Valtioneuvosto

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö tiukentuu

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 02:44 EEST

Hallitus esittää 28.10.2010, että toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö tiukentuu. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei olisi sallittua, jos sopimusten lukumäärän, yhteenlasketun kestoajan tai niiden muodostaman kokonaisuuden perusteella työnantajan työvoiman tarve kyseisessä työssä olisi pysyvä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 29.10. pidettävässä presidentin esittelyssä.

Muutosten tavoitteena on vähentää perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia, erityisesti perusteetonta toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöä. Esitys parantaa niiden työntekijöiden asemaa, joiden kanssa on irtisanomissuojan kiertämiseksi solmittu toistuvia määräaikaisia työsopimuksia.

- Uudistus selkeyttää nykyisiä sääntöjä tekee työelämästä oikeudenmukaisemman. Uskon, että perusteettomien toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttö vähenee uudistuksen myötä, toteaa työministeri Anni Sinnemäki.

Esitys selkeyttää toistuvien määräaikaisten työsopimusten käytön edellytyksiä. Hallitus ei ehdota muutoksia kunkin yksittäisen määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytyksenä olevan perustellun syyn sisältöön.

Lakimuutos määrittelee kriteerit, joilla arvioidaan tarjolla olevan työn pysyvyys. Esityksessä ei säädetä siitä, monenko perättäisen määräaikaisen sopimuksen tai kuinka pitkän ajan kestävä sopimusten ketju on sallittua. Asian arviointi edellyttää aina kaikkien asiaan vaikuttavien tekijöiden yhteistä tarkastelua.

Määräaikaisen sopimuksen käyttöä on arvioitava teetettävän työn edellyttämän työvoimatarpeen pysyvyyden kannalta. Tehtävän pysyvyyttä arvioitaessa merkitystä ei olisi sillä, tekeekö työnantaja samoista töistä toistuvat määräaikaiset sopimukset saman työntekijän kanssa vai vaihtaako työnantaja kyseisissä töissä työntekijää.

Jos määräaikainen sopimus on tehty ilman perusteltua syytä, sopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana. Hallitus esittää, että sama koskisi myös tilannetta, jossa toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöä ei sopimusten lukumäärän tai niiden yhteenlasketun keston perusteella ei pidetä sallittuna.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2011.

Lisätiedot:
työministeri Anni Sinnemäki, p. 010 60 48001
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, puh. 010 604 8937 ja 050 396 0196