Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tuoteväylä vauhdittaa keksintöjen kehittämistä ja kaupallistamista Etelä-Savossa

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 17:05 EET

Keksintösäätiön uusi Tuoteväylä-palvelu on lähtenyt Etelä-Savossa hyvin liikkeelle. Tuoteväylä auttaa yksityishenkilöitä ja aloittavia yrityksiä ideoiden ja keksintöjen arvioinnissa ja jalostamisessa liiketoiminnaksi. Tuoteväylä on toiminut maakunnassa vuoden 2010 alusta ja tähän mennessä Tuoteväylä-tiimissä on arvioitu jo lähes 100 ideaa.

Keksintösäätiön uusi Tuoteväylä-palvelu auttaa yksityishenkilöitä ja aloittavia yrityksiä ideoiden ja keksintöjen arvioinnissa ja jalostamisessa liiketoiminnaksi. Tuoteväylän ensiarvioinnin tehtävä on arvioida paikallisten keksintöjen ja ideoiden mahdollisuuksia synnyttää kannattavaa liiketoimintaa. Keksijän kannattaa ensin ottaa yhteyttä ELY-keskuksen keksintöasiamieheen tai Tuoteväylä-tiimin jäseneen, joka arvioi idean potentiaalia.

Jos ideassa nähdään mahdollisuuksia liiketoiminnaksi, se viedään Tuoteväylä-tiimin arvioitavaksi. Etelä-Savon Tuoteväylä-tiimiin kuuluu 8 ideoiden ja keksintöjen kehittämisen ja kaupallistamisen asiantuntijaa. He edustavat tutkimusta, elinkeinoelämää ja rahoittajia. ”Toivomme, että Tuoteväylän avulla Etelä-Savoon syntyy lisää uutta yritystoimintaa”, kertoo Etelä-Savon Tuoteväylä-tiimin vetäjä, keksintöasiamies Toivo Venäläinen. Tuoteväylä aloitti toimintansa Mikkelissä tammikuussa 2010 ja alku on ollut erittäin lupaava. Etelä-Savon alueen idearikkailta ihmisiltä on tullut tiimin arvioitavaksi jo lähes sata ideaa ja keksintöä.

”Pääsääntöisesti ehdotettujen ideoiden laatu on ollut hyvä. Keksinnöt ovat olleet hyvin erilaisia, teknisistä keksinnöistä innovatiivisiin palveluideoihin. Monella niistä on nähty olevan kaupallista potentiaalia, Venäläinen iloitsee. Toisaalta usein käy myös niin, että sama idea on jo jossain muualla keksitty tai sen toteuttaminen nykytekniikalla ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa. Tällaisessakin tapauksessa Tuoteväylä-tiimiltä saatu palaute on hyödyllistä, koska sen avulla idean esittäjä voi välttyä kuluilta, jotka myöhemmässä kehittämisvaiheessa todettaisiin turhiksi. Kannustan ottamaan meihin jatkossakin rohkeasti yhteyttä. Katsotaan sitten yhdessä, miten ideaa tai keksintöä kannattaisi jalostaa eteenpäin, Venäläinen kehottaa.

Ensiarvioinnista kehittämisvaiheeseen

Ne ideat ja keksinnöt, joilla katsotaan olevan mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla, ohjataan Keksintösäätiöön Tuoteväylän kehittämisvaiheeseen. Kansallista tai alueellista liiketoimintapotentiaalia omaavat ideat puolestaan ohjataan muille kehittämisapua ja rahoitusta tarjoaville tahoille.

Tuoteväylän toisessa vaiheessa keksijän tueksi kootaan asiantuntijoista koostuva kehittämistiimi, jota vetää liiketoiminnan kehittämispäällikkö Keksintösäätiöstä. Mukaan voi tulla myös yritystoiminnasta pitkään kokemusta hankkinut liiketoimintaosaaja, jonka osaaminen ja verkostot ovat usein korvaamattoman arvokkaita.

Kehittämistiimi auttaa keksijää esimerkiksi suunnittelemaan ja rakentamaan idealle sopivan liiketoimintamallin, hakemaan rahoitusta ja etsimään keksijälle oikeat yhteistyökumppanit. Alkavaa yrittäjää voidaan myös auttaa kokoamaan tuekseen sopivia osaajia, joiden kanssa varsinaista yritystoimintaa lähdetään pyörittämään.

Liikeidean kehittämisen lopputulos on valmis yritysaihio tai lisensointivalmis eli myytävissä oleva keksintö.

Tuoteväylä-tiimiin Etelä-Savossa kuuluvat seuraavat henkilöt:

Erkki Lappi, Ekin muovi Oy
Marjo Niittuaho-Nastolin, Miktech Oy
Jukka Paavilainen, Finnvera
Lasse Pulkkinen, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus
Jari Räihä, Etelä-Savon ELY-keskus
Vesa Saarinen, Etelä-Savon ELY-keskus
Rauno Suoniemi, Mäntyharjun kunta
Pekka Turkki, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Toivo Venäläinen, Etelä-Savon ELY-keskus

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Juha Jutila, Keksintösäätiö, p. 0400 108 607 tai
sähköposti juha.jutila(at)keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi