | | | |
| n | | | | | | | |
| kappalemäärä, | | | | | | | |
| laimennettu | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkona | 58 959 | | 58 789 424 | 0,3 | 58 812 624 | | |
| olevien | 664 | | | | | | |
| osakkeiden | | | | | | | |
| kappalemäärä | | | | | | | |
| tilikauden | | | | | | | |
| lopussa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopun | 30.9.2010| | 30.9.2009 | Muutos % | 31.12.2009 | | |
| valuuttakurss | | | | | | | |
| it*: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD - | 1,341 | | 1,467 | 9,4 | 1,441 | | |
| Yhdysvaltain | | | | | | | |
| dollari | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| CAD - Kanadan | 1,380 | | 1,604 | 16,2 | 1,513 | | |
| dollari | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP - | 0,853 | | 0,919 | 7,7 | 0,888 | | |
| Englannin | | | | | | | |
| punta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| CNY - Kiinan | 8,997 | | 10,017 | 11,3 | 9,835 | | |
| juan | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| SGD - | 1,776 | | 2,079 | 17,1 | 2,019 | | |
| Singaporen | | | | | | | |
| dollari | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK - Ruotsin | 9,207 | | 10,154 | 10,3 | 10,252 | | |
| kruunu | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK - Norjan | 7,948 | | 8,502 | 7,0 | 8,300 | | |
| kruunu | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| AUD - | 1,405 | | 1,695 | 20,7 | 1,601 | | |
| Australian | | | | | | | |
| dollari | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | 30.9.2010| | 30.9.2009 | Muutos % | 31.12.2009 | | |
| keskikurssit* | | | | | | | |
| : | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD - | 1,314 | | 1,365 | 3,9 | 1,395 | | |
| Yhdysvaltain | | | | | | | |
| dollari | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| CAD - Kanadan | 1,361 | | 1,594 | 17,1 | 1,585 | | |
| dollari | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP - | 0,857 | | 0,886 | 3,3 | 0,891 | | |
| Englannin | | | | | | | |
| punta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| CNY - Kiinan | 8,945 | | 9,326 | 4,3 | 9,529 | | |
| juan | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| SGD - | 1,819 | | 2,011 | 10,6 | 2,024 | | |
| Singaporen | | | | | | | |
| dollari | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK - Ruotsin | 9,657 | | 10,718 | 11,0 | 10,618 | | |
| kruunu | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOK - Norjan | 7,990 | | 8,844 | 10,7 | 8,726 | | |
| kruunu | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| AUD - | 1,467 | | 1,826 | 24,5 | 1,773 | | |
| Australian | | | | | | | |
| dollari | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *Konecranes noudattaa talousraportoinnissaan viikkokalenteria, jolloin | |
| raportointikauden lopun valuuttakurssit määräytyvät kauden viimeisen | |
| perjantain päätöskurssin perusteella. | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 30.9.201 | | 30.9.2009 | | 31.12.2009 | |
| | 0 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuut | | | | | | |
| omista | | | | | | |
| kaupallisi | | | | | | |
| sta | | | | | | |
| sitoumuksi | | | | | | |
| sta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset | 344,8 | | 218,6 | | 212,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvas | | | | | | |
| tuut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alkaneella | 30,0 | | 30,4 | | 27,7 | |
| tilikaudel | | | | | | |
| la | | | | | | |
| maksettava | | | | | | |
| t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myöhempinä | 68,3 | | 72,9 | | 71,3 | |
| tilikausin | | | | | | |
| a | | | | | | |
| maksettava | | | | | | |
| t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 0,1 |   | 0,2 |   | 0,2 | |
| vastuut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 443,1 | | 322,1 | | 311,1 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingsopimukset noudattavat normaaleja ehtoja kussakin maassa. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehdolliset velat liittyen oikeudenkäynteihin |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konecranes on osapuolena erilaisissa normaaliin liiketoimintaan liittyvissä |
| oikeudenkäynneissä ja riita-asioissa eri maissa. Nämä oikeudenkäynnit, |
| vaateet ja muut kiistat ovat tyypillisiä tälle teollisuudenalalle ja |
| maailmanlaajuiselle palvelu- ja tuotevalikoimallemme. Näitä riita-asioita |
| ovat sopimusoikeudelliset kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset, |
| tuotevastuut (suunnittelu- ja valmistusvirheet, puutteet |
