Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tuusulan asfalttitehtaan kehittämisen YVA-menettely saatu päätökseen

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 22:50 EET

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut lausuntonsa Lemminkäinen Infra Oy:n Tuusulan asfalttitehtaan kehittämisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Asfalttitehtaan kehittämishankkeessa on tarkoitus kasvattaa tehtaan asfaltin valmistuskapasiteettia nykyisen luvan mukaisesta 400 000 tonnista vuodessa 600 000 tonniin vuodessa ja erityisesti kasvattaa kierrätysasfaltin hyödyntämistä nykyisestä 20 000 tonnista vuodessa 300 000 tonniin vuodessa.  

Selostuksen mukaan merkittävimmät asfalttitehtaasta koetut haitat olivat haju- ja pölyhaitat, melu sekä liikenteelliset ongelmat. Haittoihin ovat Lemminkäinen Infra Oy ja lähiseudun asukkaat etsineet YVA-menettelyn aikana yhteistyössä ratkaisuja, mutta erityisesti hajuhaittoja on erittäin vaikea torjua. Melu- ja pölyhaittoihin on ainakin väliaikaisesti tulossa kohennusta, sillä kallion louhinta ja murskaus loppuvat alueella vuoden 2011 aikana. Myöhemmin alueen melu- ja pölytilanteeseen sekä liikenteeseen vaikuttaa läheisen Focus-alueen louhinta- ja murskaussuunnitelmien toteutuminen.

YVA-selostus on ELY-keskuksen mielestä perusteellinen ja sisältää tarpeelliset tiedot lupamenettelyjä varten. ELY-keskus kiinnitti huomiota suunniteltuihin toiminta-aikoihin, jotka ovat nykyistä pidemmät. Murskaustoiminnan osalta toiminta-ajat eivät ole kaikilta osin nykyisen lainsäädännön mukaisia. Lisäksi perusteellisempaa tarkastelua kaivattiin hulevesien käsittelystä ja niiden vaikutuksista pintavesistöihin. Tarkistustarpeita oli myös vaikutusten seurantaohjelmassa mm. pohjavesivaikutusten seurannan osalta. 

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto päättää Tuusulan asfalttitehtaan YVA-menettelyn. Tämän jälkeen Lemminkäinen Infra Oy voi hakea toiminnalle tarvittavan ympäristöluvan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.   

 Lisätietoja:

  •  Timo Kinnunen p. 040 5173454, Uudenmaan ELY-keskus