Valtioneuvosto

Tutkimus maataloustuottajien yhteistyön järjestämisestä ilmestynyt

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2011 17:05 EET

Työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat

Kansallinen yleistason sääntely erilaisista maatalousalan tuottaja- tai toimialaorganisaatioista on vaikea perustella heikon juridisen ennustettavuuden vuoksi, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa tutkimuksessa.

Tutkimuksen johtopäätös on, että maataloustuottajien yhteistyötä säännellään laajasti EU-tasolla, ja tähän liittyvä kansallinen liikkumavara on melko pieni. Kansallisella sääntelyllä voitaisiin kuitenkin edistää jonkun määrätyn maataloussektorin tiettyjä yhteistyömuotoja silloin, kun niillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Tarve selvittää kilpailulain ja maataloussäännösten välistä suhdetta heräsi, kun laadittiin uutta 1.11.2001 voimaan tullutta kilpailulakia. Ministeriöt tilasivat tutkimuksen kansallisen kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen soveltamisesta maataloustuottajien ja heidän yhteenliittymiensä yhteistoimintaan sen jälkeen, kun maa- ja metsätalousministeriö valmisteli luonnosta maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioita koskevaksi hallituksen esitykseksi.

Tutkimus on tehty voimassa olevan EU:n kilpailu- ja maataloussääntelyn pohjalta. Maataloustuottajien heikoksi koettua asemaa ja eri mahdollisuuksia sen vahvistamiseksi kuitenkin pohditaan jatkuvasti EU-tasolla. Komissio onkin juuri julkaissut ehdotuksen yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi, ja se käsittelee myös maataloustuottajien väliseen yhteistyöhön liittyvää sääntelyä. Uudistus saattaa voimaan tullessaan antaa aihetta arvioida tutkimuksen kohteena olevaa asiaa joiltakin osin uudelleen.

Tutkimuksen toteuttivat OTT, KTL Vesa Silaskivi ja OTM Anu Monto asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy:stä.

Tutkimus on luettavissa osoitteessa http://www.tem.fi/julkaisut.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen, TEM, puh.  010 606 3271

neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, MMM, puh. 09 160 54249

hallitussihteeri Tarja Sinivuori-Boldt, TEM, puh. 010 604 7014