Kela

Työhönpaluu voi tuoda jatkoaikaa sairauspäivärahaan

Lehdistötiedote   •   Kesä 03, 2011 10:57 EEST

Heinäkuusta alkaen työntekijä tai yrittäjä, joka on saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan, voi työhön palattuaan saada tarvittaessa jatkoaikaa sairauspäivärahaan. Sairauspäivärahan tarkoitus on tukea työhönpaluuta ja vähentää työnantajan taloudellista riskiä.

Kela maksaa sairauspäivärahaa saman sairauden vuoksi enintään 300 arkipäivältä. Jos työntekijä tai yrittäjä on tämän jälkeen palannut työhön, mutta sama sairaus edelleen aiheuttaa työkyvyttömyyttä yli 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen, Kela voi maksaa päivärahaa vielä 50 päivältä, vaikka sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt.

Sairauspäivärahan lisäpäivät maksetaan omavastuuajan jälkeen yhdessä tai useammassa jaksossa enintään 50 arkipäivältä. Tämän jälkeen Kela maksaa päivärahaa saman sairauden perusteella vasta, kun edellisestä työkyvyttömyysjaksosta on kulunut vuosi. Jos työkyvyttömyyden syynä on uusi sairaus, Kela voi maksaa päivärahaa, vaikka päivärahan enimmäisaika on aiemman sairauden vuoksi täyttynyt.

Lainmuutos koskee niitä henkilöitä, joiden työkyvyttömyys alkaa 1.7.2011 tai sen jälkeen.

Sairauspäivärahan jatkoajan arvioidaan koskettavan noin 1 500:aa työntekijää tai yrittäjää vuosittain.

Jos näyttää siltä, että työntekijä ei voi palata työhön, vaihtoehtoina ovat muun muassa kuntoutus, työkyvyttömyyseläke tai työttömyysturva.

Esimerkki: Laurilta on murtunut lonkka. Hänelle on tehty kaksi leikkausta kahden vuoden aikana. Leikkausjonojen ja leikkauksista toipumisen takia työkyvyttömyys on jatkunut niin pitkään, että Laurille on maksettu sairauspäivärahaa enimmäisajalta. Enimmäisajan täytyttyä Lauri on palannut työhön.

Neljän kuukauden työssäolon jälkeen Lauri joutuu vielä uuteen lonkkaleikkaukseen. Toimenpiteestä aiheutuu kuuden viikon työkyvyttömyys, joka alkaa 6.7.2011. Lauri saa tältä ajalta sairauspäivärahalle jatkoaikaa, koska työkyvyttömyys johtuu samasta lonkkamurtumasta ja Lauri on ehtinyt olla välillä töissä vähintään 30 arkipäivää. Sairauspäivärahan jatkoajalle on kuitenkin uusi 10 päivän omavastuuaika. Jos työnantaja maksaa Laurille palkkaa työkyvyttömyyden ajalta, Kela maksaa päivärahan työnantajalle.

Lisätietoja asiakkaille:
Palvelunumero sairastamiseen liittyvissä asioissa,
ma–pe klo 8–18, puh. 020 692 204

www.kela.fi/sairastaminen

Tiedote ruotsiksi www.fpa.fi/aktuellt