Tulikivi Oyj

Tulikivi Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 10.2.2011 klo 15:30 Tilinpäätöstiedote 1-12/2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:15 EET

- Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen veroja 0,7 (0,2) me.

- Liikevaihto vuonna 2010 oli 55,9 me (53,1 me v.2009), liiketulos -0,3 (-2,4) me ja tulos ennen veroja -1,0 (-3,3) me. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,06) euroa.

- Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 6,3 (4,8) me.

- Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 2,9 (3,7) me.

- Tulevaisuuden näkymät: Kasvavan myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä konsernin  vuoden 2011 liiketuloksen arvioidaan kasvavan edellisen vuoden tasosta ja liiketuloksen paranevan merkittävästi.

- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A-sarjan osakkeelle 0,0250 euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,0233 euroa/osake.

Tiedotteen uusi julkistamismenettely

Tulikivi Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa ja osavuosikatsauksensa jatkossa pörssitiedotteella siten, että pörssitiedotteeseen sisältyvät ne katsauksiin sisältyvät tiedot, jotka ovat omiaan vaikuttamaan osakkeen arvoon. Lyhentämätön tilinpäätöstiedote, johon sisältyy selostusosa ja taulukko-osa, on tämän tiedotteen liitteenä. Lisäksi se on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tulikivi.com. Uusi menettely perustuu Finanssivalvonnan standardin 5.2b muutoksen.

Avainluvut

 01-12/201001-12/2009Muutos, %10-12/201010-12/2009Muutos,%Liikevaihto55,953,15,316,615,66,4Liiketulos-0,3-2,487,50,80,3166,7Tulos ennen veroja-1,0-3,369,70,70,2250,0Tilikauden laaja tulos-0,7-2,470,80,50,50,0Osakekohtainen tulos-0,02-0,0666,70,010,010,0Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja2,93,7 Omavaraisuusaste, %37,039,4Nettovelkaantumisaste, % 68,159,4Sijoitetun pääoman tuotto, %-0,1-4,37,33,2

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen 

”Vuonna 2010 Tulikiven toimintaympäristö oli kaksijakoinen. Kotimaassa ja lähiympäristössä kysyntä kehittyi positiivisesti, kun taas Keski-Euroopan perinteisillä vientimarkkinoilla vallitsi alavireisempi tilanne. Vuoden kuluessa myynti painottui ennakoitua enemmän heikompikatteisiin tuotteisiin.  Kolmen viimeisen vuosineljänneksen tulokset olivat positiivisia, mutta ne eivät riittäneet kä&