Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriöltä kannustuskirje 55-vuotiaille yrittäjille

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 17:06 EEST

Suuriin ikäluokkiin kuuluvien yrittäjien ikääntyminen muodostaa alkaneella vuosikymmenellä merkittävän haasteen. Lähes puolet suomalaisista yrittäjistä on jo yli 50-vuotiaita. Kuudennes yrittäjistä eli noin 40 000 on jo yli 60-vuotiaita. Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan jo lähes puolet omistajanvaihdosta harkitsevista yrittäjistä kokee jatkajan löytämisen ongelmalliseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt 30.9.2010 tänä vuonna 55 vuotta täyttäville yrittäjille kirjeen, jolla kannustetaan yrittäjää jatkamaan menestyksekästä yritystoimintaan vielä monena vuotena jatkossakin. Kirjeen mukana on myös opas, joka neuvoo yrittäjää yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sitten, kun omistajanvaihdoksen aika koittaa. Kirje ja opas on lähetetty noin 11 000 yrittäjälle.

- On tärkeää, että yrityksemme kehittyvät myös tulevina vuosina ja säilyttäisivät jo saavutetun kilpailukykynsä myös tulevaisuuden jatkajien toimesta. Hyvien ja elinkelpoisten yritysten jatkaminen on myös yhteiskunnan intressissä, yrityskauppa on varteenotettava vaihtoehto yrityksen perustamisen rinnalla, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

Onnistunut omistajanvaihdos edellyttää pitkäjänteistä suunnitelmaa. Selkeän ja ajoissa tehdyn suunnitelman rakentaminen vaikuttaa osaltaan myös yrittäjän omaan jaksamiseen. On tärkeää, että yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdokset tapahtuvat dynaamisesti ja yrityksen menestyksekkään jatkon turvaavalla tavalla. Kirjeen tarkoituksena on herätellä näitä ajatuksia yrittäjissä, vaikka perheen sisäiset sukupolvenvaihdokset tai omistajanvaihdokset perheen ulkopuolelle eivät olisikaan suunnitelmissa ihan lähivuosina.

Oppaan keskeisenä tavoitteena on antaa yrittäjille tietoa oman ja yritystoiminnan tulevaisuuden rakentamisen ja suunnittelun tueksi. Siihen on koottu keskeisimmät omistajanvaihdoksiin liittyvät asiat. Oppaasta löytyvät myös alueellisten neuvontapalvelujen yhteystiedot.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 010 606 3500

ohjelmajohtaja Marjaana Aarnikka, TEM, puh. 050 338 4350

projektipäällikkö Tapani Kaskela, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 050 303 9000