Valtioneuvosto

Tonttibarometri 2009-2010: Tonttimarkkinoilla piristymisen merkkejä - kysynnän ja tarjonnan epäsuhta edelleen ongelma

Lehdistötiedote   •   Syys 20, 2010 16:17 EEST

Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Rakennusteollisuus RT tiedottavat

 

Ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Rakennusteollisuus RT:n tonttibarometrin mukaan asuntotontteja on edelleen kysyntään nähden liian vähän tarjolla. Tonttien kysyntä näyttää olevan kasvussa myös jatkossa. Omakotitonteista on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla, muissa kasvukeskuksissa ja eräissä keskisuurissa kunnissa. Myöskään rivi- ja kerrostalotonttien tarjonta ei vastaa kysyntää.

Liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotonttien kysyntä on vastaavasti kasvussa vuoden 2010 aikana. Kuntien mukaan tonttien tarjontaa olisi tarvetta lisätä. Rakennusteollisuuden näkökulmasta toimitilatonttien tarjonta kuitenkin vastaa kysyntää.

Asunto- ja toimitilatonttien hintojen nousun odotetaan jatkuvan lähiaikoina. Eniten asuntotonttien hintojen ennakoidaan nousevan pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Toimitilatonttien hintojen odotetaan nousevan erityisesti pääkaupunkiseudun kehyskunnissa.

Tonttimarkkinoiden suurimmat heikkoudet ovat edelleen kysynnän ja tarjonnan suuret alueelliset erot sekä yksityisten omistamien kaavoitettujen tonttien heikko saaminen markkinoille. Kuntien vähäinen raakamaan omistus on ongelmana pääkaupunkiseudulla, kehyskunnissa ja keskisuurissa kunnissa. Pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa kuntien maanhankintaa jarruttavat myös raakamaan korkea hinta ja maanomistuksen pirstaleisuus.

Yksityisten maanomistajien halukkuus myydä kaavoitettavaa raakamaata kunnalle on säilynyt vähäisenä. Rakennusteollisuuden edustajat arvioivat kiinnostuksensa raakamaan hankintaan lisääntyvän.

Maanomistajien kiinnostus kaavojen toteuttamista koskevien maankäyttösopimusten solmimiseen kunnan kanssa näyttää säilyneen ennallaan tai kasvaneen hiukan. Maankäyttösopimusten käytön hankaluudet liittyvät yleensä kaavan toteuttamisen kustannusten määrittämiseen ja niiden jakamisesta sopimiseen.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori pitää signaaleja tonttimarkkinoiden piristymisestä myönteisinä. "On kuitenkin valitettavaa, että samalla kun markkinoilla on tonteista pulaa, seisoo niitä myös tyhjillään valmiin kunnallistekniikan piirissä. Uusien tonttien tuottamisen ohella tulisi panostaa tyhjien tonttien markkinoille saamiseen etenkin kasvukeskuksissa. Myös Helsingin seudun asunto- ja tonttitarjontaa koskevaa aiesopimusta toteutettaessa tämä on tärkeää", Vapaavuori toteaa.

Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Rakennusteollisuus RT ry seuraavat tonttimarkkinoiden kehitystä Suomessa. Nyt julkaistun barometrin vastauksia saatiin 54 kunnan tonttiasiantuntijalta ja 35 talonrakennusteollisuuden edustajalta. Tonttibarometrin kysely suunnattiin nyt ensi kertaa myös rakennusyhtiöille.

Lisätietoja:

 

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö,
p. 0400 143 952, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Maankäyttöinsinööri Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto,
p. 050 563 4622, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT,
p. 040 587 2642, etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi