Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Työpaikkoja avoinna Etelä-Savossa vuodentakaista vähemmän

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 22:20 EET

Lokakuun aikana Etelä-Savon TE-toimistoissa oli avoinna 739 työpaikkaa, mikä on 22 % vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Kuukauden lopussa avoimia työpaikkoja oli 274.                                   

Etelä-Savossa oli lokakuun lopussa työttömänä 7 252 henkeä eli 11 % työvoimasta. Työttömien määrä aleni vuodentakaisesta lähes 900:lla, mistä lähes puolet selittyy henkilökohtaisesti lomautettujen määrän alenemisella. Vuodentakaiseen verrattuna miehiä on Etelä-Savossa työttömänä yli 700 vähemmän. 

Koko maassa työttömiä oli lokakuun lopussa 242 800 eli saman verran kuin syyskuussa ja 26 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa koko maassa 9,3 %. 

Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa 1 644 eli 260 enemmän kuin vuosi sitten. Määrä on kasvanut Etelä-Savossa vuodentakaisesta 19 %, kun koko maassa lisäys on ollut 32 %. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli lokakuussa 3 018 ja yli 55-vuotiaita työttömiä 2 133 eli 31,5 % työttömistä. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 790, mikä on 50 vähemmän kuin syyskuussa ja 150 vähemmän kuin vuosi sitten.  

Työttömyysasteella mitaten paras työllisyystilanne Etelä-Savossa on Mäntyharjulla (7,4 %), Juvalla (7,4 %)  ja Pertunmaalla (7,8 %). Kaupungeista Pieksämäen työttömyysaste on 9,4 %, Mikkelin 9,7 % ja Savonlinnan 13,5 %. Savonlinnan TE-toimiston alueen kunnissa työttömyysaste on keskimäärin korkein eli 12,7 %.  

Lomautukset vähenivät edelleen 

Etelä-Savossa oli lokakuun lopussa henkilökohtaisesti lomautettuna 470 henkeä, mikä on noin puolet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.  Ryhmälomautusten piirissä oli lisäksi 150 henkeä. Puunjalostusteollisuudessa ryhmälomautettuja oli Etelä-Savossa noin 50 ja metalliteollisuudessa noin 40.  

Työllistämis- ja koulutustoimenpiteet 

Työhallinnon tuella työhön sijoitettuna oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa 2 083 henkeä, 33 henkeä vähemmän kuin syyskuun lopussa ja 216 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksessa oli 866 henkeä eli 71 enemmän kuin vuosi sitten.

 

 

 

Lisätietoja: 
Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus,
p. 0400 012 179

Lokakuun työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan (ml. tilastot)