| varoitusvelvollisuuden täyttämisessä ja asbestivastuut), työsuhde- ja |
| autovahinkoasiat sekä muut yleiset vahingonkorvausvaatimukset. |
| Näiden |
| oikeudenkäyntien ja riita-asioiden taloudellista vaikutusta ei voida |
| varmuudella ennustaa, mutta Konecranes-konserni uskoo tällä hetkellä |
| käytössä olevan tiedon perusteella ja ottaen huomioon olemassa olevan |
| vakuutusturvan ja tehdyt varaukset, ettei näillä ole olennaista haitallista |
| vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIN JOHDANNAISSOPIMUSKANTA |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 30.9. | 30.9. | 30.9 | 30.9. | 31.12. | 31.12. |
| | 2010 | 2010 | . | 2009 | 2009 | 2009 |
| | | | 2009 | | | |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Nimellis | Käypä | Nime | Käypä arvo | Nimel- | Käypä arvo |
| | - | arvo | llis | | lisarvo | |
| | arvo | | arvo | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutt | 217,1 | -0,9 | 189, | 4,9 | 129,5 | 2,6 |
| atermii | | | 2 | | | |
| nisopim | | | | | | |
| ukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköte | 1,9 | 0,0 | 1,9 | -0,4 | 2,1 | -0,2 |
| rmiinit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteens | 219,0 | -0,9 | 191,1| 4,5 | 131,6 | 2,5 |
| ä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä |
| suojautumiseen samoin kuin suojautumiseen sähkön hinnan vaihtelulta. Yhtiö |
| soveltaa suojauslaskentaa isojen projektien rahavirtojen suojauksessa |
| Laitteet-liiketoiminta-alueella. |
--------------------------------------------------------------------------------

HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Konecranes teki tammi-syyskuussa viisi pientä
yritysostoa, jotka liittyivät työstökonehuoltoalaan (MTS) Tanskassa, Isossa -
Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Konecranes osti heinäkuussa 2010 ranskalaisen,
Toursin kaupungissa toimivan Bouyer Manutention (BM) -huoltoyhtiön. BM:llä on 38
työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa (2009). Hankittujen
liiketoimintojen omaisuuserien alustavat käyvät arvot ostohetkellä on esitetty
yhteenvetona alla olevassa taulukossa.


--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 30.9.2010 | 30.9.2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Arvostus | Kirjanpito- |
| | kaupas | arvo |
| | sa | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineeton käyttöomaisuus | 4,1 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellinen käyttöomaisuus | 0,8 | 0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 0,6 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 1,7 | 1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 1,5 | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 8,7 | 4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 0,8 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat | 0,7 | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 1,3 | 1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 2,8 | 2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat | 5,9 | 2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Alkuperäinen hankintameno | 8,1 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 2,2 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupan rahavirtavaikutus | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alkuperäinen hankintameno | 8,1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velaksi jäänyt osuus kauppahinnasta | -1,4 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana maksettu kauppahinta | 6,7 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan kohteen käteisvarat | -1,5 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavirtavaikutus hankinnasta | 5,2 | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiön hankinta: |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23. maaliskuuta 2010 Konecranes osti japanilaisen nostimien, nostureiden ja |
| materiaalinkäsittelylaitteiden valmistaja Kito Corporationin (”Kito”) 29 750 |
| osaketta (22,0 prosenttia osakepääomasta ja äänivallasta). Kiton osakkeiden |
| ostohinta oli 111 800 Japanin jeniä osakkeelta. Osakkeiden kokonaisostohinta |
| oli noin 3,3 miljardia Japanin jeniä (27 miljoonaa euroa). Konecranes |
| rahoitti osakkeiden oston kassavaroillaan. |
| Kito osti lisäksi 10 prosenttia |
| vastaavan määrän omia osakkeitaan 24. maaliskuuta 2010. Konecranes-konsernin |
| osakeoston ja Kiton omien osakkeiden oston jälkeen Konecranes-konsernilla on |
