Valtioneuvosto

Työelämän laatu nousuun hyvällä johtamisella

Lehdistötiedote   •   Joulu 12, 2011 23:36 EET

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Työterveyslaitos tiedottavat Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa johtamisen kehittämisverkoston, joka luo, kokoaa ja levittää hyvän johtamisen käytäntöjä ja esimiestaitoja työpaikoille.

Hyvällä johtamisella ja esimiestaidoilla on suuri merkitys työelämän laatuun, työurien pidentämiseen ja työn tuottavuuteen. Tämä on kirjattu myös hallitusohjelmaan, johon johtamisen kehittämisverkosto perustuu.

"Ammattimainen ja oikeudenmukainen johtaminen lisää työhyvinvointia ja työn hallintaa, mikä motivoi jaksamaan ja jatkamaan työssä. Johtaminen on aina esimiehen ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Hyvä johtaja on tiennäyttäjä: hän opastaa, innostaa ja antaa tukea silloinkin, kun kaikki ei mene aivan putkeen " sanoo sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, joka toimii verkoston johtoryhmän puheenjohtajana.

"Hallitus haluaa parantaa varsinkin ikäjohtamista. Sillä tarkoitetaan ikään liittyvien tekijöiden huomioon ottamista päivittäisessä johtamisessa niin, että kaikenikäiset työntekijät voivat saavuttaa sekä organisaation että omat tavoitteensa. Julkiselle sektorille luomme toimivat, hyvän johtamisen laatukriteerit"

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa, Työterveyslaitos organisoi Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaaman kehittämisverkoston käytännön organisoinnista vastaa Työterveyslaitos.

"Jotta työurien pidentäminen onnistuisi alusta, keskeltä ja lopusta, esimiehet tarvitsevat ymmärrystä ja työkaluja eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten johtamiseen" muistuttaa Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainio.

Keinoja ja työkaluja on jo olemassa, ne pitää vain osata ja haluta ottaa arjen toiminnassa käyttöön. Mutta myös uusia keinoja tarvitaan.

Verkosto on avoin kaikille johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille Verkostoon voivat liittyä kaikki ne tahot, jotka voivat vaikuttaa työpaikkojen johtamiseen ja esimiestyöhön yksityisellä ja julkisella sektorilla. Mukana oleminen sitouttaa ja motivoi edistämään hyvän johtamisen juurruttamista.

"Verkosto on herättänyt runsaasti kiinnostusta, ja olemme saaneet useita yhteydenottoja. Tarkoituksena onkin hyödyntää mahdollisimman pitkälle jo olemassa olevia verkostoja ja osaamista" kertoo verkoston suunnittelusta vastaava toiminta-alueen johtaja Guy Ahonen Työterveyslaitoksesta.

Johtamisverkoston tavoitteena on myös tarjota esimiehille koulutusta nykyistä tasapuolisemmin. Koulutusta täytyy olla saatavilla toimialasta ja paikkakunnasta riippumatta.

"Toivomme, että mukaan verkostoon lähtevät myös ammattiin valmistavat ja täydennyskoulutusta antavat tahot" sanoo verkoston operatiivista toimintaa johtava Päivi Husman Työterveyslaitokselta.

Miten verkostoon pääsee mukaan? Johtamisen kehittämisverkostosta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Päivi Husmaniin.

Verkoston oma sivusto avataan tammikuussa 2012 osoitteessa www.ttl.fi/johtamisverkosto. Sivusto on kaikille avoin, ja sen kautta voi jatkossa ottaa verkoston vetäjiin yhteyttä ja lähettää ideoita verkoston kehittämiseksi.

Lisätietoja Osastopäällikkö Raimo Ikonen, puh.            09 160 73194      etunimi.sukunimi@stm.fi
Tiedolla vaikuttaminen -toiminta-alueen johtaja Guy Ahonen, puh.             030 474 2745       tai            050 047 7727      etunimi.sukunimi@ttl.fi
Teemajohtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos, puh.            030 474 2613       tai             040 576 1314      ,etunimi.sukunimi@ttl.fi