Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tornionjoen vesiparlamentti

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2010 14:22 EET

Uusi rajajokisopimus, joka kattaa sekä vesi- että kalastusasiat, astui voimaan 1.10.2010. Sopimuksella perustetaan Tornionjoen vesistöalueelle Suomen ja Ruotsin kansainvälinen vesienhoitoalue.

Vesienhoitoa ja -suojelua varten on perustettu uusi Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio, joka yhteistyössä alueen viranomaisten ja kuntien kanssa kehittää myös muuta rajavesistöyhteistyötä esimerkiksi tulviin varautumiseksi. Vanha rajajokikomissio lakkautettiin, koska kansallisesta järjestelmästä erillistä rakentamis- ja pilaamisasioita käsittelevää lupaviranomaista ei enää tarvita.

Uuden rajajokisopimuksen olennaisena osana on kalastussääntö, joka sisältää määräyksiä muun muassa rauhoituspiireistä, rauhoitusajoista, vähimmäismitoista sekä pyyntivälineistä ja niiden käytöstä. Sopimuksen mukaan vesiasioissa Tornionjoen vesistössä sovellettava lainsäädäntö ja lupaviranomaiset määräytyvät kummankin maan kansallisen lainsäädännön mukaan. Sopimus turvaa alueen asukkaille kuitenkin laajat osallistumisoikeudet myös rajan toisella puolella käsiteltäviin vesilupa-asioihin.

Lapin elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää yhdessä Norrbottenin lääninhallituksen kanssa tiedotus- ja keskustelutilaisuuden uudesta suomalais-ruotsalaisesta rajajokisopimuksesta.

Aika: Keskiviikkona 10. marraskuuta klo 10.30–16.00
Paikka: Joentalo, Kivirannantie 13, Tornio

Lisätietoja Tornionjoen vesiparlamentista

Lisätietoja
ylitarkastaja Pekka Räinä,
puh. 040 570 2389
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi