Soprano

Tuore kysely: Joka kolmas suomalainen autoilija haluaa lisäopetusta

Lehdistötiedote   •   Syys 08, 2010 02:04 EEST

– Ministeri kommentoi kyselyn tuloksia tiedotteen lopussa –

Joka kolmas työmatkansa autolla ajava suomalainen ilmoittaa haluavansa lisäopetusta ja valistusta liikenteessä. Kaksi kolmasosaa vastaajista pitäisi verkkopalvelua hyvänä välineenä harjoitella liikennesääntöjä ja ajamista. Tulos ilmenee Soprano Oyj:n teettämästä Kansallisesta Työmatkaliikennetutkimuksesta. Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi elokuussa 2010 yhteensä 4794 henkilöä.

Autoilijat ovat valistuneen kriittisiä omista ajotaidoistaan. Vastaajista vain alle kolmannes antaa itselleen kouluarvosanaksi 9 tai 10. Suurin osa arvioi osaamisensa 7:n ja 8:n tasoiseksi. Liikennesääntöjen tuntemus on itsearvioinnin mukaan melko hyvällä tasolla (75 % arvioi tuntevansa liikennesäännöt melko hyvin). Vain joka neljäs sanoo tuntevansa liikennesäännöt erittäin hyvin.

Halutuimpana ratkaisuna lisäopetukselle toivotaan verkkopalvelua, jonka peräti 66 prosenttia vastaajista näkee hyvänä liikenneopetuksen välineenä.

– Suomalaiset haluavat itselleen ja lapsilleen lisää liikenneopetusta. Kaksi kolmesta suomalaisesta pitäisi hyvänä verkkopalvelua, jossa voisi harjoitella liikennesääntöjä ja ajamista. Tähän kutsuun kannattaisi nyt yhteiskunnan sekä alan yritysten ja järjestöjen nopeasti tarttua. Kansa käyttää nettiä kaikenlaiseen tiedonhakuun, miksei siis myös liikenneoppiin, kommentoi tuloksia Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen.

Lyhyt turvaväli ja punaisia päin ajaminen huolestuttaa autoilijoita. Yli 70 prosenttia vastaajista arvioivat näiden aiheuttavan eniten onnettomuustilanteita. Myös ylinopeus ja liikennemerkkien noudattamatta jättäminen lisäävät onnettomuuksia vastaajien mielestä.

Kiire, äkkipikaisuus ja väsymys ovat suurimmat riskit työmatkaliikenteessä

Kysyttäessä kuljettajan henkilökohtaisia riskitekijöitä, vastaajat arvioivat työmatkaliikenteen uhkatekijöiksi kiireen (81 prosenttia arvioi riskin suureksi tai erittäin suureksi). Toiseksi eniten vaaranpaikkoja aiheuttaa äkkipikaisuus (75 prosenttia) ja kolmanneksi eniten väsymys (71 prosenttia).
– Lähtötilanne liikennekulttuurin parantamiseksi on hyvä, koska suomalainen autoilija tunnistaa omakohtaiset vaaratekijät. Vaikeinta onkin oman käyttäytymisen muuttaminen, vaikka ongelma näyttää olevan tiedossa, sanoo Arto Tenhunen.
 
Koululaisten riskejä ovat ajaminen päin punaista, vaillinaiset liikennetaidot ja kevyen liikenteen väylien puute

Suurimmaksi riskiksi koululiikenteessä koetaan punaisia päin ajaminen (85 % arvioi riskin suureksi tai erittäin suureksi). Lasten puutteelliset liikennetaidot arveluttavat 74 % vastaajista ja lähes yhtä monta vastaajaa arvioi suurimmaksi riskiksi kevyen liikenteen väylien puutteen.
– Aikuiset haluavat lisää oppia liikenteeseen, mutta vähintään yhtä tärkeää on lasten opetus. Panostamalla pienten koululaisten liikenneopetukseen verkossa voisimme ehkä välttää osan onnettomuuksista ja ehkäpä juniorimme osaisivat liikennöidä aikuisena paremmin, Tenhunen toteaa.

Viestintäministeri Suvi Lindén kommentoi kyselyn tuloksia:

– Kansalaisten toiveet ovat taas edellä internetin sisällöntuottajia. Verkko voisi tosiaan olla erinomainen väline kerrata liikennesääntöjä ja harjoitella tilanteita liikenteessä. Hyvin toteutettu liikennepeli voisi innostaa lapsia ja heidän vanhempiaan käymään yhdessä läpi liikenteen pelisääntöjä. Esimerkiksi mopoautojen määrän kasvu muun liikenteen seassa luo uudenlaisia riskitilanteita, kuvailee viestintäministeri Suvi Lindén.

– Toivon, että Liikenneturva, alan järjestöt tai yritykset innostuisivat tuottamaan kansalaisten toivomaa sähköistä sisältöä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Sellaista hanketta julkinen valta voisi olla mukana rahoittamassa, jatkaa ministeri Lindén.

Kansallinen Työmatkaliikennetutkimus toteutettiin sähköisesti elokuussa 2010. Kyselytutkimukseen vastasi 4794 henkilöä. Vastaajista 52 % oli naisia ja 48 % miehiä.

Lisätietoja:
Arto Tenhunen, toimitusjohtaja, Soprano Oyj, gsm 0400 413314, arto.tenhunen(at)soprano.fi