Valtioneuvosto

Turvapaikanhakijoiden vastaanottolaki voimaan 1. syyskuuta

Lehdistötiedote   •   Kesä 16, 2011 14:58 EEST

Hallitus esitti tänään 16.6. kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta annetun lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna. Vastaanottolaki tulee voimaan 1. syyskuuta, samanaikaisesti uuden kotoutumislain kanssa.

Uudella vastaanottolailla selkiytetään vastaanoton sääntelyä ja edistetään vastaanottopalveluiden yhdenmukaisuutta. Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevat säännökset säilyvät sisällöllisesti pääosin ennallaan. Laissa on säännökset muun muassa viranomaisten tehtävistä, vastaanottopalvelujen järjestämisestä, vastaanotosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, ilman huoltajaa olevien lasten edustamisesta ja henkilörekistereistä. Monia säännöksiä, muun muassa lasten majoittamista koskevia säännöksiä, on täsmennetty nykyisestä.

Hakijoille maksettava taloudellinen tuki irrotetaan yleisestä toimeentulotuesta. Jatkossa turvapaikanhakijoille maksetaan vastaanottorahaa, jonka suuruus on määritelty vastaanottolaissa. Aikuisten turvapaikanhakijoiden osalta tuki säilyy nykyisen suuruisena, mutta alaikäisille, ilman huoltajaa oleville lapsille maksetaan nykyistä pienempää käyttörahaa.

Lisätietoja laista saa sisäasiainministeriön verkkosivuilta: http://www.intermin.fi/

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Sanna Sutter, 071 878 8633