Valtioneuvosto

Työeläkelainsäädännön yrittäjämääritelmä laajenee

Lehdistötiedote   •   Syys 10, 2010 17:02 EEST

Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yrittäjämääritelmää ehdotetaan laajennettavaksi siten, että yrittäjänä pidettäisiin myös osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia yrityksen osakkeista tai jolla yksin on yli 30 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Muutosesitys liittyy hallitusohjelman mukaiseen yrittäjien sosiaaliturvan kehittämiseen.Esityksen tavoitteena on tuoda yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain sekä yrittäjiä koskevien muiden lakisääteisten sosiaaliturvaetuuksien piiriin ne yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevät henkilöt, jotka omistavat yksin merkittävän osan yrityksestä tai heillä on merkittävä osa sen määräämisvallasta.

Yrittäjämääritelmän laajentamisen myötä noin 8 000 henkilöä tulisi yrittäjän eläkelain ja noin 400 henkilöä maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutetuiksi. Lisäksi noin 10 000 nykyisin työntekijän eläkelain mukaan vakuutetuista, johtavassa asemassa olevista työntekijään rinnastettavista henkilöistä siirtyisi yrittäjän eläkelain piiriin.

Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä perjantaina 10. syyskuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa se eduskunnalle samana päivänä. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2011. Lakien voimaantulosäännöksissä olisi kuitenkin siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat lakien voimaan tullessa työntekijän eläkelain tai merimieseläkelain mukaisesti työntekijään rinnastettuina henkilöinä vakuutettujen siirtymistä yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain soveltamisalan piiriin. Tämä tapahtuisi siirtymäsäännösten mukaan viimeistään 1.1.2014.

Lisätietoja Hallitussihteeri Maritta Hirvi, puh. 09 160 74338, etunimi.sukunimi@stm.fi