AC-Sanafor

Tutkimus: Tytöt suhtautuvat rahaan poikia käytännöllisemmin

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 22:33 EEST

Tyttöjen ja poikien näkemykset rahan käyttökohteista eroavat selvästi toisistaan. Tytöt suhtautuvat rahaan varsin käytännöllisesti, kun taas pojat näkevät rahan usein rikastumisen välineenä. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, jossa kartoitettiin 6-12 -vuotiaiden lasten käsityksiä rahasta ja sen kiertokulusta, sekä lasten tapoja käyttää omia rahoja. Tutkimuksen tilasi Suomen Rahapaja Oy.

 

Tutkimuksen mukaan lapsilla on selkeä käsitys siitä, mitä kautta raha päätyy käyttöömme: 66 prosentin mielestä rahaa saa töistä, ja 50 prosentin mielestä raha tulee pankista tai automaatista.

”No töistä, voi tulla pankistakin ihan hyvin. Tai jos ostaa syömistä niin saa vaihtorahaa”, eräs kolmasluokkalainen poika vastasi. Vanhemmilla koululaisilla korostui työn merkitys rahan lähteenä. Lapsista 15 prosenttia ajatteli, että rahaa saa veikkauspeleistä.

Suurin osa lapsista, neljä viidestä, uskoi rahapajan valmistavan rahat koneilla. Noin kymmenen prosentin mielestä rahaa oli jo niin paljon maailmassa, ettei sitä enää tarvitse valmistaa.

Raha on rikastumista varten?

Tyttöjen mielestä rahaa käytetään elämiseen: yhdeksän kymmenestä tytöstä vastasi, että raha on esimerkiksi ruuan ja vaatteiden ostamiseen. Pojista sen sijaan kolmannes näki rahan rikastumisen välineenä.

”Tytöillä on poikia käytännöllisempi suhtautuminen rahaan. Tytöistä myös lähes puolet piti hyväntekeväisyyttä yhtenä rahankäytön kohteena. Pojista alle kolmannes valitsi tämän vaihtoehdon”, sanoo Tina Wessman, tutkimusyhtiö Qualitems Oy:n toimitusjohtaja. Tytöt ja pojat pitivät kuitenkin säästämistä yhtä tärkeänä.

Karkit, herkut ja lelut laittavat lasten kolikot takaisin kiertoon

Suurimmalla osalla (95 prosenttia) koululaisista on käytössään omaa rahaa, jota he ovat käyttäneet. Eniten rahaa käytetään karkkien ja herkkujen ostamiseen (82 prosenttia), lelujen ja pelien ostamiseen (75 prosenttia), keräilykohteisiin (36 prosenttia) sekä huvitteluun (34 prosenttia).

Pojat ostavat usein leluja ja pelejä (80 prosenttia vrs. 69 prosenttia), kun taas tytöt käyvät huvittelemassa (42 prosenttia vrs. 29 prosenttia). ”Ikä vaikuttaa luonnollisesti siihen, mihin rahaa käytetään. Vanhemmilla lapsilla korostuu selvästi lahjojen ja vaatteiden osto sekä harrastukset”, sanoo Wessman.

Suomen Rahapaja Oy ja tiedekeskus Heureka avasivat 20.10.2010 rahanvalmistuksesta kertovan Kolikon tie -näyttelyn. Näyttely avattiin osaksi Heurekan päänäyttelyä Suomen Rahapajan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Lisätiedot:

Henna Karjalainen

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Suomen Rahapaja Oy

Puh. 050 5759 197

henna.karjalainen@mint.fi

Tina Wessman

Toimitusjohtaja

Qualitems Oy

Puh. 040 732 6523

tina.wessman@qualitems.fi

Lasten käsityksiä rahasta -tutkimuksen toteutti Suomen Rahapajan toimeksiannosta Qualitems Oy. Syys-lokakuussa 2010 toteutetun tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin syvähaastatteluja (joista tiedotteen lainaukset). Tutkimuksen toisen vaiheen muodosti valtakunnallinen internet-tutkimus (n=239). Lasten vanhemmat antoivat suostumuksensa lasten haastattelemiselle ja kyselyihin vastaamiselle internetissä.