Tampereen Yliopisto

Tuore kirja kysyy: Toimiiko kilpailu energiamarkkinoilla?

Lehdistötiedote   •   Syys 06, 2010 15:48 EEST

Toimiiko kilpailu energiamarkkinoilla?
Juuri ilmestynyt kirja Energiavalta on tutkimuksen puheenvuoro Suomessa kiivaasti käytävään energiakeskusteluun.
Kirja kysyy:
Toimiiko kilpailu Suomen energiamarkkinoilla?
Mikä on kansallisen energiapolitiikan liikkumavara suhteessa EU:hun?
Miten energiapolitiikan hallinnollisen sääntelyn lisääntyminen ja toimintaympäristön kansainvälistyminen ovat vaikuttaneet energiapolitiikan valtarakenteisiin?
Ovatko vanhat energiaeliitit säilyttäneet asemansa vallan ytimessä vai ovatko ympäristöviranomaiset ja -järjestöt kyenneet haastamaan niitä?
Kirja kartoittaa energiapolitiikan organisaatio- ja henkilöpohjaisia sisäpiirejä sekä vertaa energiaeliitin ja kansalaisten energiapolitiikkaa koskevia asenteita keskenään.
Kansalaiset pitävät henkilökohtaisia kulutusvalintoja jopa hyödyllisempänä keinona energiapolitiikkaan vaikuttamisessa kuin toimimista poliittisten, hallinnollisten tai joukkotiedotusinstituutioiden kautta. Päinvastoin kuin energiaeliitti, kansalaiset haluavat pikemminkin asiantuntijoiden kuin poliitikkojen vastaavan energiapoliittisesta päätöksenteosta.
Lisätietoja
Professori Ilkka Ruostetsaari, ilkka.ruostetsaari@uta.fi, p. 050 354 0525
Kirjan tiedot
Ilkka Ruostetsaari: Energiavalta. Eliitti ja kansalaiset muuttuvilla energiamarkkinoilla
http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=20519
Tampere University Press 2010
272 s., hinta 29 e
Arvostelukappaleet ja myynti
Tiedekirjakauppa Taju
Kalevantie 5, Tampere, avoinna ma - pe 9 - 16
PL 617, 33014 Tampereen yliopisto
Puh. 040 190 9800, taju@uta.fi, http://granum.uta.fi