Sponda

Toimitilamarkkinat elpymässä Suomessa

Lehdistötiedote   •   Syys 22, 2010 17:51 EEST

Matalan korkotason, Pohjoismaiden vakaan talouden ja kuluttajien ennätysvahvan
uskon ansiosta toimitilamarkkinat ovat elpymässä Suomessa, todettiin
toimitilakiinteistöihin erikoistuneen kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n
järjestämässä pääomamarkkinatilaisuudessa Helsingissä tiistaina, 21.9.2010.

Sponda on kasvattanut kassavirtaa nostamalla tilojen käyttöastetta sekä
aktiivisen salkunhoidon avulla, yhtiön toimitusjohtaja Kari Inkinen kertoi
tilaisuudessa. Sponda tulee etsimään uusia investointikohteita sekä kotimaan
että Venäjän markkinoilla. Yhtiö arvioi, että vuoden toisella kvartaalilla
käynnistynyt toimitilojen kohonnut käyttöaste jatkaa kasvuaan loppuvuoden 2010
ajan ja prime-kiinteistöjen arvot lähtevät nousuun.

EK:n Penna Urrila totesi, että tämän vuoden kasvuluvut ovat ennustettuja
korkeammat, ja kohtuullisen vaihtokurssin, sangen vakaan työmarkkinatilanteen,
matalien korkojen ja kuluttajien optimististen odotusten ansiosta
markkinanäkymät ovat varsin hyvät.

Danske Bankin Peter Rostrup-Nielsen puolestaan sanoi, että markkinoilla on
merkkejä makrotaloudellisesta elpymisestä, mutta talouden vauhdittamiseksi
tarvitaan merkittävämpää pääomitusta. Kaikki pohjoismaiset pankit läpäisivät
EU:n stressitestin ja uudella sääntelyllä pyritään suurempiin ja parempiin
pääomiin sekä lisääntyneeseen läpinäkyvyyteen.

Timo Ritakallio Ilmarisesta, joka on Spondan toiseksi suurin ja pitkäaikainen
osakkeenomistaja, kertoi Ilmarisen sijoitustuottojen olleen 3,7% välillä
tammikuu-kesäkuu 2010. Ilmarinen suunnittelee kasvattavansa lähivuosina
kiinteistösijoituksien osuutta sijoitusomaisuudestaan nykyisestä 10 prosentista
15 prosentin tasolle, mitä tukevat muun muassa inflaatiopaineet ja nousevat
vuokratasot.

Moskovan uuden liikekeskustan, Moskova Cityn, alueelle on suunnitteilla yli 4
miljoonaa toimitilaneliömetriä, jotka valmistuvat seuraavien viiden vuoden
sisällä. CB Richard Ellis -yhtiön Christopher Peters kertoi, että matalasta
käyttöasteesta huolimatta toimitilojen vuokrahinnoissa on Moskovassa
odotettavissa tasaista kasvua.

Pääomamarkkinapäivän englanninkielinen webcast-lähetys sekä puhujien esitykset
löytyvät osoitteesta www.sponda.fi

Sponda Oyj


Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 0400-402 653Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin
erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa,
vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä
toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle.
Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 2,8 mrd euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 1,5 milj. m².


Source: Millistream