Studentum.fi

Työelämäpainotteisella opintojen ohjauksella tutkintojen keskeyttämiset vähentyisivät

Lehdistötiedote   •   Maalis 21, 2012 10:40 EET

Korkea keskeyttämisten sekä koulua vaihtaneiden määrä kertoo juuri tästä ongelmasta – mikäli heti ensimmäinen opiskelupaikka olisi se itselle juuri sopivin ja kiinnostavin, tutkinnon loppuun suorittaneiden määrä saataisiin kasvuun. Nämä tulokset käyvät ilmi Suomen käytetyimmän koulutussivuston Studentum.fi:n suorittamassa vuosittaisessa tutkimuksessa keväällä 2012. Yhteensä internet-pohjaiseen kyselyyn vastasi 2078 koulutuspaikan hakijaa.

Omia vahvuuksia vastaavaa koulutusta toivotaan löytyvän laajalti ympäri Suomea, sillä yli 40 prosenttia vastaajista ei ole valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle opintojen perässä. Suurilla paikkakunnilla asuvat nuoret ovat tässä paremmassa asemassa kuin pienemmillä paikkakunnilla asuvat, ja isojen oppilaitosyksiköiden muodostaminen jakaakin vahvasti mielipiteitä. Noin kolmasosa opiskelupaikkaa etsivistä kokee isojen oppilaitosyksiköiden parantavan ja laajentavan koulutusvaihtoehtoja. Samalla kuitenkin miltei yhtä suuri osa vastaajista uskoo suurien yksiköiden aiheuttavan sosiaalisia haittoja ja jopa haittaavan oppimista. Lähes yhtä moni näkee yhdistymisissä niin hyviä kuin huonojakin puolia. Tämä kertoo yhdistymisiin liittyvästä epävarmuudesta ja tiedon puutteesta.


Tietoa opiskelupaikoista etsitään aktiivisesti ja itsenäisesti internetin eri palveluista. Kuitenkin noin 63 prosenttia tutkimukseen vastanneista toivoo henkilökohtaisen ohjauksen määrän lisäämistä, kysyttäessä miten nuorta voisi parhaiten auttaa tulevaisuuden suunnittelussa.


Me Studentumilla koemme vastausten kertovan puutteista oppilaitosten opinto-ohjausjärjestelmässä, etenkin henkilökohtaisen neuvonnan ja työelämäpainotteisuuden osalta. Ohjauksen määrää lisäämällä on mahdollista tarttua sekä ongelmaan tutkintojen keskeyttämisissä että ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Opintojen työelämäkosketuksen kannalta vahvassa asemassa toimivat myös opiskeluaikaiset työharjoittelut, jotka koetaan hyvin tärkeäksi osaksi koulutusta. Harjoittelupaikkojen määrää tulisikin aktiivisesti lisätä ja harjoittelujen sisältöjä kehittää vastaamaan opittuja asioita”, kertoo Studentumin Suomen Maajohtaja Eveliina Koivunen.

Studentum on Pohjoismaiden käytetyin hakupalvelu yläasteen ja lukion jälkeisille opinnoille. Liikeideamme on auttaa oppilaitoksia löytämään opiskelijoita koulutuksiinsa. Tämä tapahtuu pääasiassa internet -hakupalvelumme ja yhteistyökumppaneidemme avulla. Studentum perustettiin vuonna 2001 kolmen opiskelijan voimin tarkoituksena auttaa tulevia opiskelijoita löytämään koulutuksensa. Tänä päivänä Studentum-konserni koostuu noin 95 työntekijästä.