Valtioneuvosto

Tutkimus: Suomella hyvät lähtökohdat synnyttää edelläkävijämarkkinoita

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2010 22:13 EEST

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tekesin yhteistiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Tekes ovat selvittäneet Euroopan unionin edelläkävijämarkkina-aloitteen hyödyntämistä kehitettäessä Suomeen innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Tutkimuksen mukaan Suomella on hyvät lähtökohdat synnyttää edelläkävijämarkkinoita ja vahvistaa näin asemaansa yhtenä maailman innovatiivisimmista talouksista.

EU:n edelläkävijämarkkina-aloite pyrkii luomaan Eurooppaan uudella tavalla innovaatiotoimintaan kannustavan toimintaympäristön. Yritysten toimintaedellytyksiä yritetään parantaa vahvistamalla innovatiivisten ratkaisujen kysyntää usein eri keinoin.

Lainsäädäntöä on tarkoitus uudistaa sellaiseksi, että se kannustaa yrityksiä innovaatioihin. Tavoitteena on myös rohkaista julkista sektoria hankkimaan lisää innovatiivisia ratkaisuja sekä parantaa uusien tuotteiden ja palvelujen yhteensopivuutta ja markkinointimahdollisuuksia standardeilla.

EU-aloite kattaa kuusi aihe-aluetta, jotka ovat sähköiset terveyspalvelut, biotuotteet, kierrätys, kestävä rakentaminen, uusiutuvat energialähteet ja suojatekstiilit. Tutkimuksessa selvitettiin näitä alueita kansallisesta näkökulmasta. Lisäksi etsittiin laajemmin alueita, joilla olisi mahdollisuuksia kansallisiksi edelläkävijämarkkinoiksi. Samalla laadittiin kriteerit niiden arvioimiseksi eri näkökulmista ja selvitettiin edelläkävijämarkkina-alueiden edistämiseen tarvittavat toimenpiteet.

Sähköiset terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä puupohjainen biodiesel hyviä ehdokkaita

Tutkimuksen mukaan jokaisesta markkina-alueesta on löydettävissä osa-alueita, jotka ovat Suomen kannalta perusteltuja ehdokkaita edelläkävijämarkkinoiksi. Tällaisia ovat muun muassa kansalaisten sähköiset terveys- ja hyvinvointipalvelut ja puupohjainen biodiesel.

Suomi ei voi kuitenkaan olla edelläkävijä kaikilla markkina-alueilla, vaan on tehtävä kansallisia valintoja. Markkinapotentiaali ei yksistään riitä päätöksen tekemiseksi. Koska kyse on julkisista toimista markkinoiden edistämiseksi ja synnyttämiseksi, valintaan liittyy erottamattomasti myös vaatimus alueen yhteiskunnallisesta strategisesta merkittävyydestä.

Edelläkävijämarkkinoihin liittyy merkittävää taloudellista ja yhteiskunnallista potentiaalia. Sen hyödyntämiseksi tarvitaan kykyä tunnistaa lupaavimmat alueet. Markkinoiden syntyminen edellyttää selkeitä ja kunnianhimoisia tavoitteita, päätöstä siitä, millä markkinoilla Suomi aikoo olla edelläkävijä ja millä toimenpiteillä tämä saavutetaan. Tarvitaan myös määrätietoisesti johdettu toimeenpano sekä tiivistä yhteistyötä hallinnonalojen ja muiden toimijoiden välillä.

Kaikkialla Euroopassa etsitään ratkaisuja kasvaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten ilmastomuutos, väestön ikääntyminen ja energiakysymykset. Komissiossa valmisteilla olevan innovaatiounionin keskipisteenä on näihin haasteisiin vastaaminen innovaatioiden avulla. Tarvitaan myös kansallisia päätöksiä. Tämä tutkimus antaakin erinomaisen pohjan valmistella käytännön ehdotuksia edelläkävijämarkkinoiden edistämiseksi kansallisesti.

Tutkimus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa numerolla 54/2010. Se on luettavissa ministeriön http://www.tem.fi/index.phtml?C=98033&s=2086&xmid=4431

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Petri Lehto, TEM, puh. 010 606 3218

johtaja JariRomanainen, Tekes, puh. 010 605 5703