Aluehallintovirasto

Turvallisuus edistää harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta ja hyvinvointia

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 23:29 EET

Kolmannessa valtakunnallisessa harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaarissa käsiteltiin ns. Harva-alueiden tilannetta uusimman tiedon pohjalta. Pohdittiin, miten harvaan asuttujen alueiden omat voimavarat pystytään hyödyntämään nykyistä paremmin uusia toimintamalleja kehittämällä, kuultiin kylien turvallisuustyöstä sekä, miten paljon turvallisuusongelmat tulevat maksamaan.

Joensuussa, Pohjois-Karjalan rajavartioston tiloissa Onttolassa 16.-17.2. teemana oli SANOISTA TEKOIHN –TAVOITTEENA TURVALLISET, ELINVOIMAISET JA HYVINVOIVAT ALUEET.

Seminaarissa esiteltiin ja jaettiin harvaan asutuilla alueilla kehitettyjä hyviä käytäntöjä, kokemuksia ja oppeja. Seminaari auttoi myös paikallisten turvallisuustyöhön ja hyvinvointityöhön osallistuvien verkostoitumista. Seminaarin kärkiteemoina olivat kylätoiminta ja alueiden mahdollisuudet, ei niinkään ongelmat ja vastakkain asettelu taajamien kanssa.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta uusiman tiedon pohjalta tarkastelivat professori  Juhani  Laurinkari  ja projektipäällikkö Rauno Kuha. Maatilojen turvallisuuden merkityksestä puhui mm. vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen. Kylien turvallisuustyötä esittelivät projektipäälliköt Katja Harinen ja Eija Leppäjärvi. Pelastusjohtaja Seppo Lokka esitteli pelastuslaitoksen uusia toimintamalleja. Pudasjärven kehittämispäällikkö Mikko Kälkkäjä toi esimerkkejä pitkien etäisyyksien kunnan haasteista ja Pudasjärvellä tehdyistä erinomaisista ratkaisuista. Lapin aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Seppo Lehto, Lieksan sosiaalijohtaja Soile Syrjänen ja SPR:n projektipäällikkö Matti Ahtinen valottivat  mitä turvallisuusongelmienkorjaaminen maksaa meille kaikille ja kannattaako ehkäistä ennakolta. Joensuun kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Työpajoissa haettiin ratkaisuja kylätoimijoiden osallistumiseen turvallisuustyöhön, pelastustoimen ja poliisin palvelujen turvaamiseen harvaan asutuilla alueilla ja miten selvitään turvallisuustyöstäkin niukoilla resursseilla.

Ensimmäisen päivän puheenjohtajana toimi sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen, toisena päivänä ylijohtaja Elli Aaltonen. Sisäasiainministeri Anne Holmlund piti päätöspuheenvuoron.

Seminaarin yhteenvedoksi ylijohtaja Elli Aaltonen kokosi Harva-totuudet:

  1. Vähäiset voimavarat on yhdistettävä, esimerkkinä operatiivinen viranomaisyhteistyö Pohjois-Karjalassa ja Lapissa (ministeri Holmlundille 17.2. luovutettu Harva-raportti)
  2. Turvallisuuden minimin turvaamiseksi harva-alueita koskeva turvallisuusnormi ja sille resurssit
  3. Tiedottaminen – operatiivisille toimijoille tiedotusresurssit; tilannetietoisuuden tulee paikallistasolla olla hyvä
  4. Paikallisyhteisöjen merkitys - kylien kuuleminen kunniaan (Kuntalaki)
  5. Paikallisesti turvallisuustyöhön mukaan seurakunnat kansalaisjärjestöjen rinnalla
  6. Ohjelmien yhteensovittamista tarvitaan edelleen (Hallitusohjelma)
  7. Vapaaehtoistyö turvallisuuden tekijänä – EU:n vapaaehtoistyön vuosi meneillään

Itä-Suomen aluehallintovirastossa turvallisuus on toiminnan teemana vuosina 2010 – 2011.  Uusina avauksina syksyllä 2010 järjestettiin kansallinen turvallisuusfoorumi ja syksyllä 2011 on toisen foorumin vuoro. Turvallisuusteko 2010 - kunniakirjalla palkittiin Suur-Savon Sähkön käyttöpäällikkö Arto Nieminen. Maaliskuussa oppilasturvallisuutta käsitellään oppilaskuntien kanssa. Sisäisen turvallisuuden työryhmässä on aluehallintovirastona asiantuntijoiden lisäksi asiantuntijat maakuntaliitosta, Pohjois-karjalan rajavartiostosta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta sekä  ja Suomen Punaisesta Rististä.

Seminaarin esitykset ovat luettavissa SM:n sisäisen turvallisuuden sivustolla,
jonne pääsee tämän linkin kautta.

 

 
1. päivän puheenjohtajana toimi sisäasiainministeriön kansliapäällikkö
Ritva Viljanen

 


Seminaarin avasi Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen. Hän toimi myös seminaarin puheenjohtajana 2. seminaaripäivänä.

 


Seminaariesityksiä kuunneltiin tarkkaavaisena.

 


Seminaarin päätöspuheenvuoron piti sisäasianministeri Anne Holmlund.

 

Lisätietoja:
tiedottaja Ulla Hiltunen, p. 0400 578 880
Tarja Mankkinen, p 071 878 8370, sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö SM
 

ISAVI tiedote 16/2011