Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toukokuun vesitilannetiedote

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2011 15:19 EEST

Toukokuun sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa lähes tavanomainen. Mittauspisteissä Kontiolahdella, Koitajoella ja Jänisjoella satoi keskimäärin 46 mm, kun tavallisesti toukokuussa sadetta kertyy 49 mm.

Maakunnan järvien vedenpinnat olivat toukokuun lopussa yleisesti keskimääräistä alempana. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus nousi toukokuun aikana 19 cm. Sen korkeus oli kuitenkin kuun lopussa Arvinsalmen asteikolla mitattuna 46 cm normaalia alempana.

Pielisen vedenkorkeus oli toukokuun viimeisenä päivänä 24 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa alempana.

Ruunaan vedenkorkeus oli toukokuun lopussa 16 cm, Viinijärven 17 cm ja Kajoonjärven 3 cm tavanomaista alempana. 

Ennusteiden mukaan Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus näyttäisi saavuttaneen alkukesän huippunsa ja pysyttelevän tällä tasolla kesäkuun ajan.

Pielisen vedenpinnan ennustetaan pysyttelevän nykyisellä tasolla kesäkuun puoliväliin ja kääntyvän sitten laskusuuntaan.  

Suurempien jokien keskivirtaamat olivat tavanomaista pienempiä toukokuun aikana. Pielisjoessa vettä virtasi noin 90 % normaalista. Koitajoessa ja Lieksanjoen virtaama oli lähes neljänneksen normaalia pienempi. 

Pohjaveden korkeudet olivat toukokuun lopussa Pohjois-Karjalan ely-keskuksen mittauspisteissä ajankohdan pitkäaikaisten keskiarvojen alapuolella 4 – 15 cm. Ainoastaan Kontiolahden Jakokosken mittauspisteessä pohjaveden korkeus on 11 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä.   

Orivesi- Pyhäselästä jäät lähtivät 10. päivä ja Pielisestä 2. päivä toukokuuta. Jäidenlähtö oli Pielisellä viikon etuajassa ja Orivesi-Pyhäselältä vajaan viikon myöhässä.

Pintaveden lämpötila oli kesäkuun 1. päivä Pyhäselällä 13,8 astetta ja Pielisellä 12,9 astetta. Molempien järvien pintavesi on noin kaksi astetta tavanomaista lämpimämpää.

Lisätiedot: rakennusmestari Esa Päivinen p. 0400 280 734

Tilasto-osaan tästä (pdf)