Aluehallintovirasto

Toimeentulotukihakemusten määräajat eivät toteutuneet Kalajoella, Kempeleessä, Kuusamossa, Muhoksella, Oulussa eikä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimialueella

Lehdistötiedote   •   Syys 28, 2010 00:42 EEST

Lisätietoja:
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Maija Pelkonen, puh. 040 027 3790 begin_of_the_skype_highlighting              040 027 3790      end_of_the_skype_highlighting
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Timo K Mäkelä, puh. 040 515 6929 begin_of_the_skype_highlighting              040 515 6929      end_of_the_skype_highlighting

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnista

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto suoritti kesäkuussa 2010 kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää toiminta-alueensa kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä toteutuvaa toimeentulotukiasioiden käsittelyä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten toimeentulotukilain 14a§:n mukaiset määräajat toteutuvat.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen viivästyminen johtuu ensinnäkin liian vähäisestä henkilöstöstä sekä toiseksi puutteellisista ja monimuotoisista hakemuksista. Liian vähäinen henkilökuntamäärä osaltaan saattaa vaikuttaa siihen, ettei asiakas saa riittävää ohjausta ja neuvontaa toimeentulotukiasioissaan, hakemusten täyttämisessä ja liitteiden hankkimisessa. Joustavan päätöksenteon tueksi kuntien tulisikin kiinnittää huomiota asiakkaan ohjaukseen ja neuvontaan sekä siihen, että myös asiakas itse on velvollinen osaltaan edesauttamaan viivytyksetöntä päätöksentekoa.  

Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen välttämätöntä toimeentuloa turvaava taloudellinen tukimuoto. Lisäksi tuen tarkoituksena on edistää yksilön ja hänen perheensä itsenäistä selviytymistä (toimeentulotukilaki 1 §). Toimeentulotuki on etuus, jolla taataan jokaisen oikeudeksi säädetty, perustuslain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu välttämätön toimeentulo.

Kiireettömässä tilanteessa asiakkaalle tulee järjestää tilaisuus keskustella henkilökohtaisesti toimeentulotukiasiassaan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän sitä pyytänyt. Näin turvataan asiakkaan mahdollisuus keskustella vaikeasta taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteestaan sosiaalialan koulutuksen saaneen asiantuntijan kanssa ja saada tarkempaa tietoa oikeudestaan toimeentulotukeen sekä muihin palveluihin tai ensisijaisiin etuuksiin. Henkilökohtainen keskustelu voidaan toteuttaa sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolla, puhelimitse tai asiakkaan kotona.

Kalajoella, Kempeleessä, Kuusamossa, Muhoksella, Oulussa ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimialueella ei toteutunut huhtikuussa 2010 toimeentulotukilain 14a§:ssä säädetyt toimeentulotukihakemusten käsittelyn määräajat. Lisäksi Limingassa, Vihannissa ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimialueella toimeentulotukiasiakas ei päässyt pyynnöstään huolimatta sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa keskustelemaan saman säädöksen mukaisessa määräajassa.