Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Työllisyystilanne parani Lapissa vuonna 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 10:19 EET

Kehitystrendit:
-  Huhtikuusta lähtien työttömiä oli vähemmän kuin edellisenä vuonna – 
   työttömyyden väheneminen nopeutui loppuvuoden aikana
-  Avoimet työpaikat lisääntyivät
-  Nuorten työttömyyden kasvu taittui kesällä ja väheni loppuvuodesta jo 
    enemmän kuin kokonaistyöttömyys
Osalla työttömistä työttömyysjaksot ovat pidentyneet ja pitkäaikais-
    työttömyys lisääntyi  

 

Työttömyyden kehitys kääntyi Lapissa positiivisemmaksi alkuvuoden 2010 aikana ja oli koko vuoden parempi kuin koko maassa. Työttömyyden vuositason kasvu pysähtyi Lapissa maaliskuussa ja huhtikuusta lähtien työttömiä oli vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Työttömyyden väheneminen vahvistui loppuvuoden aikana. Joulukuussa työttömiä oli lähes 1 500 (-11,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Joulukuun lopussa alitettiin myös vuoden 2008 vastaavan ajankohdan työttömien määrä.

  Kuvio: Työttömät Lapissa kuukausittain vuosina 2005 - 2010

 

Työttömiä työnhakijoita oli Lapissa vuonna 2010 keskimäärin 11 575, mikä on 650 (-5,3 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koko maassa työttömiä oli suunnilleen saman verran kuin vuonna 2009. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa vuonna 2010 keskimäärin 13,7 %, alin Pohjois-Lapissa (12,4 %) ja korkein Itä-Lapissa (18,0 %). Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikissa seutukunnissa.

Työllisyystilanteen paraneminen näkyi työpaikkojen lisäyksenä. Vaikka työ- ja elinkeinohallinnon sähköinen palvelu www.mol.fi on Suomen suosituimpia internetsivuja, kaikki avoimet työpaikat eivät ole haettavina TE-toimistojen kautta. Lapin TE-toimistoihin ilmoitettiin viime vuoden aikana 16 500 avointa työpaikkaa, mikä on lähes 3 700 enemmän kuin edellisenä vuonna. Avoimia työpaikkoja oli eniten puhelinmyynti- ja markkinointitehtävissä, metalliteollisuudessa, terveyden- ja sairaanhoidossa, opetusalalla, rakennustyössä sekä erilaisissa matkailualan tehtävissä. Edellisvuotta parempi kesätyöpaikkatilanne näkyi erityisesti teollisuuden työpaikkojen lisääntymisenä Kemi-Tornion alueella.

TE-toimistot edistävät työllistymistä mm. kouluttamalla osaajia: työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistui viime vuonna keskimäärin noin 1 350 henkilöä. Vuoden aikana aloitti lisäksi työttömyysetuudella omaehtoisen koulutuksen yli 700 henkilöä.

Nuoria alle 25-vuotiaita oli vuonna 2010 työttömänä keskimäärin 1 680. Nuorten työttömyyden kasvu hidastui kevään aikana ja kesäkuusta lähtien nuoria työttömiä oli vähemmän kuin vastaavana kuukautena vuotta aiemmin. Loppuvuodesta nuorten työttömyys jo väheni hieman kokonaistyöttömyyttä voimakkaammin. Nuorista työttömistä lähes kahdella kolmasosalla oli ammatillinen koulutus. Suurin osa Lapin nuorista työttömistä (80 %) oli Rovaniemen ja Meri-Lapin TE-toimistojen alueella.

Työmarkkinatilanteen paraneminen näkyi myös alkaneiden työttömyysjaksojen vähenemisenä ja päättyneiden työttömyysjaksojen keston lyhenemisenä. Alkaneista työttömyysjaksoista 75 % päättyi kolmen kuukauden kuluessa. Toisaalta osalla työttömistä työttömyysjaksot ovat pidentyneet. Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömänä olleet) määrä lisääntyi vuonna 2010. Yli vuoden työttöminä olleita oli keskimäärin vajaat 1 800 henkilöä, joista noin puolet oli yli 55-vuotiaita.

Työttömyys tulee edelleen alenemaan tämän vuoden aikana ja työttömien määrä voi jo alittaa lamaa edeltävän vuoden 2008 tason. Nuorten työhön pääsy on erityisen tärkeätä. Lappilaiset yritykset ovatkin työllistäneet nuoria enenemässä määrin, esim. viime vuoden toukokuussa käyttöön otetun Sanssi-kortin avulla työllistyi viime vuonna noin 200 lappilaista nuorta. 

Lapissa tarvitaan osaajia lähivuosina mm. kaivosalalle, palveluammatteihin, rakentamiseen, metalliteollisuuteen sekä terveydenhuoltoon.

Lisätietoja:
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri –vastuualue
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, puh. 040 583 4615