Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelytoimintojen laajennuksen YVA-menettely alkaa

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2010 11:41 EET

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on vireillä Toivonen Yhtiöt Oy:n Tampereen Ruskoon sijoittuvien jätteenkäsittelytoimintojen laajennusta koskeva  ympäristövaikutusten arviointimenettely. Yleisö voi esittää mielipiteitä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tammikuun 2011 alkuun saakka.

Toivonen Yhtiöt Oy:n hanke sijaitsee Tampereen kaupungin Ruskon kaupunginosassa teollisuusalueella osoitteessa Tauskonkatu 30–32. Toivonen Yhtiöt Oy suunnittelee jätteenkäsittelytoimintojen laajentamista nykyisten toimintojen yhteyteen. Alueelle tuotavien ja siellä murskaamalla ja hakettamalla käsiteltävien ja välivarastoitavien jätteiden määrä on tarkoitus kolminkertaistaa nykyisestä.

Jätteiden lajittelu ja haketus tapahtuu ympärivuorokautisesti. Betonin murskausta tehdään arkipäivisin klo 7-19. Hankealueelle on tarkoitus rakentaa kaksi uutta käsittelyhallia nykyisten toimintojen yhteyteen. Kuljetukset alueelle tulevat pääasiassa VT9-Hervannan valtaväylän sekä Ruskontie-Hervannantien suunnista. Alueen lähimmät asuinalueet sijaitsevat noin 500 metriä hankealueesta itään. Hankealueen itäpuolella on maakuntakaavan viheryhteys ja itä- ja eteläpuolella Ruskonpuiston lähivirkistysalue.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kaksi vaihtoehtoa, jotka sijaitsevat samalla Ruskon hankealueella. Vaihtoehto VE0:ssä haetaan olemassa olevan ympäristöluvan muutosta nykyisille käsittelymäärille. Alueella käsitellään lajittelematonta rakennus- ja purkujätettä, teollisuuden ja kaupan jätteitä, betoni- ja tiilijätettä, puu- ja kantojätettä, energiajätettä, metalliromua, romuautoja ja SER-romua yhteensä noin 84 000 tonnia vuodessa. Raskasta liikennettä alueella on arkisin noin 190 ajoneuvoa ja lauantaisin liikennemäärä puolittuu arkipäiviin nähden.

Vaihtoehto VE1:ssa toteutetaan hanke nykyistä toimintaa laajempana. Kierrätyspolttoaineen raaka-aineena käytettävän jätteen kokonaismäärä on vuodessa enintään 250 000 tonnia. Lisäksi alueella vastaanotetaan betoni- ja tiilijätettä, puhdasta puuta ja metallia 50 000 tonnia vuodessa. Raskas liikenne kolminkertaistuu nykytilaan verrattuna noin 600 ajoneuvoon vuorokaudessa arkipäivinä, lauantaisin noin puolet tästä.

YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 7.1.2011 mennessä osoitteella Pirkan­maan elinkeino-, liikenne- ja ympäris­tökeskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

YVA-ohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 1.12.2010 klo 18.00 alkaen Hervannassa Tampereen teknillisellä yliopistolla osoitteessa Korkeakoulunkatu 3, Sähkötalo 2-kerros, Sali S2.

Toivonen Yhtiöt Oy:n hankkeen YVA-ohjelma on yleisön nähtävillä 10.11.2010 – 7.1.2011 Tampereen, Kangasalan ja Lempäälän kunnissa sekä lisäksi luettavissa Tampereen kaupunginkirjaston keskustan, Hervannan kirjaston ja Kangasalan kirjaston lehtilukusalissa sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ja Internet-sivuilta www.ely-keskus.fi/pirkanmaa/yva  kohdassa "Vuodesta 2010 alkaen vireille tulleet hankkeet: Vireillä olevat YVA-hankkeet > Jätehuolto>Toivonen Yhtiöt Oy Rusko, Tampere".

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin helmikuussa 2011 ja elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskuksen Internet-sivuille.

Hankkeesta vastaava on Toivonen Yhtiöt Oy. Yhteyshenkilö on Antero Toivonen, p. 03-358 1900, etunimi.sukunimi@toivonenyhtiot.fi.  YVA-ohjelman on laatinut Toivonen Yhtiöt Oy:n toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy. Yhteyshenkilö on Jani Sillanpää, p. 010 409 6700, etunimi.sukunimi@fcg.fi

 YVA-menettelyn yhteysviranomainen on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteyshenkilö on Virve Sallisalmi p. 020 636 0050, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Lisätietoja:

Virve Sallisalmi p. 020 636 0050

Toivonen Yhtiöt Oy:n Ruskon jätteenkäsittelylaitosen laajennushanke