Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Työllistämis- ja koulutusmäärärahat ovat loppumassa Pohjois-Savossa

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 16:42 EEST

Pohjois-Savon elinkeinoelämä ja työllisyystilanne ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan voimakkaan taantuman jälkeen. Työllisyyden paranemisen tueksi tarvitaan kuitenkin edelleen aktivoivia koulutus- ja työllistämispalveluita osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja työllisyysasteen kohottamiseksi. Pohjois-Savon alueen aktivointiaste on ollut taantuman jälkeenkin korkealla tasolla ja uusia työllistämispäätöksiä on tehty kuluvan vuoden aikana keskimäärin noin 600 henkilölle kuukaudessa.

Työllistämis- ja koulutusmäärärahat ovat kuitenkin tällä hetkellä vähissä Pohjois-Savon alueella eikä lisämäärärahaa todennäköisesti saada ainakaan ennen syksyä. Tämän vuoden tiukka määrärahatilanne on ollut tiedossa alkuvuodesta saakka työllistämismäärärahojen pienenevän kokonaiskehyksen vuoksi. Alkuvuoden aikana määrärahoja on jo kohdennettu alueella uudelleen ja linjauksia tiukennettu.

Tämänhetkisestä määrärahatilanteesta johtuen työttömiä voidaan työllistää palkkatuella vain silloin, kun työllistäminen rahoitetaan työmarkkinatuella tai työllistäminen tapahtuu erikseen rahoitetuissa työllistämishankkeissa. Jo käynnissä olevien palkkatukityösuhteiden rahoitus on turvattu. TE-toimistojen johtajien arvioiden mukaan työllisyysmäärärahalla rahoitettujen palkkatukipäätösten teko päättyy kesän aikana, ellei eduskunta myönnä tarkoitukseen lisärahoitusta.

Myös työvoimakoulutusta on jouduttu määrärahojen niukkuuden vuoksi karsimaan. Tärkeimpänä prioriteettina työvoimakoulutuksessa on turvata yritysten kanssa yhteishankintana rahoitettavien rekrytointikoulutusten järjestäminen.

Lähikuukausien aikana määrärahojen ehtyminen alentaa aktiivisen työvoimapolitiikan tasoa ja nostanee työttömyyttä ja pitkittää työttömyysjaksoja.

Lisätietoja:
ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0400 371 094

vs. yksikön päällikkö Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 570 982