| hallussaan noin 24,4 prosenttia Kiton äänivallasta. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuuden lisäys tytäryhtiössä: |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. kesäkuuta 2010 Konecranes kasvatti omistusosuutensa japanilaisessa MHS |
| Konecranes Co.,Ltd. -yrityksestä 100 prosenttiin ostamalla loput 35 |
| prosenttia Meidensha Corporationilta. Kauppahinta on kirjattu |
| vähemmistöosuuden ja kertyneiden voittovarojen vähennykseksi. |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Luvut vuosineljänneksittäin |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Q3/ | Q2/ | Q1/ | Q4/ | Q3/ | Q2/ | Q1/ |
| | |
| | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 393,6 | 377,0 | 306,3 | 428,9 | 368,7 | 431,6 | 442,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,7 |
| muut tuotot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -7,8 | -7,6 | -7,3 | -11,8 | -7,4 | -6,5 | -6,8 |
| arvonalentumiset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleen-järjest | 0,0 | -2,7 | 0,0 | -5,1 | -13,9 | -1,9 | 0,0 |
| elykulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -352, | -346, | -288, | -390, | -337,7 | -395,1 | -399,2 |
| muut kulut | 3 | 8 | 2 | 9 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 34,3 | 20,7 | 11,6 | 22,2 | 10,2 | 28,8 | 36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 0,3 | 0,9 | 0,1 | -0,2 | -0,7 | -1,4 | 0,0 |
| osakkuusyhtiöiden | | | | | | | |
| ja | | | | | | | |
| yhteisyritysten | | | | | | | |
| tuloksista | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -1,8 | -0,9 | 0,7 | -3,4 | -2,3 | 0,0 | -1,5 |
| -kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | 32,7 | 20,8 | 12,4 | 18,6 | 7,2 | 27,4 | 35,4 |
| veroja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | -9,7 | -6,2 | -3,7 | -5,2 | -3,0 | -7,8 | -10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 23,0 | 14,5 | 8,8 | 13,4 | 4,2 | 19,6 | 25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Q3/ | Q2/ | Q1/ | Q4/ | Q3/ | Q2/ | Q1/ |
| | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 76,3 | 73,9 | 72,8 | 71,5 | 64,4 | 59,5 | 58,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat | 63,5 | 65,3 | 66,5 | 65,8 | 60,5 | 61,1 | 61,3 |
| hyödykkeet | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 96,1 | 99,4 | 96,1 | 91,3 | 76,6 | 75,5 | 72,7 |
| hyödykkeet | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 102,3 | 97,2 | 89,5 | 58,1 | 54,8 | 56,5 | 48,8 |
| pitkäaikaiset | | | | | | | |
| varat | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | 338,1 | 335,7 | 324,9 | 286,7 | 256,3 | 252,7 | 241,2 |
| varat yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 279,6 | 288,3 | 271,1 | 248,2 | 303,0 | 322,6 | 356,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaatavat ja | 419,8 | 426,4 | 395,5 | 387,9 | 400,5 | 441,3 | 468,3 |
| muut | | | | | | | |
| lyhytaikaiset | | | | | | | |
| saamiset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja | 103,3 | 95,1 | 121,1 | 137,5 | 88,5 | 96,9 | 116,0 |
| pankkisaamiset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 802,6 | 809,8 | 787,8 | 773,7 | 792,1 | 860,7 | 941,0 |
| varat yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 140,7 | 145,5 | 112,7 | 060,4 | 048,4 | 113,4 | 182,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 415,7 | 405,1 | 373,7 | 407,1 | 389,1 | 385,4 | 379,7 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | 114,4 | 113,2 | 111,8 | 113,3 | 93,5 | 109,3 | 180,4 |
| velat yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 53,2 | 59,3 | 58,6 | 61,1 | 54,9 | 42,9 | 46,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakot | 170,8 | 178,4 | 183,4 | 156,7 | 157,3 | 175,2 | 197,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 386,6 | 389,5 | 385,3 | 322,2 | 353,6 | 400,6 | 378,2 |
| lyhytaikaiset | | | | | | | |
| velat | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 725,0 | 740,4 | 739,0 | 653,3 | 659,3 | 728,0 | 802,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| velat yhteensä | 140,7 | 145,5 | 112,7 | 060,4 | 048,4 | 113,4 | 182,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Q3/ | Q2/ | Q1/ | Q4/ | Q3/ | Q2/ | Q1/ |
| | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen | 41,2 | 29,2 | 19,3 | 36,4 | 17,2 | 35,4 | 43,9 |
| käyttöpääoman | | | | | | | |
| muutosta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman | -2,9 | -23,0 | 10,8 | 64,4 | 57,4 | 23,6 | 9,5 |
| muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja | -6,3 | -12,5 | -29,6 | -10,8 | -8,4 | -24,6 | -20,8 |
