VTT Info

Trooppisten metsien muutoksia seurataan satelliitista

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2010 16:14 EET

VTT johtaa kansainvälistä konsortiota EU:n seitsemännen puiteohjelman rahoittamassa ReCover-hankkeessa, jossa trooppista metsäkatoa vastaan taistellaan seurantajärjestelmän avulla. Seuranta perustuu satelliittikuvien ja niitä tukevan maastoaineiston hyödyntämiseen.

VTT kehittää tutkimuskumppaneidensa kanssa ReCover-projektissa menetelmiä, joiden avulla metsien tilaa voidaan seurata satelliitista. Seurannassa yhdistetään 10 - 20 metrin tarkkuuteen yltäviä ja koko kohdealueen peittäviä satelliittikuvia tarkkoihin satelliittikuviin. Tarkkojen kuvien erotuskyky ulottuu aina puoleen metriin saakka, mutta niillä ei pystytä peittämään laajoja alueita. Satelliittiaineistojen lisäksi hyödynnetään maastomittauksia.

Menetelmiä kehitetään Meksikossa, Guyanassa, Brasiliassa, Keski-Afrikassa ja Fidžisaarilla sijaitsevilla koealueilla. Jokaisessa maassa paikallinen hyödyntäjätaho on määritellyt tietotarpeensa, johon hanke vastaa. ReCoverin yhdeksästä tutkimusosapuolesta kolme on Euroopan ulkopuolelta. Suomesta VTT:n lisäksi hankkeeseen osallistuu Arbonaut Oy.

Tutkimus liittyy YK:n ilmastokokouksen käynnistämään REDD-ohjelmaan. Sen mukaan maat, jotka vähentävät metsäkadosta aiheutuvia hiilen päästöjä jättämällä metsät hakkaamatta ja parantavat niiden hoitoa, saavat taloudellista hyötyä. REDDin on määrä olla osa Kioton jälkeistä ilmastosopimusta. Vaikka sitä ei vielä virallisesti hyväksyttäne Cancunin ilmastokokouksessa, lukuisia REDD-hankkeita on jo käynnissä trooppisilla alueilla.

Hanke alkoi marraskuussa 2010 ja se kestää kolme vuotta. ReCoverin kokonaisbudjetti on noin 3,5 miljoonaa.

KUVAT:

Tarkasta satelliittikuvasta tehty metsän biomassakartta. (kuva: VTT)http://www.vtt.fi/img/news/2010/Tot_vol_1_5000_v2_crop.jpg

Maailman trooppiset sademetsät:
http://www.vtt.fi/files/news/2010/tropicalrainforests.pdf

 
Lisätietoja:

Tutkimusprofessori
Tuomas Häme
tuomas.hame@vtt.fi, puh. 020 722 6282

http://www.vtt.fi/news/2010/11302010_satelliittikuvat.jsp

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT Technical Research Centre of Finland is a leading multitechnological applied research organization in Northern Europe. VTT creates new technology and science-based innovations in co-operation with domestic and foreign partners. VTT’s turnover is EUR 280 million and its personnel totals 2,900.