Koulutus.fi

Työkaverit kannustavat jaksamaan

Lehdistötiedote   •   Kesä 13, 2011 12:20 EEST

Kysyimme toukokuun 2011 ajan työelämän koulutusten haku- ja palvelusivusto Koulutus.fi:ssä (www.koulutus.fi) ”Mikä motivoi sinua eniten työssäsi?”. Sama kysymys esitettiin myös Koulutus.fi:tä vastaavien brittiläisen ja ruotsalaisen sivuston käyttäjille, ja yhteensä vastauksia kertyi 1658.

Mielenkiintoista on, että eri maiden tulokset poikkeavat huomattavasti toisistaan.
Suomalaisista vastaajista joka kolmas (31 %) pitää ihania työkavereita suurimpana motivaation lähteenään työssä. Toiseksi tärkeimpänä (28 %) pidetään palkkaa. Henkilökohtaista kasvamista ja koulutusmahdollisuuksia tärkeimpänä motivaattorina pitää vajaa neljännes (16 %) vastanneista. Lähes yhtä suosittu motivoija (15 %) on tunnustuksen saaminen ja palkitseminen. Ainostaan joka kymmenes on sitä mieltä, että hyvä esimies on työpaikalla tärkein motivaation lähde.


Ruotsalaisille tärkeintä on palkka

Ruotsalaisten ja brittien vastaukset eroavat melko radikaalisti toisistaan: Iso-Britannian työelämän koulutusportaalin, www.findcourses.co.uk, käyttäjistä huomattava osa (80 %) nostaa työkaverinsa tärkeimmälle sijalle työmotivaation lähteenä. Brittivastaajista vain 15 % pitää tärkeimpänä kannustimena palkkaa ja muita vaihtoehtoja kannattaa vain ani harva (1-2 %).


Ruotsalaiset ovat puolestaan täysin toista mieltä. Ruotsalaisvastaajista lähes puolet (42 %) kertoo palkan olevan tärkein motivaation lähde vajaan kolmasosan (28 %) pitäessä kollegojaan tärkeimpänä motivaattorina. Ruotsalaisista reilulle kymmenykselle (14 %) tärkeää on myös henkilökohtainen kehitys.


-  Ovatko ruotsalaiset rahanhimoisempia kuin britit ja suomalaiset vai onko heillä heikompi palkkataso? Siihen emme pysty vastaamaan näiden kysymysten avulla. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että motivointitekijät eri maissa vaihtelevat näin suuresti, pohtii Koulutus.fi:n viestintäpäällikkö Eveliina Taipale.

Työkavereiden nostaminen etusijalle korostaa työviihtyvyyden tärkeyttä työpaikoilla ja työssä jaksamisessa. Kun ihminen viihtyy työpaikallaan ja kokee työnsä merkitykselliseksi, hän saavuttaa parhaat tulokset ja kantaa vastuuta toiminnastaan. Työviihtyvyyden kohottamiseksi organisaatiot osallistuvatkin nykyään aktiivisesti esimerkiksi työntekijöiden vapaa-ajan harrasteiden tukemiseen ja henkilöstön kouluttamiseen.


Koulutus.fi julkaisee joka kuukausi uuden Kuukauden Kysymyksen. Tutustu ja vastaa kesäkuun kysymykseen.

FindCourses Finland Oy
Koulutus.fi
Iso Roobertinkatu 21
00120 Helsinki
puh: 09-315 828 70
sähköposti: info@koulutus.fi
kotisivu: www.koulutus.fi
y-tunnus: 2342224-9

Linkit kyselyn tuloksiin:

Koulutus.fi:n tulokset (Suomi)
Utbildning.se:n tulokset (Ruotsi)
Findcourses.co.uk:n tulokset (Iso-Britannia)

Lisätietoja antaa:

Eveliina Taipale
Viestintäpäällikkö
eveliina.taipale@koulutus.fi
09-315 828 70
www.koulutus.fi

Koulutus.fi on 2009 lanseerattu työelämän täydennyskoulutusten tieto- ja hakupalvelu. Palvelussa on tietoa sadoista koulutuksenjärjestäjistä sekä yli 2.000 kurssista ja koulutuksesta ympäri Suomen. Koulutus.fi tarjoaa henkilökohtaista koulutusneuvontaa ja palveluita oikean koulutuksen löytämiseksi niin organisaatioiden henkilöstöosastoille kuin yksittäisille henkilöille. Sivuston kaikki palvelut ovat käyttäjille täysin maksuttomia.