VR Group

Tutkimus: Ilmastonmuutos huolettaa – suomalaisilla vähän tietoa liikenteen ympäristövaikutuksista

Lehdistötiedote   •   Kesä 05, 2013 10:13 EEST

VR Groupin teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos huolettaa kahta kolmasosaa suomalaisista, mutta samaan aikaan ihmisten liikennettä koskevassa ympäristötietoisuudessa on puutteita. Halu tehdä ekologisia valintoja liikenteessä on kuitenkin olemassa.

Tutkimus paljastaa, että valtaosa suomalaisista oli hyvin tai jossain määrin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Tiedot erilaisista energiamuodoista ja omien valintojen vaikutuksesta liikenteessä olivat myös vajavaisia.

– Kaksi kolmasosaa tutkimukseen vastanneista on sitä mieltä, että julkisen liikenteen osuutta tulisi kasvattaa. Suomalaiset mieltävät junan liikennevälineistä ympäristöystävällisimmäksi, VR Groupin yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu sanoo.

Tuloksista kävi myös ilmi, että suomalaiset uskovat energian säästämisen olevan helpompaa asumisen yhteydessä kuin liikenteessä.

Liikenteen ympäristövaikutuksia ei tunneta

Lähes viidesosa tutkimukseen vastanneista ei tiennyt vesivoiman olevan uusiutuva energiamuoto. Myös 19 prosenttia naisista ja 10 prosenttia miehistä luokitteli virheellisesti maakaasun uusiutuvaksi energiaksi. Myös muissa tiedoissa on parantamisen varaa.

Vain viidennes vastaajista tiesi junaliikenteen käyttävän pääosin uusiutuvaa energiaa. Kaksi kolmesta vastaajasta arvioi junien tuottavan vähiten liikenteen hiilidioksidipäästöjä muihin välineisiin verrattuna. Suomalaisista 64 prosenttia olisi valmis korvaamaan yksityisautoilua muilla liikkumismuodoilla ja hoitamaan vain pakolliset ajot autolla.

– Tosiasia on, että raideliikenne kuluttaa vähemmän energiaa kuin muu liikenne, ja vesivoimalla kulkevilla sähköjunilla ei ole suoria ilmastolle haitallisia hiilidioksidipäästöjä lainkaan. Silti kymmenesosa miehistä olisi edelleen valmis kasvattamaan yksityisautoilun määrää. On huolestuttavaa, että liikenteen ja ilmastonmuutoksen yhteyttä ei ymmärretä, Lehtipuu pohtii.

Päätulokset tutkimuksesta:

  • 65 % suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Naiset ovat asiasta huolestuneempia kuin miehet.
  • 76 % mielestä liikenteen päästöillä on suuri tai kohtalaisen suuri vaikutus ilmastonmuutokseen.
  • 69 % vastaajista on sitä mieltä, että julkisen liikenteen osuutta tulisi nostaa.
  • Lyhyillä matkoilla mieluisin oman auton käyttöä korvaava liikkumistapa on pyöräily (63 % vastaajista), pitkillä matkoilla juna (56 %). 

Tutkimuksen tiedot kerättiin web-kyselynä 2.5.–5.5.2013 välisenä aikana YouGov Groupin kuluttajapaneelissa, vastaajia kertyi yhteensä 1009. Kohderyhmään kuuluvat 18–74-vuotiaat suomalaiset. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko painotettiin väestöä edustavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on ±2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen toteutti YouGov Finland.

Lisätietoja:
Yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu, VR Group, 040 862 2014

VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys.

VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama. Konserni toimii pääasiassa kotimaassa, mutta sillä on toimintaa myös ulkomailla, erityisesti Venäjällä ja Ruotsissa. Konsernissa työskentelee reilut 10 000 ammattilaista, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 1 437,8 miljoonaa euroa.

VR Groupin perustehtävänä on tarjota asiakkailleen korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä matkustamisen ja logistiikan palveluita. Infrarakentamisessa asiakkaiden tarpeisiin vastataan palveluilla, jotka kattavat hankkeiden koko elinkaaren.