Valtioneuvosto

Työryhmä: EU:n oikeudelliset kysymykset tiiviimmin valmisteluun

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 21:28 EET

Työryhmän mukaan EU-asioiden oikeudelliset kysymykset on otettava valtioneuvoston valmisteluun nykyistä aikaisemmin ja tiiviimmin. Valtioneuvoston kanslian asettaman työryhmän puheenjohtaja, suurlähettiläs Alec Aalto luovutti selvityksen EU-oikeudellisten asioiden käsittelystä eurooppaministeri Astrid Thorsille keskiviikkona 16. helmikuuta. Joulukuussa 2009 hyväksytyssä EU-vaikuttamisselvityksessä sovittiin, että vuoden 2010 aikana arvioidaan EU:n oikeudellisia kysymyksiä koskevan yhteistoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Työryhmä katsoo, että Suomen EU-kantoihin vaikuttavat keskeiset oikeudelliset kysymykset olisi tunnistettava nykyistä aikaisemmin otettava tiiviimmin osaksi valtioneuvoston valmistelua. EU-oikeudellisista kysymyksistä ja EU-asioiden sisältövalmistelusta vastaavien tahojen yhteistyötä olisi syytä tiivistää ja toimijoiden tehtäviä selkeyttää päällekkäisen työn minimoimiseksi. EU-oikeudellisen asiantuntemuksen vahvistamiseksi tulisi kehittää koulutusta EU-asioita hoitaville virkamiehille.

Valtioneuvoston kanslian edustajat työryhmässä näkivät, että EU-oikeudellisia kysymyksiä voitaisiin hoitaa tehokkaammin ja lähempänä sisältöasioiden valmistelua keskittämällä EU-oikeudellisia asioista käsittelevät toimijat EU-asioiden yhteensovittamisesta vastaavan valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristöön.

EU-oikeudellisia kysymyksiä selvittäneessä työryhmässä olivat edustettuina valtioneuvoston kanslia, oikeusministeriö, ulkoasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, suurlähettiläs Alec Aalto, p. 050 4647 119 ja työryhmän varapuheenjohtaja, EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara, p. 09 1602 2182

 

Lisää aiheesta:

Selvitys EU-oikeudellisten asioiden käsittelystä:
http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=321607