Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tornionjokisuun tulvasuojeluhankkeen toteutus viivästyy

Lehdistötiedote   •   Syys 07, 2010 21:20 EEST

Vuosina 2010-2011 toteutettavaksi suunniteltu Tornion tulvasuojeluhanke viivästyy. Lapin ELY-keskus on keskeyttänyt ruoppaustyön urakoitsijan valinnan, koska kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoushinta ylitti selvästi hankkeen toteutukselle varatut määrärahat. 

Tornion tulvasuojelua on tarkoitus parantaa ruoppaamalla kriittiseltä jääpatoalueelta 6 km pitkä väylä jokisuulta merialueelle ja näin pienentää jääpadoista aiheutuvaa tulvariskiä Tornion ja Haaparannan kuntakeskusten alueella. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Tornion kaupungin, Haaparannan kunnan ja Lapin ELY-keskuksen kesken. Ruopattavien massojen määräksi on arvioitu noin 400 000 m3 ja hankkeen kokonaiskustannuksiksi yhteensä 5,4 M€.

 

Hankkeen yhteistyöosapuolet ovat aloittaneet neuvottelut tulvasuojeluhankkeen tulevasta toteuttamismallista ja etenemisestä. Vaihtoehtoina ovat ruoppausalueen pienentäminen, lisärahoituksen hakeminen ja hankkeen luonteen muuttaminen. Tornionjoen ruoppaustyölle haetaan myös 2 vuoden jatkoaika Suomalais-ruotsalaiselta rajajokikomissiolta. Viime kädessä myös hankkeen keskeyttäminen on mahdollinen. 

Lapin ELY -keskus tiedottaa myöhemmin lisää hankkeen jatkotyöstä, kun neuvottelut hankkeen yhteistyöosapuolten ja rahoittavien tahojen kanssa on saatu valmiiksi ja päätökset hankkeen jatkotyöstä on vahvistettu.

Lisätietoja
Vesivarayksikön päällikkö Kari Porsanger, puh. 0400 290 189
Vesivara-  ja ympäristöpalvelut ryhmän esimies Timo Alaraudanjoki,
puh. 0400 188 466
Investointivastaava Jukka Kuoksa, puh. 0400 124 253