Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tornion Tanskinsaaressa kunnostustalkoot

Lehdistötiedote   •   Syys 04, 2010 03:01 EEST

Tornionjoen Tanskinsaari kunnostetaan raivaamalla se uudelleen lammaslaitumeksi. Kunnostuksella halutaan säilyttää Tanskinsaaren luonnon monimuotoisuus ja perinnemaisema. Saaren pohjoisosia on laidunnettu lehmillä ja hiehoilla vielä 1970-luvulla. Käytön loputtua Tanskinsaari on nopeasti pensoittunut ja perinteisen karjatalouden harjoittamisen myötä syntynyt luonnon monimuotoisuus on vähenemässä.

Tanskinsaari sijaitsee maisemallisesti keskeisellä paikalla Tornion keskustan läheisyydessä Kivirannan taajaman pohjoispuolella. Tornionjoessa oleva saari oli aiemmin kyläläisten aktiivisessa käytössä, josta niitettiin talveksi heinä ja jota karja sen jälkeen laidunsi pitkälle syksyyn. Vielä 1970-luvulla saaren pohjoisosia on laidunnettu lehmillä ja hiehoilla.

 

Tanskinsaari on aikaisemmin ollut maisemaltaan avoin, mutta aktiivisen hoidon loputtua saari on nopeasti pensoittunut.  Vastaavat perinteisen karjatalouden luomat niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet nopeasti koko Lapin alueella. Perinnemaisemien umpeutumisen myötä menetetään paitsi paikallista historiaa ja kulttuuria myös maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä arvoja.

 

Nyt Tanskinsaaren pohjoisosa kunnostetaan raivaamalla se uudelleen lammaslaitumeksi. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on neuvotellut maanomistajien kanssa, jotka suhtautuvat myönteisesti alueen kunnostukseen. Keskiviikkona 8.9 Tanskinsaaressa järjestetään perinnemaiseman hoitotalkoot. Tapahtuma on kaikille avoin ja alkaa klo 9.00 kokoontumisella Tornion Kultarantaan (Höökinkosken kohdalla oleva veneenlaskupaikka), josta siirrytään venekuljetuksella talkoopaikalle. Venekuljetuksesta vastaa Lapin pelastuslaitoksen Tornion toimipaikan väki, kuljetus toimii Tanskinsaaren ja Kultarannan välillä koko päivän n. klo 16 saakka.

ELY- keskus ja Tornion kunta toivottavat maisemanhoidosta kiinnostuneet tutustumaan Tanskinsaaren tulvaniittyihin, reheviin hakamaihin ja perinteisiin hoitotapoihin. Tanskinsaaren rannoilla on edustava tulvaniittyvyöhyke, jolla kasvaa perinnemaisemille ominaista lajistoa. Saaressa voi tutustua lampaisiin ja opiskella miltä näyttää rantatädyke, rantanätkelmä, kullero, ranta-alpi tai rantakukka.

 

Päivän aikana kohdetta kunnostetaan pystyttämällä lammasaita ja raivaamalla pensaita. Työvälineitä löytyy paikan päältä, mutta omat viikatteet ja raivaussahat ovat lisäksi tervetulleita. Kun aitalinja päivän mittaan valmistuu, päästetään paikallisen lampurin Vilho Junnolan lampaat laitumelle. Mukana talkoissa on lisäksi Metsähallituksen luontopalvelut ja paikalliset kyläläiset. Talkoolaisille on tarjolla kahvia ja suolaista purtavaa. 

 Suvereniteettialueiden maiseman ja luonnonhoidosta kansainvälinen workshop 7.9. Torniossa

 

Osa Tanskinsaaresta on ruotsalaisomistuksessa, eli se on yksi Suomen ja Ruotsin välisistä suvereniteettisaarista. Tähän liittyen Torniossa järjestetään tiistaina 7.9 kansainvälinen workshop, jonka tavoitteena on edistää pohjoismaiden yhteisten suvereniteettialueiden maiseman- ja luonnonhoitoa. Tapahtumaan osallistuvat maisemanhoidosta vastaavat alueelliset ja valtiolliset viranomaiset. Osanottajat tutustuvat Tanskinsaareen keskiviikkona talkoiden yhteydessä. Rahoitus tapahtumien järjestämiseen on saatu Pohjoiskalotin neuvostolta.

 

Paikallista yhteistyötä kehittämällä tärkeimmät perinnemaisemat ja –biotoopit kuntoon

 

Lapin ELY-keskuksen tavoitteena on lisätä perinnebiotooppien ja muiden tärkeiden maisemakohteiden hoitoa kehittämällä paikallista yhteistyötä ja ketjuttamalla hoitovaiheita. Lapin tärkeimmille maisema-alueille ja perinnebiotoopeille onkin suunnitteilla laaja maisemahanke, jossa hoitoa pyritään ohjaamaan kylien arvokkaimmille kohteille. Hankkeen aikana tiivistetään yhteistyötä paikallisten viljelijöiden, yhdistysten ja viranomaisten välillä. Mukaan lähtevissä kunnissa ELY-keskus auttaa mm. hoidon suunnittelussa, kohteen alkukunnostuksessa, yhteistyökumppaneiden löytämisessä ja hoitoon liittyvien rahoitushakemuksien laatimisessa.

Lisätietoja tapahtumasta: Noora Raasakka, puh. 0400 658 420 / Marjut Kokko puh. 0400 304 745

Kuvia aiheesta