| maksetut | | | | | | | |
| tuloverot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 32,1 | -6,3 | 0,5 | 89,9 | 66,2 | 34,4 | 32,6 |
| nettorahavirta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien | -10,9 | -9,0 | -35,0 | -18,4 | -9,2 | -8,7 | -5,0 |
| nettorahavirta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen | 21,2 | -15,3 | -34,5 | 71,5 | 57,0 | 25,7 | 27,6 |
| rahoituksen | | | | | | | |
| rahavirtoja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| perusteella | | | | | | | |
| tapahtuneista | | | | | | | |
| osakemerkinnöistä | | | | | | | |
| ja osakeannista | | | | | | | |
| saadut maksut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiirin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,1 | 0,0 |
| sijoitus | | | | | | | |
| Konecranes Oyj:n | | | | | | | |
| osakkeisiin | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten | -6,3 | 34,6 | 10,0 | -24,1 | -64,2 | -36,9 | 38,8 |
| lainojen muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | 0,0 | -53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -53,3 |
| emoyhtiön | | | | | | | |
| omistajille | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen | -6,3 | -18,2 | 10,9 | -23,9 | -64,0 | -43,4 | -13,8 |
| nettorahavirta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen | -6,7 | 7,6 | 7,1 | 1,5 | -1,4 | -1,4 | 1,3 |
| muuntoerot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen | 8,2 | -26,0 | -16,5 | 49,1 | -8,4 | -19,1 | 15,1 |
| muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 95,1 | 121,1 | 137,5 | 88,5 | 96,9 | 116,0 | 100,9 |
| tilikauden alussa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 103,3 | 95,1 | 121,1 | 137,5 | 88,5 | 96,9 | 116,0 |
| tilikauden | | | | | | | |
| lopussa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen | 8,2 | -26,0 | -16,5 | 49,1 | -8,4 | -19,1 | 15,1 |
| muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut tilaukset | Q3/ | Q2/ | Q1/ | Q4/ | Q3/ | Q2/ | Q1/ |
| liiketoiminta-alu | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| eittain | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapito 1) | 152,4 | 159,1 | 139,8 | 121,8 | 124,5 | 126,4 | 125,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 240,0 | 219,6 | 196,2 | 262,2 | 205,9 | 202,6 | 263,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. Sisäinen | -19,0 | -14,3 | -15,4 | -22,9 | -22,0 | -19,5 | -19,8 |
| osuus | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 373,4 | 364,4 | 320,6 | 361,1 | 308,5 | 309,6 | 369,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Ilman huollon | | | | | | | |
| vuosisopimuskanta | | | | | | | |
| a | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | Q3/ | Q2/ | Q1/ | Q4/ | Q3/ | Q2/ | Q1/ |
| liiketoiminta-alu | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| eittain | 010 | 010 | 010 | 009 | 09 | 09 | 09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapito | 111,7 | 106,5 | 87,7 | 75,9 | 88,1 | 93,9 | 109,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 585,6 | 598,3 | 558,2 | 547,8 | 565,6 | 599,0 | 701,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. Sisäinen | -17,6 | -19,5 | -4,6 | -16,8 | -15,3 | -12,2 | -19,0 |
| osuus | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 679,7 | 685,2 | 641,3 | 607,0 | 638,4 | 680,6 | 792,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | | | | |
| liiketoiminta-alu | | | | | | | |
| eittain | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapito | 173,2 | 175,2 | 148,0 | 170,5 | 157,6 | 169,5 | 169,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 252,6 | 221,6 | 185,8 | 284,0 | 233,5 | 293,0 | 304,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. Sisäinen | -32,3 | -19,8 | -27,6 | -25,6 | -22,4 | -30,9 | -32,2 |
| osuus | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 393,6 | 377,0 | 306,3 | 428,9 | 368,7 | 431,6 | 442,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | Q3/ | Q2/ | Q1/ | Q4/ | Q3/ | Q2/ | Q1/ |
| (EBIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| liiketoiminta-alu | 010 | 010 | 010 | 009 | 09 | 09 | 09 |
| eittain | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman | | | | | | | |
| uudelleenjärjeste | | | | | | | |
| lykuluja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapito | 14,6 | 16,0 | 9,8 | 15,8 | 13,9 | 15,6 | 15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 22,0 | 11,9 | 6,0 | 15,4 | 14,0 | 20,5 | 26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin kulut | -2,3 | -4,5 | -4,3 | -3,9 | -3,9 | -5,4 | -5,7 |
| ja eliminoinnit | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 34,3 | 23,4 | 11,6 | 27,3 | 24,0 | 30,7 | 36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% | Q3/ | Q2/ | Q1/ | Q4/ | Q3/ | Q2/ | Q1/ |
| (EBIT %) | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| liiketoiminta-alu | 010 | 010 | 010 | 009 | 09 | 09 | 09 |
| eittain | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman | | | | | | | |
| uudelleenjärjeste | | | | | | | |
| lykuluja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapito | 8,4 % | 9,1 % | 6,6 % | 9,3 % | 8,8 % | 9,2 % | 9,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 8,7 % | 5,4 % | 3,3 % | 5,4 % | 6,0 % | 7,0 % | 8,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin EBIT % | 8,7 % | 6,2 % | 3,8 % | 6,4 % | 6,5 % | 7,1 % | 8,3 % |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | Q3/ | Q2/ | Q1/ | Q4/ | Q3/ | Q2/ | Q1/ |
| liiketoiminta-alu | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| eittain | 010 | 010 | 010 | 009 | 09 | 09 | 09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (kauden lopussa) |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapito | 5 125 | 4 938 | 4 926 | 4 991 | 5 033 | 5 210 | 5 494 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laitteet | 4 626 | 4 583 | 4 586 | 4 742 | 4 334 | 4 429 | 4 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | 44 | 49 | 50 | 49 | 52 | 52 | 55 |
| yhteiset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 9 795 | 9 570 | 9 562 | 9 782 | 9 419 | 9 691 | 9 866 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | Q3/ | Q2/ | Q1/ | Q4/ | Q3/ | Q2/ | Q1/ |
| maantieteellisen | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| sijainnin mukaan | 010 | 010 | 010 | 009 | 09 | 09 | 09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa, | 202,1 | 189,9 | 173,0 | 244,2 | 201,0 | 236,3 | 246,4 |
| Lähi-itä ja | | | | | | | |
| Afrikka (EMEA) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (AME) | 122,0 | 123,8 | 86,6 | 113,7 | 111,9 | 121,2 | 132,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja | 69,5 | 63,3 | 46,7 | 71,1 | 55,7 | 74,0 | 63,0 |
| Tyynenmeren alue | | | | | | | |
| (APAC) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 393,6 | 377,0 | 306,3 | 428,9 | 368,7 | 431,6 | 442,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | Q3/ | Q2/ | Q1/ | Q4/ | Q3/ | Q2/ | Q1/ |
| maantieteellisen | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| jakauman mukaan | 010 | 010 | 010 | 009 | 09 | 09 | 09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (kauden lopussa) |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa, | 5 562 | 5 431 | 5 466 | 5 533 | 5 646 | 5 778 | 5 626 |
| Lähi-itä ja | | | | | | | |
| Afrikka (EMEA) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (AME) | 2 217 | 2 170 | 2 171 | 2 236 | 2 298 | 2 410 | 2 654 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja | 2 016 | 1 969 | 1 925 | 2 013 | 1 475 | 1 503 | 1 586 |
| Tyynenmeren alue | | | | | | | |
| (APAC) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 9 795 | 9 570 | 9 562 | 9 782 | 9 419 | 9 691 | 9 866 |
--------------------------------------------------------------------------------Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään ravintola G.W.
Sundmansin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16) klo 12.00. Osavuosikatsauksen
esittelevät toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja finanssijohtaja Teo Ottola.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 12.00 alkaen
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com. Yksityiskohtaiset
tiedot tiedotustilaisuudesta löytyvät 7. lokakuuta 2010 julkaistusta
pörssitiedotteesta.

Seuraava katsaus

Konecranes-konsernin vuoden 2010 tilinpäätöstiedote julkaistaan 3. helmikuuta
2011.


KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. +358 20 427 2000
Teo Ottola, finanssijohtaja, puh. +358 20 427 2040
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 20 427 2050
Mikael Wegmüller,
johtaja, markkinointi ja viestintä, puh. +358 20 427 2008

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille.
Vuonna 2009 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 671 miljoonaa euroa.
Yrityksellä on 9 800 työntekijää ja 545 huoltopistettä 43 maassa. Konecranes
Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus:
KCR1V).


JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
NASDAQ OMX Helsingin Pörssi
www.konecranes.com


Source: Millistream