Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Työllisyyspoliittisia avustuksia ELY-keskuksesta

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2011 15:08 EEST

Etelä-Pohjanmaan elinkeino, -liikenne ja ympäristökeskus on myöntänyt työllisyydenhoitoon työllisyyspoliittista avustuksia 734 000 euroa alkuvuodesta 2011. Avustus on tarkoitettu hankkeille joiden tavoitteena on selvittää työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä, työllistymisedellytyksiä sekä parantaa heidän työmarkkinavalmiuksia järjestämällä työmarkkinatoimenpiteitä ja työmahdollisuuksia sekä muita työllistymistä edistäviä palveluita. Hankkeet tekevät yhteistyötä alueen TE-toimistojen, kuntien ja yritysten kanssa.

Yhdessä eri viranomaisten ja palvelujen tuottajien kanssa kehitetään välityömarkkinoita, vapaiden työmarkkinoiden ja työttömyyden välillä olevaa työssäoloa, jonka avulla parannetaan vaikeassa työllistymistilanteessa olevien mahdollisuuksia sijoittua vapaille työmarkkinoille. Tavoitteena on luoda matalan osaamisen työpaikkoja ja parantaa palkkatuella tuetun työntekijän jatkotyöllistymismahdollisuuksia.

 

Myönnetyt avustukset:

Alajärven nuorisoseura ry / Työn iloa, 40 600€
Alavudenseudun työttömät ry / Tulevaisuus paja, 76 940€
Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys / AATU-projekti, 97 903€
Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys / Avaus, 142 175€
Jalasjärven kunta / Tuumasta toimeen, 41 450€
Jalasjärven kunta / Aarnoosta eteenpäin, 6 500€
Kauhavan työttömät ry / HÄJY – HÄrmänmaalla Jeesataan Yhteisvoimin, 64 356€
Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry / Nuorille työtä ja aktiivisuutta, 30 987€
Seinäjoen kaupunki / Majakka, 21 850€
Seinäjoen seudun Kaks´kättä tuki ry / Pysty – PYSyvään TYöhön, 28 807€
Sotainvalidien veljesliiton EP:n piiri ry / Avustajat ammatilliselle uralle, 46 501€
Suomen omakotiliitto Pohjanmaan piiri ry / Asukasapu, 32 203€
Työllistymisen kehittämisyhdistys Pönkkä ry / Jatkumo, 103 350€

 Lue lisää työllisyyspoliittisesta avustuksesta ja hankkeista: Työllisyyspoliittinen avustus (pdf) 

 Lisätietoja:
Sara Honkaniemi, suunnittelija
Gsm 050-3967 606

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri
Työllisyyden ja osaamisen yksikkö
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa