Valtioneuvosto

Työnantajavelvoitteiden sähköinen palvelu laajenee

Lehdistötiedote   •   Syys 28, 2010 00:35 EEST

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA päätti kokouksessaan 21.9.2010 puoltaa työnantajavelvoitteiden sähköisen palvelun kehittämistä eräillä vuoden 2011 alusta käyttöön tulevilla osa-alueilla. Palvelu on tarkoitettu pientyönantajille helpottamaan palkanmaksun ja sen yhteyteen liittyvien työnantajan toistuvien tapahtumien ja velvoitteiden tekemistä tehokkaasti ja virheettömästi. Palvelu myös välittää tapahtumia ja tietoja eri osapuolille sähköisesti.

Palvelu (Palkka.fi) laajenee asteittain kattamaan mm. työnantajan resurssisuunnittelua ja muita palkkahallinnon tehtäviä sekä työsuhteen käynnistämisen ilmoitus- ja asiointipalveluja. Palvelun avulla vähennetään työllistämisen ja yrittäjyyden esteitä keventämällä työnantajan hallinnollista taakkaa ja automatisoidaan työnantajavelvoitteiden prosesseja. Palvelun avulla myös viranomaistyö tehostuu ja virheselvittely ja perusneuvontatyö vähenevät.

Palvelu liittyy sähköisen asioinnin ja demokratian kehittämisohjelmaan (SADe) kuuluvaan Työnantajan palvelukokonaisuuteen. Sen tavoitteena on tuottaa yrityksille, yhteisöille sekä työntekijöiden palkkaamista suunnitteleville tai työnantajina toimiville kotitalouksille monikanavaisia asiointi-, tieto- ja neuvontapalveluja työnantajuuden ja työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. Käyttäjille rakennetaan selkeä yhden käyttöliittymän kautta toimiva asiointi-, tieto- ja neuvontapalveluja tarjoava verkkopalvelu Yritys-Suomi.fi-portaalin yhteyteen. Päätös Työnantajan palvelukokonaisuuden toteutuksesta tehdään esiselvityksen valmistuttua vuoden 2010 lopussa.

KuntaIT käynnistää hankkeita kuntien kokonaisarkkitehtuurien kehittämiseksi

JUHTA päätti kokouksessaan puoltaa myös uusien KuntaIT-hankkeiden käynnistämistä. Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen arkkitehtuurin suunnitteluhankkeen tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehtoja. Lisäksi suunnitellaan alueellisten ja paikallisten terveydenhuollon toimijoiden liittymiskonseptia kansallisen terveysarkiston (KanTa) eArkisto-palveluun (sähköinen potilastiedon arkisto) osana terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria. Hankkeen avulla pyritään vähentämään kuntien päällekkäistä suunnittelutyötä eArkisto-palveluun liittymisessä sekä muodostamaan yhteisiä suosituksia liittymisen toteuttamiseksi.

Kuntien arkkitehtuuritoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on tukea kuntia kehittämään omaa kokonaisarkkitehtuuriaan toimintansa ja sitä tukevien tietojärjestelmäratkaisuiden hallinnan parantamiseksi. Kokonaisarkkitehtuurin avulla kunnat pystyvät entistä paremmin muodostamaan toiminnan tarpeista johdetut vaatimukset tietojärjestelmien kehittämistä ja hankintaa varten sekä kustannustehokkaammin kehittämään toimintaansa tukevia ratkaisuja ja hyödyntämään niissä kansallisia toteutuksia. Hankkeen toteutukseen otetaan aluksi mukaan noin 15 erikokoista kuntaa, jotta varmistetaan yhteisten tuotosten soveltuvuus erikokoisille ja eri rakenteisille kuntaorganisaatioille.

JUHTA puolsi myös SADe-ohjelman Oma terveys -palvelukokonaisuuden ja Etäpalvelut -tukipalvelukokonaisuuden siirtymistä esiselvitysvaiheeseen.

Lisätietoa:

ylijohtaja Silja Hiironniemi 09 160 33250
ohjelmapäällikkö Maire Ahopelto 09 160 33470 (SADe-ohjelma)
IT-johtaja Matti Franck 09 160 34950 (KuntaIT)
apulaisjohtaja Kalevi Heiliö, verohallitus 09 7311 3584 (palkka.fi)

http://www.vm.fi/sade
http://www.kuntait.fi/
http://www.palkka.fi/
http://www.yrityssuomi.fi/